Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi có thể tự thiết lập tại Fix-ContractsTrader mức dao động cho chiến lược "OneTouch" hoặc phạm vi chiến lược "Range High / Low" không?

Không, bạn không thể. Bởi vì tất cả thông số Fix-Contracts là một phần của hợp đồng tài chính.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Nền tảng giao dịch":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên