Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Insider

Là một người có thông tin nội bộ quan trọng liên quan đến thị trường tài chính mà các nhà giao dịch thông thường không truy cập vào được. Hầu hết đây là những nhà quản lý hàng đầu của các ngân hàng, cổ đông lớn, thành viên hội đồng quản trị - những người có quyền truy cập vào thông tin bí mật trong thị trường tài chính và có thể sử dụng thông tin này cho mục đích riêng. Các hoạt động của họ phải tuân theo pháp luật về các giao dịch nội gián. Mỗi thành viên của thị trường ngoại hối có thể giám sát các hành động của người trong cuộc và xem xét các tín hiệu trong công việc của họ. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều nhà phân tích, quyết định của Insider chưa chắc đã đúng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên