Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Có thể xem mức giá loại chiến lược Touch và khoảng giá trong chiến lược Range ở đâu?

Các mức giá mới nhất trên chiến lược Touch và khoảng giá trên chiến lược Range có thể xem tại nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader trong myAlpari.

Dữ liệu được tính toán tự động và có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào tình hình trên thị trường.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên