Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Các chỉ số trên tài khoản "GLD" được tính thế nào?

Tất cả các thông số tài khoản GLD (số dư, tài sản, ký quỹ, dư quý kỹ), cũng như dữ liệu về các giao dịch (lợi nhuận / thua lỗ, phí giữ lệnh (swap), hoa hồng) được tính như sau: 1 GLD = 0,001 tỷ giá giao ngay của vàng đối với USD (XAUUSD). Khi thực hiện các hoạt động nạp và rút tiền, sẽ được quy đổi theo tỷ giá của Alpari được cập nhật hàng ngày trong myAlpari.

Ví dụ: Tính mức Ký quỹ bắt buộc đối với tài khoản GLD.

Tính toán:

  • Công cụ giao dịch - EURUSD.
  • Đồng tiền cơ sở - EUR.
  • Tiền tệ tài khoản - GLD.
  • Khối lượng giao dịch - 100.000 EUR (1 lô).
  • Đòn bẩy - 1:500.
  • Tỷ giá EURUSD khi mở lệnh - 1,30815.
  • Tỷ giá XAUUSD khi mở lệnh - 1697,48.

Lưu ý:

Khi tính mức Ký quỹ bắt buộc cho tài khoản GLD, hãy nhớ rằng 1 GLD = 0,001 tỷ giá giao ngay của vàng (XAUUSD).

Tính toán:

Ký quỹ bắt buộc bằng 200 EUR hoặc 200 × 1,30815 = 261,63 USD.

Chúng ta thực hiện quy đổi sang GLD. 1 GLD = 0,001 tỷ giá giao ngay của vàng (XAUUSD), chúng ta nhận được 0,001 × 1697,48 = 1,69748. Từ đó, 261,63 / 1,69748 = 154,13 GLD. Bạn cần có 154,13 GLD để mở lệnh.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên