Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thưởng và ưu đãi

Sẽ có một trạng thái đặc biệt đối với các khách hàng của Alpari. Điều này giúp bạn luôn cố gắng nhận được các điều kiện tốt hơn để làm việc trên thị trường tài chính và mong muốn chiếm một vị trí đầu tiên trong số các nhà lãnh đạo. Ưu đãi, thưởng và trang thái khách hàng cao cấp (Premium) là cơ hội đầu tư và giao dịch tốt nhất mà Alpari cung cấp cho khách hàng để mọi người có thể cảm thấy mình đặc biệt!

Chương trình Alpari Hoàn Tiền

Dịch vụ mà tất cả nhà giao dịch và nhà đầu tư trên thế giới đang mong đợi

Chương trình Alpari Hoàn Tiền là dịch vụ cải tiến của Alpari, duy nhất trong thế giới giao dịch và đầu tư trên mạng. Điểm thưởng áp dụng cho tất cả các khách hàng của công ty, bạn chỉ cần đăng ký myAlpari! Giao dịch, đầu tư và nhận điểm thưởng để mua chiết khấu hoàn phí swap và phí hoa hồng bên cạnh các ưu đãi khác. Bạn giao dịch tại Alpari càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều điểm! Tìm hiểu thêm

Trạng thái khách hàng cao cấp

Trạng thái khách hàng cao cấp (Premium) là mức đặc quyền cao nhất dành cho khách hàng của Alpari cùng nhiều tính năng bổ sung như: Nhà quản lý và tư vấn đầu tư riêng hoặc chương trình đào tạo miễn phí. Nhờ trạng thái khách hàng cao cấp, khách hàng có thể giao dịch không giới hạn và sử dụng các dịch vụ như: Ứng trước tiền nạp vào tài khoản và hoàn trả 100% lệ phí khi nạp tiền. Quan trọng nhất - tăng giới hạn tại chương trình Alpari Hoàn Tiền. Để biết thêm thông tin về trạng thái khách hàng cao cấp, hãy truy cập mục "Trạng thái khách hàng cao cấp".

Ưu đãi đặc biệt

Hiện tại không có ưu đãi đặc biệt nào, nhưng sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Hãy theo dõi cập nhật trên trang chủ!

Quay lên trên