Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Kế hoạch xử lý yêu cầu là gì và nó hoạt động thế nào?

Nhà quản lý có khả năng thiết lập thời gian xử lý yêu cầu nạp / rút tiền phù hợp với thời gian mong muốn trong vòng một ngày.
Tại kế hoạch xử lý yêu cầu, nhà quản lý có thể thiết lập các thông số sau:

Các bước cần thiết để lập kế hoạch xử lý yêu cầu:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào mục "Tài khoản PAMM".
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
  • Tại cửa sổ tài khoản, nhấn vào nút "Yêu cầu".
  • Nhấn vào điểm tương ứng để thiết lập thời gian xử lý yêu cầu.
  • Lựa chọn phương pháp nhận thông báo (email hoặc SMS).

Lưu ý:

  • Yêu cầu nạp tiền được thực hiện và xử lý tại bất kỳ lần rollover nào - hàng giờ.
  • Yếu cầu rút tiền chỉ được xử lý vào thời điểm rollover mở, phù hợp với kế hoạch xử lý yêu cầu.
  • Kế hoạch xử lý yêu cầu được hiển thị theo giờ máy chủ (EET).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên