Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản đầu tư?

Để nạp tiền vào tài khoản đầu tư, cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Chuyển sang mục "Tài khoản đầu tư".
  • Lựa chọn tài khoản đầu tư bạn muốn nạp tiền.
  • Tại cửa sổ tài khoản đầu tư, nhấn "Nạp tiền".
  • Điền số tiền cần thiết bạn muốn nạp và nhấn nút "Đầu tư".

Lưu ý:

  • Bạn không thể hủy yêu cầu nạp tiền.
  • Khoảng thời gian để xử lý yêu cầu sẽ dựa trên thời gian yêu cầu được gửi đi, đồng thời cũng phải tính đến độ dài ngưỡng.

Thời gian xử lý

Yêu cầu sẽ được xử lý phù hợp với kế hoạch xử lý yêu cầu.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên