Máy tính của nhà đầu tư

Máy tính nhà đầu tư hữu ích cho những người mới tham gia Forex cũng như những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Với sự giúp đỡ của nó bạn có thể tính toán các số liệu quan trọng trong quá trình giao dịch như: Giá trị pip, kích thước hợp đồng, chênh lệch giá (spread), phí giữ lệnh qua đêm (swap), mức ký quỹ, phí hoa hồng và lợi nhuận. Có thể tính toán đồng thời 5 lệnh!

Thiết lập giao dịch:

1
Công cụ
AUDCAD
Khối lượng
Hoạt động
Giá Mở cửa
Giá Đóng cửa

Dữ liệu tính toán

Hãy nhập dữ liệu tính toán.

Ví dụ

Giả sử, bạn đã mở tài khoản standard.mt4 với đòn bẩy 1:1000 và sử dụng máy tính để tính chênh lệch giá (spread), phí giữ lệnh qua đêm (swap) và lợi nhuận tiềm năng cho vị thế bán 10 lô cặp tiền tệ USDJPY.

Hãy xem xét các dữ liệu nhận được từ bảng tính toán. Theo đó, giá mở là 100,500 còn giá đóng là 100,350.

Trong bảng hiển thị các thông tin sau:

 • Công cụ giao dịch - USDJPY. Thông tin chi tiết về điều kiện giao dịch cho từng công cụ bạn có thể xem trên mục "Chi tiết hợp đồng".
 • Giá thanh toán - 100,500. Đây là giá Bán được tính cho các giao dịch. Nếu cần thiết, máy tính nhà đầu tư có thể chuyển đổi kết quả của bạn ra loại tiền tệ của tài khoản và hiển thị tỷ giá chuyển đổi.
 • Giá trị Pip - 99,50 USD. Thông tin chi tiết về cách thức tính 1 pip bạn có thể xem tại mục "Điều kiện giao dịch".
 • Chênh lệch giá (spread) là sự chênh lệch giữa giá Ask và Bid - 19,90 USD. Mỗi cặp tiền đều thiết lập với mức chênh lệch giá trung bình.
 • Swap (khi chuyển vị thế mở qua đêm). Điều đó có thể có lợi hoặc bất lợi. Thông tin chi tiết bạn có thể tìm thấy tại FAQ "Điều kiện giao dịch". Máy tính sẽ tự tính toán giá trị hiện tại của phí swap dựa trên dữ liệu từ "Chi tiết hợp đồng".
 • Mức ký quỹ hoặc khối lượng trên tài khoản giao dịch của bạn phải đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để mở một vị thế cụ thể nào đấy. Máy tính khi tính toán sẽ dựa vào "Ký quỹ bắt buộc" cho toàn bộ công cụ.
 • Lợi nhuận. Do vị thế được mở dưới lệnh Bán, trên cơ sở giá sẽ giảm, lợi nhuận tiềm năng là 1.542,25 USD.
Nếu bạn đã tính toán ra các thông số cần thiết và sẵn sàng làm việc trên Forex - hãy đăng ký ngay!
Đăng ký

Lưu ý

 • Nếu trong quá trình tính toán giá trị cuối cùng nhỏ hơn 0,01, kết quả sẽ được làm tròn đến 0.
 • 1 pip bằng:
  • Đối với các cặp tiền có 5 chữ số thập phân - sự thay đổi tối thiểu của chữ số thứ 4 sau chữ số thập phân (0,0001);
  • đối với cặp tiền có 3 chữ số thập phân - sự thay đổi tối thiểu của chữ số thứ 2 sau chữ số thập phân (0,01).
 • Đối với tài khoản nano, 1 pip tương đương với sự thay đổi tối thiểu của giá.
 • Khi tính toán Hợp đồng CFD cho từng công cụ sẽ sử dụng các đơn vị đo lường riêng. Để biết thêm thông tin về đơn vị đo lường của các công cụ hãy xem tại mục "Chi tiết hợp đồng".
 • Máy tính nhà đầu tư khi tính toán mức ký quỹ sẽ không tính đến các vị thế khóa.
 • Các kết quả hiển thị trong máy tính nhà đầu tư là dấu hiệu duy nhất và có thể không trùng với kết quả hiển thị trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.