Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Thiết lập giao dịch tài khoản ECN

Quản lý giao dịch của mình hiệu quả hơn!

Trên các tài khoản ECN - ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4 - bạn có thể tự thiết lập phương pháp khớp lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Mở tài khoản

Thiết lập phương pháp khớp lệnh

Để bạn có thể tạo kế hoạch giao dịch một cách hiệu quả nhất, chúng tôi cung cấp 7 thiết lập khác nhau, tại đó bạn có thể kết hợp tùy theo ý mình.

Ghi lại mức trượt giá trong bình luận của lệnh trên nền tảng MetaTrader 4

Mức trượt giá vào thời điểm mở và đóng một lệnh được lưu lại trong phần bình luận trên nền tảng MetaTrader 4.
Mức trượt giá vào thời điểm mở và đóng một lệnh được lưu lại trong phần bình luận trên nền tảng MetaTrader 4.

Khi chọn thiết lập này, mức trượt giá sẽ bắt đầu được lưu vào phần bình luận của lệnh. Đối với các lệnh chờ, mức trượt giá sẽ là chênh lệch giữa giá của lệnh và giá khớp lệnh thực tế. Đối với trường hợp khớp lệnh theo thị trường, mức trượt giá sẽ là sự chênh lệch giá tại thời điểm lệnh tương ứng được gửi vào máy chủ và mức giá khớp lệnh thực tế.

Bạn nên tắt thiết lập này nếu "robot" giao dịch sử dụng chức năng bình luận lệnh.

Khớp lệnh giới hạn từng phần

Lệnh giới hạn bán với khối lượng 100 lô được khớp từng phần, theo thứ tự 60 lô, 20 lô và cuối cùng là 10 lô tương ứng. 10 lô còn lại sẽ duy trì như một lệnh chờ và đang chờ kích hoạt.
Lệnh giới hạn bán với khối lượng 100 lô được khớp từng phần, theo thứ tự 60 lô, 20 lô và cuối cùng là 10 lô tương ứng. 10 lô còn lại sẽ duy trì như một lệnh chờ và đang chờ kích hoạt.

Khi chọn thiết lập này, các lệnh giới hạn được thực hiện như các lệnh Good-Til-Cancelled/Lệnh có giá trị đến khi hủy bỏ (GTC). Nghĩa là lệnh sẽ được thực hiện theo mức giá phù hợp với khối lượng đang có trên thị trường vào thời điểm đó. Điều này có nghĩa rằng lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ.

Khi khớp lệnh từng phần, khối lượng còn lại sẽ được thực hiện sau khi trên thị trường đủ thanh khoản tại mức giá đã được thiết lập, không quan trọng là sẽ mất bao lâu. Khối lượng còn lại sẽ được thực hiện như là một lệnh chờ giới hạn và nếu cần thiết có thể hủy lệnh đó bằng tay.

Bằng cách tắt thiết lập lệnh giới hạn, các lệnh sẽ được thực hiện như lệnh Fill-Or-Kill/Khớp toàn bộ hoặc hủy (FOK): Ngay lập tức với toàn bộ khối lượng tại mức giá đã ấn định, hoặc sẽ phải chờ đến thời điểm khi thị trường xuất hiện đủ thanh khoản để toàn bộ lệnh có thể được thực hiện.

Thiết lập này áp dụng cho các lệnh Take Profit, Sell Limit và Buy Limit.

Ví dụ

Khớp lệnh giới hạn theo thị trường

Khi kích hoạt lệnh chờ bán giới hạn, lệnh này sẽ được gửi đi như một lệnh thị trường (được đảm bảo sẽ thực hiện), nhưng không đảm bảo mức giá mở lệnh.
Khi kích hoạt lệnh chờ bán giới hạn, lệnh này sẽ được gửi đi như một lệnh thị trường (được đảm bảo sẽ thực hiện), nhưng không đảm bảo mức giá mở lệnh.

Khi mở thiết lập này, lệnh giới hạn tại thời điểm kích hoạt sẽ được thực hiện toàn phần như một lệnh thị trường tại mức giá hiện tại và có thể khác với mức giá đã thiết lập tại lệnh (về bất kỳ hướng nào). Khi sử dụng thiết lập này, giá khớp lệnh không được đảm bảo nên trượt giá có thể sẽ không có lợi cho khách hàng.

Nếu tắt thiết lập này, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện tại mức giá của lệnh hoặc tại một mức giá tốt hơn giá đề nghị nếu trên thị trường có đề nghị tương ứng.

Hủy lệnh chờ khi rơi vào khoảng trống giá (Gap)

Một lệnh Sell Stop và thiết lập thêm lệnh Take Profit rơi vào khoảng trống giá. Trong trường hợp này, lệnh sẽ bị hủy.
Một lệnh Sell Stop cùng với Take Profit được thiết lập sẵn rơi vào khoảng trống giá. Trong trường hợp này, lệnh sẽ bị hủy.

Nếu thiết lập này được mở, khi được kích hoạt trên một tick và lệnh chờ, tại đó có lệnh Stop Loss hoặc Take Profit, cả hai lệnh này sẽ bị hủy.

Do đó, thiết lập này giúp bạn tránh khỏi những thua lỗ về tài chính liên quan đến việc mở và đóng đồng thời một lệnh chờ trong trường hợp xuất hiện khoảng trống giá (Gap) hoặc giãn spread.

Ví dụ

Khớp lệnh thị trường và lệnh dừng như một lệnh giới hạn nhưng mức trượt giá sẽ bị hạn chế và không được quá N điểm.

Vào thời điểm kích hoạt lệnh Buy Stop, lệnh chờ giới hạn tại mức giá cao hơn 5 điểm được gửi đi. Lệnh bị hủy bởi vì giá khớp lệnh cao hơn mức đã thiết lập.
Khi một lệnh Buy Stop được kích hoạt để thực hiện mua, sau đó lệnh giới hạn được gửi đi có giá cao hơn 5 điểm. Lệnh sẽ bị hủy vì giá của lệnh cao hơn.

Nếu thiết lập này được bật, khi kích hoạt một lệnh dừng hay khi mở một lệnh thị trường, lệnh giới hạn chờ sẽ được gửi đi. Giá của lệnh giới hạn sẽ được điều chỉnh dựa trên mức trượt giá cho phép (điểm), được thiết lập bởi nhà giao dịch tại mục Cài đặt (từ 1 đến 1.000):

  • Đối với một lệnh dừng, quá trình điều chỉnh sẽ được thực hiện tại mức giá tệ hơn so với mức giá được ấn định khi thiết lập lệnh.
  • Đối với một lệnh thị trường, quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra tại mức giá tệ hơn mức giá được thiết lập khi lệnh được gửi vào máy chủ tại lúc mở lệnh thị trường.

Trượt giá âm đối với lệnh thị trường hoặc lệnh dừng (Stop) chờ sẽ bị giới hạn bởi mức điều chỉnh. Tuy nhiên, khi trượt giá có lợi cho nhà giao dịch, các giới hạn sẽ không được áp dụng. Khi đó, số lượng lệnh chờ được gửi đi chỉ có thể được khớp với mức trượt giá dương. Điều này có nghĩa rằng trong trường hợp giá trên thị trường nằm ở phạm vi trượt giá cho phép, lệnh sẽ được khớp. Nếu giá thị trường xấu hơn mức trượt giá cho phép, lệnh sẽ không được khớp và sẽ bị hủy. Do đó, nhà đầu tư có thể giới hạn và kiểm soát rủi ro, đặc biệt những nhà đầu cơ giao dịch với những sự kiện tài chính quan trọng.

Ví dụ

Hủy các lệnh dừng khi sự khác nhau giữa mức giá của lệnh và giá kích hoạt bằng hoặc nhiều hơn N điểm

Một lệnh Sell Stop bị hủy tại thời điểm kích hoạt vì sự khác nhau giữa mức giá đặt lệnh và mức giá kích hoạt cao hơn giới hạn đã thiết lập.
Một lệnh Sell Stop bị hủy tại thời điểm kích hoạt vì sự khác nhau giữa mức giá đặt lệnh và mức giá kích hoạt cao hơn giới hạn đã thiết lập.

Nếu chênh lệch giữa giá của lệnh dừng và báo giá đầu tiên được kích hoạt sau khi khoảng trống giá bằng hoặc vượt quá giới hạn mà nhà giao dịch đã đưa ra trong phần cài đặt (từ 1 đến 1.000) và tùy chọn này bật, thì lệnh sẽ bị hủy.

Ví dụ

Kích hoạt lệnh dừng theo mức giá đối lập

Giá Bid nằm dưới mức giá đặt lệnh. Khi thiết lập này được bật, lệnh Buy Stop không được kích hoạt, mặc dù giá Ask đã đi qua lệnh chờ.
Giá Bid (đường màu đen) nằm dưới mức giá đặt lệnh. Khi thiết lập này được bật, lệnh Sell Stop sẽ không được kích hoạt, mặc dù giá Ask (đường màu đỏ) không vượt qua mức của lệnh chờ.

Nếu thiết lập này được mở, các lệnh dừng sẽ được kích hoạt và gửi vào hệ thống khớp lệnh theo nguyên tắc sau:

  • Lệnh Buy Stop được thực hiện khi giá Bid chạm mức giá của lệnh;
  • Sell Stop được thực hiện khi giá Ask chạm mức giá của lệnh;
  • Stop Loss được kích hoạt khi giá Ask (để Mua) / Bid (để Bán) chạm mức Stop Loss.

Được sử dụng cho Buy Stop, Sell Stop và Stop Loss.

Ví dụ

Hãy thiết lập tài khoản của mình ngay hôm nay. Rất đơn giản!

Quay lên trên