Tất cả phương thức

Lọc
Phương thứcTiền tệ chuyển khoảnPhí của bạn
USD, EURPhí hoa hồng từ ngân hàng của bạn nạp tiền
USD, EURtừ 1,8% đến 2,8% nạp tiền
USD, EUR2,5% nạp tiền
VND 3% nạp tiền
USD, EURUSD: 4%
EUR: 2.5%
nạp tiền
USD, EUR, RUBUSD / EUR: 0% + 0,8%
(tối đa 50 USD / 50 EUR)
nạp tiền
BTC 0% + phí hoa hồng cho các giao dịch trên hệ thống Bitcoin nạp tiền
USD, EURThẻ ngân hàng: 2,4% + 0,29 EUR
Ví Skrill: 1,4% + 0,29 EUR
nạp tiền
ETH0% + phí hoa hồng cho các giao dịch trên hệ thống Ethereum nạp tiền
LTC0% + phí hoa hồng cho các giao dịch trên hệ thống Litecoin nạp tiền