Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Khi nào và làm thế nào để rút tiền từ một tài khoản vốn tạm thời?

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản vốn tạm thời sau khi đáo hạn hoặc bán sớm sản phẩm cấu trúc. Số tiền bạn rút không thể vượt quá giới hạn theo sản phẩm cấu trúc. Bạn cần phải chuyển số tài sản này từ tài khoản giao dịch sang tài khoản vốn tạm thời mà bạn đã nạp tiền vào và sau đó ra tài khoản tạm thời. Tại đây cũng có giới hạn về việc rút tiền giống như trên tài khoản tạm thời của sản phẩm cấu trúc (ví dụ, nếu tài khoản được nạp bằng thẻ tín dụng / ghi nợ, qua Skrill hoặc RBKMoney, bạn chỉ có thể rút tiền ra hệ thống thanh toán điện tử mà bạn đã dùng để nạp tiền hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên