Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để bắt đầu làm việc với một tài khoản vốn và có cần phải trả phí để sử dụng một tài khoản vốn không?

Để bắt đầu làm việc với tài khoản vốn tạm thời, bạn cần phải kích hoạt nó. Để làm được điều này hãy nhấn vào nút “Kích hoạt” nằm bên dưới số tài khoản. Bạn cần phải làm quen và đồng ý với điều khoản hợp đồng sẽ xuất trong quá trình thực hiện kích hoạt. Tiếp đến hãy lựa chọn cách bạn muốn sử dụng tài sản trong tài khoản vốn:

  • Để tự động giao dịch Forex, hãy nhấn chuột trái vào loại tài khoản vốn cần thiết, điền vào mẫu và thực hiện chuyển khoản nội bộ sang tài khoản giao dịch mới hoặc tài khoản có số vốn bằng không. Sau đó, tài khoản giao dịch sẽ tự động chuyển thành tài khoản vốn. Bạn có thể bắt đầu làm việc trên tài khoản này.
  • Để đầu tư vào Tài khoản PAMM, hay lựa chọn tại bảng xếp hạng Tài khoản PAMM và đầu tư tiền vào đó bằng tài sản từ tài khoản vốn tạm thời. Tài khoản vốn đầu tư sẽ được tạo tự động.
  • Để mua Danh Mục PAMM hãy chuyển sang trang Danh Mục Tài khoản PAMM và đầu tư vào đó bằng tài sản từ tài khoản vốn tạm thời.
  • Để tạo Tài khoản PAMM riêng, hãy vào myAlparimở Tài khoản PAMM, thực hiện chuyển tiền từ tài khoản vốn tạm thời.

Bạn sẽ không mất phí khi sử dụng tài sản vốn.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên