Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi có thể xem spread (chênh lệch giá) theo chiến lược Spread ở đâu?

Giá trị chênh lệch giá (spread) được hiển thị theo pip trên và dưới mức giá hiện tại trong nền tảng Fix-ContractsTrader.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên