Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Giao dịch theo tín hiệu

Ưu điểm giao dịch theo tín hiệu

Khả dụng

Dịch vụ có thể sử dụng trên tất cả các loại tài khoản bởi vì được tích hợp vào phần mềm giao dịch MetaTrader.

Không mất phí và lệ phí ẩn

Không có phí ẩn hay phí hoa hồng. Bạn chỉ phải trả chi phí đăng ký cố định được thiết lập bởi nhà giao dịch.

Truyền dữ liệu nhanh

Sự chậm trễ đã được tối thiểu hóa khi sao chép các giao dịch. Tất cả các nhà cung cấp giao dịch nằm trên các máy chủ Alpari, do đó dữ liệu hầu như được truyền ngay lập tức.

Quy tắc thống nhất cho tất cả

Trên tài khoản của bạn sử dụng nguyên tắc quản lý vốn tương tự như trên tài khoản thực hiện sao chép lệnh. Chênh lệch giữa khoản tiền gửi và các thông số khác được tính toán một cách tự động.

Hoạt động thế nào

Bằng cách cho phép sao chép lệnh, nhà cung cấp tín hiệu giao dịch giúp những nhà giao dịch khác tăng kinh nghiệm làm việc trên Forex và nhận thu nhập bổ sung.

Làm thế nào để đăng ký tín hiệu giao dịch

  1. Đăng ký myAlpari.
  2. Mở tài khoản giao dịch.
  3. Tìm một nhà cung cấp tín hiệu và đăng ký.

Hướng dẫn chi tiết

Mở tài khoản

Làm thế nào để trở thành một nhà cung cấp tín hiệu

  1. Đăng ký myAlpari.
  2. Mở tài khoản giao dịch.
  3. Thiết lập tài khoản của bạn để gửi các tín hiệu giao dịch.

Hướng dẫn chi tiết

Mở tài khoản

Xếp hạng tín hiệu giao dịch

Bạn có thể xem xếp hạng của các tín hiệu giao dịch của MetaTrader 4 hay MetaTrader 5 để chọn tín hiệu giao dịch. Chọn một chiến lược đáp ứng nhu cầu của bạn: chúng được phân loại dựa trên khả năng sinh lợi nhuận, số lượng người đăng ký và các chỉ số khác. Để nhận thống kê chi tiết về bất kỳ nhà cung cấp tín hiệu nào, hãy click vào biệt danh của họ trong bảng xếp hạng.

Bạn có thể dùng thử dịch vụ bằng cách
đăng ký sử dụng các dịch vụ miễn phí

Mở tài khoản

Lưu ý:

Alpari cung cấp một dịch vụ cho phép tự động sao chép các lệnh, nhưng không can thiệp vào mối quan hệ giữa người đăng ký tín hiệu và nhà cung cấp tín hiệu.

Quay lên trên