Kỷ niệm 19 năm thành lập!

So sánh tài khoản

Thông sốLoại tài khoản
Đơn vị tiền nạp1USC (USD cents), EUC (EUR cents)USD, EUR, GLD
Tiền nạp tối thiểu 0 USD cents, 0 EUR cents20 USD, 20 EUR, 20 GLD100 USD, 100 EUR, 100 GLD300 USD, 300 EUR, 300 GLD500 USD, 500 EUR, 500 GLD
Đòn bẩy Cố định: 1:5002Thả nổi: 1:1000-1:103Thả nổi: 1:1000–1:23Thả nổi: 1:1000–1:23Thả nổi: 1:1000-1:23
Công cụ 33 cặp tiền tệ, 2 kim loại46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số và hàng hóa, 5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Ký quỹ bảo hiểm (Hedged margin) 50% ký quỹ quyền chọn khóa
Chênh lệch giá Cố định: từ 2,0Thả nổi: từ 0,3Thả nổi: từ 0,1Thả nổi: từ 0
Mức giới hạn (Limit) và dừng (Stop) Từ 0,5 đến 2 spread0 pip
Thiết lập khớp lệnh Không cóKhông có
Khớp lệnh Thực hiện nhanhKhớp theo thị trường
Kích cỡ lệnh tối thiểu (lô) / Kích cỡ bước nhảy lệnh 0,01 / 0,01
Khối lượng tối đa của một lệnh, lô / Khối lượng lệnh mở tối đa theo một công cụ (lô) 10 / 1050 / —100 / —
Số lượng lệnh tối đa / Khối lượng lệnh mở tối đa được cộng dồn (lô) 25 / 10004500 / —500 / —5— / —5
Cắt lỗ bắt buộc (Stop Out) 10%20%60%660%
Giao dịch qua điện thoại Chỉ có thể đóng lệnh
Phí 16 USD7
Nền tảng giao dịch MetaTrader 4MetaTrader 5MetaTrader 4MetaTrader 5
Tài khoản demo Mở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoản
Tài khoản thực Mở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoản

Lưu ý:

 1. Vào thời điểm rollover của các ngân hàng (từ 23:55 đến 00:05 (EET)) thanh khoản giảm nên spread có thể tăng, cũng như thời gian xử lý các lệnh sẽ lâu hơn.
 2. Khách hàng Hồi giáo có thể yêu cầu để hủy phí swap trên các tài khoản giao dịch của họ. Để làm điều này, họ phải gửi yêu cầu đến email swapfree at alpari dot com, cung cấp một văn bản được ký kết từ cơ quan hồi giáo xác nhận tín ngưỡng, hoặc tài liệu chứng thực danh tính nêu rõ tín ngưỡng. Chức năng swap-free có thể được kích hoạt trên tài khoản standard.mt4, ecn.mt4 và nano.mt4. Không thể sử dụng chức năng này đối với Tài khoản PAMM.
 3. Các nhóm công cụ sau không thể giao dịch trên các tài khoản swap-free: Fx Chéo (Exotics), Fx Rub, Fx Đặc biệt (Special), CFD Hàng hóa, CFD Hàng hóa và Chỉ số, CFD Chỉ số, CFD Đồng tiền ảo. Các cặp tiền tệ EURDKK, EURNOK, EURSEK và USDNOK không khả dụng khi giao dịch trên các tài khoản swap-free.

Vui lòng lưu ý:

 1. Công ty có quyền giới hạn số lượng tài khoản mà khách hàng có thể mở trên mỗi loại tiền tệ.
 2. Đòn bẩy cố định 1:500 được áp dụng trên các tài khoản nano.mt4 và có thể thay đổi nếu các hoạt động giao dịch và phi giao dịch được thực hiện trên tài khoản trong ngày Thứ Sáu, trong vòng một giờ trước khi phiên giao dịch đóng cửa. Trong thời gian còn lại của phiên giao dịch, đòn bẩy trên các lệnh mới mở theo các cặp tiền và kim loại sẽ được thiết lập ở mức 1:100 (ngoại trừ các lệnh đã thiết lập đòn bẩy từ 1:1 đến 1:100).
 3. Đòn bẩy được thay đổi tương ứng với mức ký quỹ bắt buộc. Nếu vào ngày Thứ Sáu, trong vòng một tiếng trước khi phiên giao dịch đóng cửa, trên các tài khoản standard.mt4, standard.mt5 diễn ra các hoạt động thương mại hoặc phi thương mại thì đòn bẩy sẽ được thiết lập ở mức 1:100 đối với các lệnh mở và lệnh mới mở theo cặp tiền tệ và kim loại (ngoại trừ các lệnh có đòn bẩy từ 1:1-1:100 đã được thiết lập trước đó). Trước khi phiên giao dịch tiếp theo mở cửa, đòn bẩy trên các lệnh này sẽ được thiết lập lại dựa vào khối lượng giao dịch hoặc được thiết lập trong myAlpari của bạn.
 4. Đối với các tài khoản nano.mt4, khối lượng cộng dồn tối đa của các lệnh được hiển thị dưới dạng nano-lot (1 lô standard = 100 nano-lot).
 5. Thông tin này liên quan đến cặp tiền tệ và kim loại. Đối với CFD trên các tài khoản ecn, khối lượng tối đa của một quyền chọn hoặc khối lượng cộng dồn của tất cả các quyền chọn của một phân nhóm CFD không thể vượt quá 25 lô. Đối với tài khoản ảo (demo), điều kiện về số quyền chọn tối đa được mở hoặc tổng khối lượng quyền chọn tối đa (lô) có thể khác với điều kiện trên tài khoản thực.
 6. Đối với các tài khoản ecn.mt4, mức cắt lỗ bắt buộc (Stop Out) tăng từ 60% đến 100% trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi phiên giao dịch đóng cửa vào Thứ Sáu.
 7. Phí hoa hồng sẽ bị trừ với một khối lượng gấp đôi (mở/đóng lệnh) vào thời điểm mở lệnh. Con số 16 USD được tính toán dựa trên giá trị danh nghĩa của các lệnh tương đương với 1.000.000 USD. Đối với công cụ CFD Đồng tiền ảo, phí hoa hồng sẽ là 0,1% từ khối lượng giao dịch theo tiền tệ của đồng tiền yết giá. Để biết chi tiết công thức tính toán phí hoa hồng trên tài khoản ecn.mt5 và pro.ecn.mt4, bạn có thể xem tại FAQ "Điều kiện giao dịch".
Thông sốLoại tài khoản
Đơn vị tiền nạp USD, EUR, GLD
Vốn tối thiểu của nhà quản lý Tài khoản công khai:
300 USD, 300 EUR, 300 GLD Tài khoản không công khai:100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Tài khoản công khai:
300 USD, 300 EUR, 300 GLD Tài khoản không công khai:300 USD, 300 EUR, 300 GLD
Tài khoản công khai:
500 USD, 500 EUR, 500 GLD Tài khoản không công khai:500 USD, 500 EUR, 500 GLD
Số tiền đầu tư tối thiểu 50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Đòn bẩy Thả nổi: 1:1000–1:101Thả nổi: 1:1000–1:21
Công cụ 33 cặp tiền, 2 kim loại46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số và hàng hóa, 5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Chênh lệch giá từ 0,3từ 0,1từ 0
Mức giới hạn (Limit) và dừng (Stop) Từ 0,5 đến 2 spread0 pip
Thiết lập khớp lệnh Không cóKhông có
Khớp lệnh Thực hiện nhanhKhớp theo thị trường
Kích cỡ lệnh tối thiểu (lô) / Kích cỡ bước nhảy lệnh 0,01 / 0,01
Khối lượng tối đa của một lệnh, lô / Khối lượng lệnh mở tối đa theo một công cụ (lô) 50 / —100 / —
Số lượng lệnh tối đa / Khối lượng lệnh mở tối đa được cộng dồn (lô) 500 / —4— / —4
Phí 16 USD2
Nền tảng giao dịch MetaTrader 4MetaTrader 5MetaTrader 4MetaTrader 5
Cắt lỗ bắt buộc (Stop Out) 20%60%360%
Giao dịch qua điện thoại Chỉ để đóng quyền chọn
Tài khoản thực Mở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoảnMở tài khoản

Lưu ý:

 1. Vào thời điểm rollover của các ngân hàng (từ 23:55 đến 00:05 (EET)) thanh khoản giảm nên spread có thể tăng, cũng như thời gian xử lý các lệnh sẽ lâu hơn.
 2. Khách hàng Hồi giáo có thể yêu cầu để hủy phí swap trên các tài khoản giao dịch của họ. Để làm điều này, họ phải gửi yêu cầu đến email swapfree at alpari dot com, cung cấp một văn bản được ký kết từ cơ quan hồi giáo xác nhận tín ngưỡng, hoặc tài liệu chứng thực danh tính nêu rõ tín ngưỡng. Chức năng swap-free có thể được kích hoạt trên tài khoản standard.mt4, ecn.mt4 và nano.mt4. Không thể sử dụng chức năng này đối với Tài khoản PAMM.
 3. Các nhóm công cụ sau không thể giao dịch trên các tài khoản swap-free: Fx Chéo (Exotics), Fx Rub, Fx Đặc biệt (Special), CFD Hàng hóa, CFD Hàng hóa và Chỉ số, CFD Chỉ số, CFD Đồng tiền ảo. Các cặp tiền tệ EURDKK, EURNOK, EURSEK và USDNOK không khả dụng khi giao dịch trên các tài khoản swap-free.

Vui lòng lưu ý:

 1. Đòn bẩy được thay đổi tương ứng với mức ký quỹ bắt buộc. Nếu vào ngày Thứ Sáu, trong vòng một tiếng trước khi phiên giao dịch đóng cửa, trên các tài khoản pamm.standard.mt4, pamm.standard.mt5 diễn ra các hoạt động thương mại hoặc phi thương mại thì đòn bẩy sẽ được thiết lập ở mức 1:100 đối với các lệnh mở và lệnh mới mở theo cặp tiền tệ và kim loại (ngoại trừ các lệnh có đòn bẩy từ 1:1-1:100 đã được thiết lập trước đó). Trước khi phiên giao dịch tiếp theo mở cửa, đòn bẩy trên các lệnh này sẽ được thiết lập lại dựa vào khối lượng giao dịch hoặc được thiết lập trong myAlpari của bạn.
 2. Phí hoa hồng sẽ bị trừ với một khối lượng gấp đôi (mở/đóng lệnh) vào thời điểm mở lệnh. Con số 16 USD được tính toán dựa trên giá trị danh nghĩa của các lệnh tương đương với 1.000.000 USD. Đối với công cụ CFD Đồng tiền ảo, phí hoa hồng sẽ là 0,1% từ khối lượng giao dịch theo tiền tệ của đồng tiền yết giá. Để biết chi tiết công thức tính toán phí hoa hồng trên tài khoản pro.ecn.mt4 và ecn.mt5, bạn có thể xem tại FAQ "Điều kiện giao dịch".
 3. Đối với các tài khoản pamm.ecn.mt4, mức cắt lỗ bắt buộc (Stop Out) tăng từ 60% đến 100% trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi phiên giao dịch đóng cửa vào Thứ Sáu.
 4. Thông tin này liên quan đến cặp tiền tệ và kim loại. Đối với CFD trên các tài khoản ecn, khối lượng tối đa của một quyền chọn hoặc khối lượng cộng dồn của tất cả các quyền chọn của một phân nhóm CFD không thể vượt quá 25 lô. Đối với tài khoản ảo (demo), điều kiện về số quyền chọn tối đa được mở hoặc tổng khối lượng quyền chọn tối đa (lô) có thể khác với điều kiện trên tài khoản thực.
Quay lên trên