Các huy hiệu vinh danh của tài khoản PAMM

‎Mỏ neo
‎Được trao cho một tài khoản PAMM nếu lợi nhuận của nó tính đến thời điểm hiện tại cao hơn lợi nhuận cao nhất trên các tài khoản PAMM khác trong lịch sử của dịch vụ PAMM. Việc này sẽ đảm bảo rằng tài khoản PAMM này sẽ chiếm vị trí thứ 1 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Năng động Số 1
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 1 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Thận trọng Số 1
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 1 trong Xếp hạng Đầu tư Thận trọng.
‎Năng động Số 2
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 2 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Thận trọng Số 2
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 2 trong Xếp hạng Đầu tư Thận trọng.
‎Năng động Số 3
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 3 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Thận trọng Số 3
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 3 trong Xếp hạng Đầu tư Thận trọng.
‎Top 5 Năng động
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Top 5 thận trọng
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5 trong Xếp hạng Đầu tư Thận trọng.
‎Top 15 Năng động
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí từ thứ 6 đến thứ 15 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Top 15 Thận trọng
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí từ thứ 6 đến thứ 15 trong Xếp hạng Đầu tư Thận trọng.
‎Top 25 Năng động
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí từ thứ 16 đến thứ 25 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Top 25 Thận trọng
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí từ thứ 16 đến thứ 25 trong Xếp hạng Đầu tư Năng động.
‎Siêu cao
‎Được trao cho tài khoản PAMM có số nhà đầu tư hiện tại cao nhất.
‎Phổ biến
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí từ thứ 2 đến thứ 5 về số nhà đầu tư.
‎Siêu nặng
‎Được trao cho tài khoản PAMM hiện có số tiền đang quản lý cao nhất.
‎Nặng
‎Được trao cho tài khoản PAMM chiếm vị trí từ thứ 2 đến thứ 5 về số tiền đang quản lý.
‎Evergreen
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM duy trì được lợi nhuận dương trong tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm qua, hoặc toàn bộ thời gian.
‎Giá Kỷ lục
‎Được trao cho tài khoản PAMM có giá cổ phiếu hiện tại cao nhất.
‎Top 5 Tài khoản có Vòng đời Dài nhất
‎Được trao cho 5 tài khoản PAMM có vòng đời dài nhất.
‎Rủi ro Thấp
‎Được trao cho 10 tài khoản PAMM có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tốt nhất. Công thức: LOG(2.giá cổ phiếu/100) / tải tối đa.
‎Tất cả mọi người đều Chiến thắng
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM kiếm được ít nhất 80% lợi nhuận cho các nhà đầu tư trên các tài khoản có ít nhất 100 nhà đầu tư trong vòng đời của chúng.
‎Lợi nhuận Hàng tuần Cao nhất
‎Được trao cho tài khoản PAMM có lợi nhuận cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong tuần qua.
‎Lợi nhuận Hàng tháng Cao nhất
‎Được trao cho tài khoản PAMM có lợi nhuận cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong tháng qua.
‎Lợi nhuận Hàng quý Cao nhất
‎Được trao cho tài khoản PAMM có lợi nhuận cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong quý qua.
‎Lợi nhuận 6 Tháng Cao nhất
‎Được trao cho tài khoản PAMM có lợi nhuận cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong 6 tháng qua.
‎Lợi nhuận Hàng năm Cao nhất
‎Được trao cho tài khoản PAMM có lợi nhuận cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm trong năm qua.
‎Martingale Top 10
‎Được trao cho 10 tài khoản PAMM với tỷ lệ số ngày có lợi nhuận so với thua lỗ tốt nhất (rất có thể sử dụng chiến lược giao dịch Martingale).
‎Tài khoản có nhà quản lý giữ lời hứa
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM có người quản lý không vi phạm tuyên bố của mình.
‎Hào phóng
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM có chào bán công khai có mức thù lao thấp nhất bằng 9% hoặc thấp hơn.
‎Xử lý nhanh
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM mà trên đó tất cả lãi suất qua đêm được mở trong bộ lập kế hoạch yêu cầu.
‎Nhà giao dịch táo bạo
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM có lợi nhuận dương, đã trải qua việc rút vốn trong lịch sử của tài khoản.
‎Top 5 Tài khoản có Vốn Nhà quản lý Lớn ...
‎Được trao cho 5 tài khoản PAMM có vốn nhà quản lý cao nhất.
‎Vốn Nhà quản lý Đầy đủ
‎Được trao cho tất cả tài khoản PAMM có số vốn nhà quản lý đầy đủ so với tổng số dư tức thời có trên tài khoản PAMM.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.