Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Điều kiện giao dịch

Tài khoản bằng cent sẽ giúp bạn kiểm tra chiến lược giao dịch trên tài khoản thật với rủi ro tối thiểu.

Đơn vị tiền nạp1
USC (USD cents), EUC (EUR cents)
Tiền nạp tối thiểu
0 USD cents, 0 EUR cents
Đòn bẩy
Cố định: 1:5002
Công cụ
33 cặp tiền tệ, 2 kim loại
Thiết lập khớp lệnh
Không có

Tài khoản "standard" để làm việc trên Forex, được những người mới cũng như các nhà giao dịch có kinh nghiệm tin dùng.

Đơn vị tiền nạp1
USD, EUR, GLD
Tiền nạp tối thiểu
20 USD, 20 EUR, 20 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000-1:103
Công cụ
33 cặp tiền tệ, 2 kim loại
Thiết lập khớp lệnh
Không có

Tài khoản phù hợp để có thể làm quen với nền tảng giao dịch thế hệ mới MetaTrader 5.

Đơn vị tiền nạp1
USD, EUR, GLD
Tiền nạp tối thiểu
100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000-1:103
Công cụ
33 cặp tiền tệ, 2 kim loại
Thiết lập khớp lệnh
Không có

Tài khoản với quyền truy cập vào thanh khoản liên ngân hàng và thiết lập khớp lệnh, spread đã bao gồm hoa hồng của nhà môi giới.

Đơn vị tiền nạp1
USD, EUR, GLD
Tiền nạp tối thiểu
300 USD, 300 EUR, 300 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:23
Công cụ
46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số
và hàng hóa,
5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Thiết lập khớp lệnh

Tài khoản ECN có khả năng khớp lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Đơn vị tiền nạp1
USD, EUR, GLD
Tiền nạp tối thiểu
500 USD, 500 EUR, 500 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:23
Công cụ
46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số
và hàng hóa,
5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Thiết lập khớp lệnh

ECN - tài khoản trên nền tảng MetaTrader 5.

Đơn vị tiền nạp1
USD, EUR, GLD
Tiền nạp tối thiểu
500 USD, 500 EUR, 500 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000-1:23
Công cụ
46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số
và hàng hóa,
5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Thiết lập khớp lệnh
Không có

Lưu ý:

  1. Vào thời điểm rollover của các ngân hàng (từ 23:55 đến 00:05 (EET)) thanh khoản giảm nên spread có thể tăng, cũng như thời gian xử lý các lệnh sẽ lâu hơn.
  2. Khách hàng Hồi giáo có thể yêu cầu để hủy phí swap trên các tài khoản giao dịch của họ. Để làm điều này, họ phải gửi yêu cầu đến email swapfree at alpari dot com, cung cấp một văn bản được ký kết từ cơ quan hồi giáo xác nhận tín ngưỡng, hoặc tài liệu chứng thực danh tính nêu rõ tín ngưỡng. Chức năng swap-free có thể được kích hoạt trên tài khoản standard.mt4, ecn.mt4 và nano.mt4. Không thể sử dụng chức năng này đối với Tài khoản PAMM.
  3. Các nhóm công cụ sau không thể giao dịch trên các tài khoản swap-free: Fx Chéo (Exotics), Fx Rub, Fx Đặc biệt (Special), CFD Hàng hóa, CFD Hàng hóa và Chỉ số, CFD Chỉ số, CFD Đồng tiền ảo. Các cặp tiền tệ EURDKK, EURNOK, EURSEK và USDNOK không khả dụng khi giao dịch trên các tài khoản swap-free.

Vui lòng lưu ý:

  1. Công ty có quyền giới hạn số lượng tài khoản mà khách hàng có thể mở trên mỗi loại tiền tệ.
  2. Đòn bẩy cố định 1:500 được áp dụng trên các tài khoản nano.mt4 và có thể thay đổi nếu các hoạt động giao dịch và phi giao dịch được thực hiện trên tài khoản trong ngày Thứ Sáu, trong vòng một giờ trước khi phiên giao dịch đóng cửa. Trong thời gian còn lại của phiên giao dịch, đòn bẩy trên các lệnh mới mở theo các cặp tiền và kim loại sẽ được thiết lập ở mức 1:100 (ngoại trừ các lệnh đã thiết lập đòn bẩy từ 1:1 đến 1:100).
  3. Đòn bẩy được thay đổi tương ứng với mức ký quỹ bắt buộc. Nếu vào ngày Thứ Sáu, trong vòng một tiếng trước khi phiên giao dịch đóng cửa, trên các tài khoản standard.mt4, standard.mt5 diễn ra các hoạt động thương mại hoặc phi thương mại thì đòn bẩy sẽ được thiết lập ở mức 1:100 đối với các lệnh mở và lệnh mới mở theo cặp tiền tệ và kim loại (ngoại trừ các lệnh có đòn bẩy từ 1:1-1:100 đã được thiết lập trước đó). Trước khi phiên giao dịch tiếp theo mở cửa, đòn bẩy trên các lệnh này sẽ được thiết lập lại dựa vào khối lượng giao dịch hoặc được thiết lập trong myAlpari của bạn.

Nhờ dịch vụ Tài khoản PAMM, các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể nhận được thu nhập bổ sung nhờ việc quản lý tài sản của nhà đầu tư. Tài khoản PAMM được xây dựng dựa trên các tài khoản để giao dịch độc lập - Standard và ECN, bên cạnh những thông số cơ bản, các thông số Tài khoản PAMM có thể khác với các thông số bổ sung.

Đơn vị tiền nạp
USD, EUR, GLD
Vốn tối thiểu của nhà quản lý
Tài khoản công khai:
300 USD, 300 EUR, 300 GLD Tài khoản không công khai:100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Số tiền đầu tư tối thiểu
50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:101
Công cụ
33 cặp tiền, 2 kim loại
Thiết lập khớp lệnh
Không có
Đơn vị tiền nạp
USD, EUR, GLD
Vốn tối thiểu của nhà quản lý
Tài khoản công khai:
300 USD, 300 EUR, 300 GLD Tài khoản không công khai:100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Số tiền đầu tư tối thiểu
50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:101
Công cụ
33 cặp tiền, 2 kim loại
Thiết lập khớp lệnh
Không có
Đơn vị tiền nạp
USD, EUR, GLD
Vốn tối thiểu của nhà quản lý
Tài khoản công khai:
300 USD, 300 EUR, 300 GLD Tài khoản không công khai:300 USD, 300 EUR, 300 GLD
Số tiền đầu tư tối thiểu
50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:21
Công cụ
46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số
và hàng hóa,
5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Thiết lập khớp lệnh
Đơn vị tiền nạp
USD, EUR, GLD
Vốn tối thiểu của nhà quản lý
Tài khoản công khai:
500 USD, 500 EUR, 500 GLD Tài khoản không công khai:500 USD, 500 EUR, 500 GLD
Số tiền đầu tư tối thiểu
50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:21
Công cụ
46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số
và hàng hóa,
5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Thiết lập khớp lệnh
Đơn vị tiền nạp
USD, EUR, GLD
Vốn tối thiểu của nhà quản lý
Tài khoản công khai:
500 USD, 500 EUR, 500 GLD Tài khoản không công khai:500 USD, 500 EUR, 500 GLD
Số tiền đầu tư tối thiểu
50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Đòn bẩy
Thả nổi: 1:1000–1:21
Công cụ
46 cặp tiền, 2 kim loại giao ngay, 2 CFD hàng hóa, 6 CFD Chỉ số
và hàng hóa,
5 CFD Chỉ số, 5 CFD Đồng tiền ảo
Thiết lập khớp lệnh
Không có

Lưu ý:

  1. Vào thời điểm rollover của các ngân hàng (từ 23:55 đến 00:05 (EET)) thanh khoản giảm nên spread có thể tăng, cũng như thời gian xử lý các lệnh sẽ lâu hơn.
  2. Khách hàng Hồi giáo có thể yêu cầu để hủy phí swap trên các tài khoản giao dịch của họ. Để làm điều này, họ phải gửi yêu cầu đến email swapfree at alpari dot com, cung cấp một văn bản được ký kết từ cơ quan hồi giáo xác nhận tín ngưỡng, hoặc tài liệu chứng thực danh tính nêu rõ tín ngưỡng. Chức năng swap-free có thể được kích hoạt trên tài khoản standard.mt4, ecn.mt4 và nano.mt4. Không thể sử dụng chức năng này đối với Tài khoản PAMM.
  3. Các nhóm công cụ sau không thể giao dịch trên các tài khoản swap-free: Fx Chéo (Exotics), Fx Rub, Fx Đặc biệt (Special), CFD Hàng hóa, CFD Hàng hóa và Chỉ số, CFD Chỉ số, CFD Đồng tiền ảo. Các cặp tiền tệ EURDKK, EURNOK, EURSEK và USDNOK không khả dụng khi giao dịch trên các tài khoản swap-free.

Vui lòng lưu ý:

  1. Đòn bẩy được thay đổi tương ứng với mức ký quỹ bắt buộc. Nếu vào ngày Thứ Sáu, trong vòng một tiếng trước khi phiên giao dịch đóng cửa, trên các tài khoản pamm.standard.mt4, pamm.standard.mt5 diễn ra các hoạt động thương mại hoặc phi thương mại thì đòn bẩy sẽ được thiết lập ở mức 1:100 đối với các lệnh mở và lệnh mới mở theo cặp tiền tệ và kim loại (ngoại trừ các lệnh có đòn bẩy từ 1:1-1:100 đã được thiết lập trước đó). Trước khi phiên giao dịch tiếp theo mở cửa, đòn bẩy trên các lệnh này sẽ được thiết lập lại dựa vào khối lượng giao dịch hoặc được thiết lập trong myAlpari của bạn.
Quay lên trên