Đầu tư

Các ý tưởng đầu tư được kiểm duyệt dành cho những ai muốn tiết kiệm thời gian

Tài sản đang quản lý (USD):

2 5 6 6 4 3 8 6
Đầu tư

Tỷ suất lợi nhuận tối đa Tài khoản PAMM trong năm 2017 đạt 9.594%/năm

Hơn 177.000 nhà đầu tư đã đầu tư vào Tài khoản PAMM

Tỷ suất lợi nhuận tối đa Tài khoản PAMM trong năm 2017 đạt 9.594%/năm

Hơn 177.000 nhà đầu tư đã đầu tư vào Tài khoản PAMM

Đầu tư rất đơn giản!

  • steps

    Lựa chọn sản phẩm đầu tư

  • steps

    Lựa chọn Tài khoản PAMM hoặc Danh Mục PAMM từ bảng xếp hạng

  • steps

    Đầu tư tiền và theo dõi lợi nhuận của bạn!

Tài khoản PAMM

Tài khoản PAMM - sản phẩm tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao dịch Forex do Alpari phát triển. Giúp nhà đầu tư kiếm tiền mà không cần tự giao dịch, còn các nhà giao dịch - nhận thù lao cho việc quản lý thành công các tài sản của nhà đầu tư.

1. ApelsinOFF

Tỷ suất lợi nhuận:

24.66%

trong một tuần

112.29%

tổng

4
Đầu tư

2. Avek RaMin

Tỷ suất lợi nhuận:

20.79%

trong một tuần

190.91%

tổng

4.2
Đầu tư

3. ECNC

Tỷ suất lợi nhuận:

20.67%

trong một tuần

649.49%

tổng

4.4
Đầu tư

4. Bright Night

Tỷ suất lợi nhuận:

19.83%

trong một tuần

223.47%

tổng

4.5
Đầu tư

5. Veselka 2

Tỷ suất lợi nhuận:

15.22%

trong một tuần

318.42%

tổng

4
Đầu tư
Bảng xếp hạng Tài khoản PAMM

Danh Mục PAMM

Danh Mục PAMM - giải pháp đã được kiểm duyệt, giúp tối thiểu hóa rủi ro của nhà đầu tư nhờ việc phân chia tài sản giữa các Tài khoản PAMM nằm trong một danh mục. Danh Mục PAMM cũng cho phép kiếm tiền dưới danh nghĩa của nhà quản lý và nhà đầu tư.

1. American World.

Tỷ suất lợi nhuận:

5.07%

trong một tuần

156.77%

tổng

Đầu tư

2. KING INVEST 2019

Tỷ suất lợi nhuận:

20.63%

trong một tuần

152.83%

tổng

Đầu tư

3. Euro_Team

Tỷ suất lợi nhuận:

5.93%

trong một tuần

110.65%

tổng

Đầu tư

4. Russian Rockets 777

Tỷ suất lợi nhuận:

6.11%

trong một tuần

97.05%

tổng

Đầu tư

5. GrowUp

Tỷ suất lợi nhuận:

2.76%

trong một tuần

73.14%

tổng

Đầu tư
Bảng xếp hạng Danh Mục PAMM