Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Ngân hàng phần thưởng là gì?

Ngân hàng phần thưởng – quỹ đặc biệt được công ty tạo ra từ khoản tiền riêng, dựa trên các tính toán với khối lượng giao dịch của khách hàng. Công ty chuyển vào quỹ tài sản tương đương với 0.25% lệnh của khách hàng nếu giá trị Fix-Contracts trên mỗi lệnh không thấp hơn 5 USD. Bất kỳ khách hàng nào cũng có thể nhận được Ngân hàng phần thưởng nếu thực hiện 5 lệnh thành công liên tiếp với giá trị từ 5 USD.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên