Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Dividend

Dividend

Dividend - Cổ tức. Phần lợi nhuận nhận từ công ty được phân chia cho các cổ đông theo kích thước cổ phiếu hoặc loại cổ phiếu. Cổ tức có thể được thanh toán mỗi năm một lần (được gọi là cổ tức cuối cùng) hoặc một lần trong mấy tháng (cổ tức tạm thời). Quyết định về thủ tục và số tiền thanh toán sẽ được thực hiện độc lập ở mỗi công ty.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên