Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Ngưỡng yêu cầu là gì?

Ngưỡng yêu cầu là khoảng thời gian trước thời điểm xử lý yêu cầu nạp và rút tiền đã được thiết lập trước đó. Nếu yêu cầu được gửi trong thời gian này, nó sẽ được chuyển sang giai đoạn xử lý tiếp theo.

Ví dụ. Giả sử yêu cầu của nhà quản lý sẽ được xử lý vào lúc 12:00 và 18:00 theo giờ máy chủ. 12:00 thiết lập ngưỡng xử lý yêu cầu là 30 phút. Nhà đầu tư gửi yêu cầu vào lúc 11:31 - vào đúng khoảng thời gian của ngưỡng yêu cầu. Yêu cầu này sẽ được xử lý vào lúc 18:00.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên