Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi có thể sử dụng điểm thưởng thế nào?

Số điểm thưởng tích lũy được bạn có thể sử dụng để cải thiện điều kiện giao dịch và phi giao dịch. Hiện tại trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền có những chiết khấu sau:

  • Hoàn trả một phần phí Swap âm (chỉ dành cho các khách hàng có trạng thái khách hàng cao cấp).
  • Hoàn trả một phần phí hoa hồng tài khoản ECN (ngoại trừ tài khoản ecn.mt4 và pamm.ecn.mt4).
  • Hoàn trả một phần chênh lệch giá (ngoại trừ tài khoản thu phí hoa hồng ECN).
  • Hoàn trả một phần phí nạp tiền.
  • Hoàn trả một phần phí chuyển đổi ngoại tệ khi nạp tiền và đầu tư vào Tài khoản PAMM, Danh Mục PAMM.

Quá trình hoàn trả theo các chiết khấu được thực hiện một tuần một lần. Tùy vào loại chiết khấu đã mua, tài sản với loại tiền tệ tương ứng sẽ được cộng vào:

  • Tài khoản giao dịch (cho các hoạt động với tài khoản giao dịch).
  • Tài khoản tạm thời (cho các chiết khấu còn lại).

Phần trăm chiết khấu có thể khác nhau, bạn có thể tự lựa chọn kích thước từ các phương án được đề nghị.

Ngoài ra, bạn có thể quy số đổi điểm tích lũy ra tiền thực.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên