Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ký quỹ bắt buộc

Ký quỹ bắt buộc là yêu cầu của công ty về số dư trên tài khoản mà bạn cần có để duy trì một lệnh mở. Alpari duy trì các mức yêu cầu ký quỹ tương tự nhau đối với tất cả loại tài khoản1, nhưng danh sách các công cụ giao dịch trên các tài khoản khác nhau. Thông tin mới nhất về các công cụ đang hoạt động có trên trang chủ của chúng tôi tại mục điều kiện giao dịch.

FX Chính

Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0–5,000,0000–5,000,0000–5,000,0001:10000.1%
5,000,0007,000,0005,000,0007,000,0005,000,0007,000,0001:5000.2%
7,000,00012,000,0007,000,00012,000,0007,000,00012,000,0001:2000.5%
12,000,00015,000,00012,000,00015,000,00012,000,00015,000,0001:1001%
Hơn 15,000,000Hơn 15,000,000Hơn 15,000,0001:254%

FX Phụ

Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0–3,500,0000–3,500,0000–3,500,0001:10000.1%
3,500,0007,000,0003,500,0007,000,0003,500,0007,000,0001:5000.2%
7,000,00010,000,0007,000,00010,000,0007,000,00010,000,0001:2000.5%
10,000,00015,000,00010,000,00015,000,00010,000,00015,000,0001:1001%
Hơn 15,000,000Hơn 15,000,000Hơn 15,000,0001:254%

FX Chéo

Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0–2,500,0000–2,500,0000–2,500,0001:5000.2%
2,500,0003,500,0002,500,0003,500,0002,500,0003,500,0001:2000.5%
3,500,0005,000,0003,500,0005,000,0003,500,0005,000,0001:1001%
Hơn 5,000,000Hơn 5,000,000Hơn 5,000,0001:254%

FX RUB

Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0–2,500,0000–2,500,0000–2,500,0001:1001%
2,500,0003,500,0002,500,0003,500,0002,500,0003,500,0001:502%
3,500,0005,000,0003,500,0005,000,0003,500,0005,000,0001:254%
Hơn 5,000,000Hơn 5,000,000Hơn 5,000,0001:1010%

Kim loại giao ngay

Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0–3,500,0000–3,500,0000–3,500,0001:5000.2%
3,500,0005,000,0003,500,0005,000,0003,500,0005,000,0001:2000.5%
5,000,00010,000,0005,000,00010,000,0005,000,00010,000,0001:1001%
10,000,00015,000,00010,000,00015,000,00010,000,00015,000,0001:502%
Hơn 15,000,000Hơn 15,000,000Hơn 15,000,0001:254%

FX Đặc biệt

Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
Giá trị lệnh bất kỳGiá trị lệnh bất kỳGiá trị lệnh bất kỳ1:254%

CFD Hàng hóa

Ký quỹ bắt buộc đối với công cụ BRN, WTI
Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
030,000030,000025,0001:333.03%
30,00090,00030,00090,00025,00070,0001:156.67%
Hơn 90,000Hơn 90,000Hơn 70,0001:333.33%

CFD Chỉ số chứng khoán

Ký quỹ bắt buộc đối với công cụ ASX 200, CAC 40, HSI 50, NQ 100, STOXX 50, NG
Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0230,0000230,0000180,0001:333.03%
230,000700,000230,000700,000180,000560,0001:156.67%
Hơn 700,000Hơn 700,000Hơn 560,0001:333.33%

CFD Chỉ số

Ký quỹ bắt buộc đối với công cụ DAX 30, FTSE 100, IBEX 35, NIKK 255, SPX 500
Giá trị danh nghĩa, USDGiá trị danh nghĩa, EURGiá trị danh nghĩa, GLDĐòn bẩyKý quỹ thả nổi, %
0800,0000800,0000600,0001:502%
800,0002,000,000800,0002,000,000600,0001,600,0001:254%
Hơn 2,000,000Hơn 2,000,000Hơn 1,600,0001:333.33%

CFD Đồng tiền ảo

Ký hiệuTên gọiKý quỹ, %
BTCUSDBitcoin / US Dollar50
ETHUSDEuthereum / US Dollar50
LTCUSDLitecoin / US Dollar50
XBNUSDBitcoin Cash/ US Dollar50
XRPUSDRipple / US Dollar50

Lưu ý:

  • Yêu cầu ký quỹ được hiển thị dành cho loại tài khoản ECN. Yêu cầu ký quỹ cho loại tài khoản STANDARD có thể xem tại đây.
  • Trên tài khoản nano.mt4 tồn tại đòn bẩy cố định mà bạn có thể thay đổi trong myAlpari tại mục "Tổng quan tài khoản". Ký quỹ bắt buộc sẽ được tính dựa trên số lượng đòn bẩy đã thiết lập.
  • Để duy trì một lệnh mở, bạn phải đảm bảo số dư trên tài khoản không giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc. Nếu số dư trên tài khoản của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc, lệnh sẽ được đóng tự động.
  • Tính toán mức ký quỹ bắt buộc trên tài khoản ảo tương đương với tài khoản thật.
  • Ký quỹ bắt buộc trên tài khoản được tính toán riêng biệt cho mỗi nhóm (FX Chính, FX Phụ, FX Chéo, FX Đặc biệt, Kim loại giao ngay). Việc thay đổi đòn bẩy trong một nhóm không ảnh hưởng đến nhóm khác.
  • Phạm vi thay đổi đòn bẩy đối với tất cả các loại tài khoản, ngoại trừ Nano – từ 1:1 cho đến 1:1000.
  • Trên tài khoản standard.mt4 và pamm.standard.mt4 CFD hợp đồng tương lai là các chỉ số và không thể giao dịch.

Vui lòng lưu ý:

  1. Không bao gồm tài khoản nano.mt4.
Quay lên trên