Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ai phát hành bitcoin?

Hoạt động tạo ra bitcoin gọi là "đào", những người nhận được đồng tiền ảo này được gọi là các thợ mỏ.

Các máy tính nằm ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới sẽ giải quyết các bài toán phức tạp được tạo ra dựa trên các thuật toán. Chương trình sẽ "chi trả" cho việc này bằng cách tạo ra các đồng bitcoin mới.

Cần phải giải các bài toán để nhận các đồng tiền ảo càng ngày càng khó. Ban đầu, có thể sử dụng máy tính để bàn ở nhà để kiếm bitcoin nhưng do độ khó của các bài toán ngày càng cao nên bây giờ chỉ có thể sử dụng các thiết bị chuyên dụng.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên