Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi phải trả bao nhiêu cho việc bán Fix-Contracts trước khi hết hạn?

Bạn có thể bán Fix-Contracts trước khi hết hạn nếu bạn muốn cố định lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ. Khi đó, Fix-Contracts sẽ mất một phần giá trị ban đầu và chỉ có một phần số tiền đầu tư được cộng vào tài khoản. Phần trăm hoàn trả khi bán gấp Fix-Contracts được tính tự động trong phần mềm giao dịch Fix-ContractsTrader đối với mỗi hợp đồng và phụ thuộc vào thông số Fix-Contracts này cũng như thời gian đầu tư còn lại.

Để bán gấp Fix-Contracts, hãy vào phần mềm giao dịch Fix-ContractsTrader, lựa chọn "Mở lệnh" và nhấn "Bán" - giá sẽ được đề nghị ngay lúc đó. Nếu bạn đồng ý đóng hợp đồng với điều kiện này, số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn, Fix-Contracts được bán và trong báo cáo được ghi nhận là đã đóng. Giá trị Fix-Contracts sẽ không được hoàn trả lại nếu bạn bán sớm Fix-Contracts tại thời điểm giá bán bằng với giá mua Fix-Contracts.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên