Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sự khác biệt giữa ether và bitcoin?

Ether là loại tiền tệ mạng nội bộ của Ethereum, có thể được sử dụng để tạo các dịch vụ trực tuyến dựa trên cơ sở blockchain. Những người tạo ra ether đã quyết định không chỉ tạo ra đồng tiền thanh toán, mà còn đề nghị sử dụng trong các giao dịch pháp nhân không cần bên thứ ba hoặc trung gian. Mã ether được coi là đáng tin cậy hơn so với mã bitcoin.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên