Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

ECN là gì?

ECN (Electronic Communication Network) là mạng thông tin liên lạc điện tử được sử dụng để chuyển lệnh Mua / Bán các công cụ tài chính của khách hàng bán lẻ, ngân hàng và các nhà môi giới ra thị trường. Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng ECN là lệnh của khách hàng được chuyển trực tiếp ra thị trường mà không có sự can thiệp của nhà môi giới.

Hãy cùng xem chi tiết các đặc điểm của công nghệ ECN (Electronic Communications Network)

Mô hình hoạt động của công nghệ ECN (Electronic Communication Network)

Forex: Công nghệ ECN và ưu điểm của nó so với việc khớp lệnh thông thường.

Công nghệ ECN
Standard
Khớp lệnh theo thị trường
Không
Không bị báo giá lại (requote)
Không
Không thể can thiệp vào các giao dịch của khách hàng
Không
Thanh khoản
Nhiều nhà cung cấp thanh khoản1
Một nhà môi giới
cung cấp thanh khoản

Ưu điểm khi giao dịch ECN tại Alpari

  1. 1 Khớp lệnh theo thị trường và không bị báo giá lại.
  2. 2 Chênh lệch giá (Spread) tối thiểu.
  3. 3 Không có Limit / Stop Levels (giới hạn khoảng cách tối thiểu giữa lệnh chờ và giá hiện tại để khách hàng có thể giao dịch bên trong chênh lệch giá (spread)).
  4. 4 Không có hạn chế về chiến lược giao dịch của khách hàng, có thể giao dịch "scalping".
  5. 5 Chuyển lệnh thẳng đến các nhà cung cấp thanh khoản.

Tài khoản ECN Alpari

Khách hàng Alpari có thể mở những tài khoản ECN sau để giao dịch Forex:

  • ecn.mt4
  • pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5

Để so sánh điều kiện giao dịch giữa các tài khoản ECN, hãy sử dụng bảng “Điều kiện giao dịch”. Ngoài ra, Alpari còn cho phép khách hàng mở "Tài khoản PAMM" với công nghệ ECN.

Tất cả tài khoản ECN đều có thể giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Vui lòng lưu ý:

  1.  Việc khớp lệnh được thực hiện bằng cách kết hợp giá của các đối tác khác nhau mà hệ thống giao dịch điện tử tổng hợp được. Nhờ có một khối lượng khách hàng lớn tham gia giao dịch nên giá khá cạnh tranh, lệnh sẽ được khớp theo mức giá tốt nhất.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên