Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

"GLD" là gì? Làm thế nào để nạp tiền với đơn vị GLD?

Ngoài các tài khoản truyền thống như EUR và USD, Alpari còn cung cấp tài khoản GLD, được quy đổi dựa trên giá vàng. Tài khoản GLD là một thay thế tuyệt vời cho các tài khoản Unallocated Metal.

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản GLD bằng USD hoặc EUR, sử dụng các phương thức nạp tiền của Alpari. Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản, hệ thống sẽ tự động chuyển sang GLD theo tỷ giá ngoại tệ được cập nhật hàng ngày tại myAlpari.

Bạn có thể mở tài khoản tại myAlpari giống như khi mở các tài khoản khác.

Ví dụ: Làm thế nào để chuyển đổi từ ngoại tệ sang GLD.

Giả sử bạn mở tài khoản standard.mt4 với tiền tệ là GLD và nạp vào đấy 1.000 USD.

USD sẽ tự động chuyển sang GLD theo tỷ giá trong myAlpari.

Vào thời điểm bạn nạp tiền, 1 GLD = 1,33 USD. Vì vậy khi nạp 1.000 USD vào tài khoản "GLD", bạn sẽ nhận được 751,88 GLD (1.000 / 1,33).

Với 751,88 GLD, bạn có thể giao dịch với tất cả các công cụ giao dịch có trên tài khoản standard.mt4, bao gồm XAUUSD.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên