Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Sẽ thế nào nếu sau khi Fix-Contract hết hạn mà giá không thay đổi?

Nếu giá không thay đổi khi Fix-Contract hết hạn hoặc quay trở lại mức ban đầu khi bạn đầu tư vào, tất cả tài sản bạn sử dụng để mua Fix-Contract sẽ tự động được hoàn trả đầy đủ vào tài khoản khi lựa chọn chiến lược CALL/PUT.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên