Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ủy ban tài chính và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư

Ủy ban tài chính - tổ chức độc lập chuyên giải quyết tranh chấp giữa các nhà môi giới và nhà đầu tư làm việc trên Forex. Ủy ban hướng đến sự minh bạch và đơn giản hóa trong các giao dịch.

Mục tiêu - giải quyết nhanh chóng, khách quan và chuyên nghiệp tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà môi giới.

Alpari là thành viên của Ủy ban tài chính từ năm 2013.

Ủy Ban Tài Chính Cung Cấp Cho Các Nhà Đầu Tư

Tại Sao Alpari Lại Trở Thành Thành Viên Của Ủy Ban Tài Chính?

Ủy ban tài chính tập hợp tất cả các chuyên gia hàng đầu của ngành công nghiệp với mục đích tăng tính minh bạch của thị trường Forex và chất lượng dịch vụ
của các nhà môi giới. Tạo ra một ngành công nghiệp trung thực - tăng niềm tin của khách hàng là mục tiêu cuối cùng của mỗi doanh nghiệp.

Ủy Ban Tài Chính Làm Việc Thế Nào?

Ủy ban tài chính thiết lập quỹ bồi thường đặc biệt được khấu trừ 10% từ các khoản đóng góp hàng tháng của các thành viên.

  • Bất kỳ khách hàng nào của công ty là thành viên của Ủy ban tài chính cũng có thể liên hệ với Ủy ban trong trường hợp khách hàng đó nhận được câu trả lời từ nhà môi giới nhưng cảm thấy không thỏa đáng.
  • Sau khi nhận được đơn khiếu nại của khách hàng, Ủy ban tài chính thực hiện các bước phân tích và trong vòng 1-2 tuần sẽ đưa ra quyết định.
  • Ủy ban tài chính sẽ giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng và nhà môi giới nếu nhà môi giới là thành viên của Ủy ban tài chính.
  • Trong trường hợp nhà môi giới từ chối thực hiện quyết định của ban giải quyết tranh chấp Ủy ban tài chính, khách hàng sẽ được bồi thường bằng số tiền được trích ra từ quỹ.

Tìm hiểu thêm về thông tin và các công việc của Ủy ban tài chính trên trang chủ của tổ chức.

Quay lên trên