Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Điều gì sẽ xảy ra với STA nếu tôi không sử dụng trước khi hết hạn?

Mỗi STA đều có thời hạn sử dụng.

Bạn có thể xem ngày hết hạn khi nhấn vào biểu tượng số lượng STA góc bên phải phía trên của nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader.

STA sẽ bị xóa nếu không được sử dụng trước khi hết hạn.

Thời hạn sử dụng STA

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên