Thực Tế ảo

Quỹ giải thưởng

$ 8.760 mỗi năm

Mục tiêu: Lợi nhuận tối đa
cùng thua lỗ tối thiểu trên tài khoản demo

Vòng 3

BXH

Cuộc chiến ảo cho giải thưởng thực

Các thí sinh có thể giành giải thưởng tiền thực mà không sử dụng tiền của mình. Bởi vì cuộc thi "Thực Tế Ảo" diễn ra trên tài khoản ảo và tất cả những gì cần để chiến thắng - đạt được kết quả giao dịch tốt nhất!

 • $ 2 190

  Quỹ giải thưởng vòng 43

 • 50 000 alp

  Giải thưởng bổ sung

 • 30

  Số lượng giải thưởng

 • 3 468

  Thí sinh vòng 3

Đang diễn ra vòng 3 08/07/2019 - 21/09/2019
Đăng ký

Bảng xếp hạng vòng 3 hint

Dữ liệu cập nhật vào lúc 21/08/2019 18:04, theo giờ EET. Cập nhật mỗi giờ một lần.

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

(Điểm)

Thua lỗ

(Điểm)

Tỷ lệ lợi nhuận

(Điểm)

Tổng điểm

‎1
‎DnK
‎70.50%
(50)
‎8.38%
(36)
‎4.61
(48)
134
500
USD
‎2
‎Pobeda
‎43.41%
(38)
‎3.59%
(47)
‎4.98
(49)
134
400
USD
‎3
‎garry
‎49.98%
(46)
‎5.47%
(44)
‎2.73
(43)
133
350
USD
‎4
‎CAMOBAP
‎51.63%
(47)
‎6.33%
(41)
‎2.25
(40)
128
250
USD
‎5
‎Johny
‎41.35%
(36)
‎4.11%
(46)
‎2.64
(42)
124
200
USD
‎6
‎Mikola
‎39.68%
(35)
‎6.25%
(43)
‎4.30
(46)
124
150
USD
‎7
‎semen2002
‎36.48%
(29)
‎2.75%
(48)
‎4.39
(47)
124
100
USD
‎8
‎Sanjar
‎47.16%
(44)
‎9.61%
(34)
‎3.13
(44)
122
90
USD
‎9
‎Alias80
‎33.36%
(15)
‎1.08%
(50)
‎6.20
(50)
115
80
USD
‎10
‎TheMift
‎65.24%
(49)
‎12.72%
(29)
‎2.09
(36)
114
70
USD
‎11
‎mr.First
‎45.17%
(40)
‎8.90%
(35)
‎2.24
(39)
114
10000
ALP
‎12
‎david
‎47.23%
(45)
‎12.80%
(28)
‎2.24
(38)
111
7000
ALP
‎13
‎wera
‎33.35%
(14)
‎2.02%
(49)
‎3.38
(45)
108
5000
ALP
‎14
‎sssval
‎33.78%
(23)
‎6.30%
(42)
‎2.41
(41)
106
3000
ALP
‎15
‎Formost
‎37.69%
(30)
‎5.06%
(45)
‎1.88
(29)
104
2500
ALP
‎16
‎nachinayushiy
‎34.96%
(27)
‎7.15%
(39)
‎1.99
(33)
99
2000
ALP
‎17
‎Roman77
‎35.59%
(28)
‎11.50%
(31)
‎2.10
(37)
96
2000
ALP
‎18
‎Alexzze
‎34.46%
(25)
‎9.68%
(33)
‎2.08
(35)
93
2000
ALP
‎19
‎marimay
‎34.03%
(24)
‎7.30%
(37)
‎1.96
(31)
92
2000
ALP
‎20
‎rushan
‎46.40%
(42)
‎26.30%
(9)
‎2.01
(34)
85
2000
ALP
‎21
‎Sk234
‎38.62%
(31)
‎9.86%
(32)
‎1.79
(13)
76
1500
ALP
‎22
‎bull
‎52.13%
(48)
‎17.54%
(23)
‎1.67
(4)
75
1500
ALP
‎23
‎chereda
‎43.44%
(39)
‎26.33%
(4)
‎1.96
(32)
75
1500
ALP
‎24
‎aleks_868
‎45.21%
(41)
‎26.35%
(3)
‎1.95
(30)
74
1500
ALP
‎25
‎Slonik
‎46.79%
(43)
‎15.33%
(24)
‎1.73
(6)
73
1500
ALP
‎26
‎tarek
‎33.41%
(18)
‎12.36%
(30)
‎1.81
(25)
73
1000
ALP
‎27
‎vadimby
‎34.91%
(26)
‎7.27%
(38)
‎1.76
(7)
71
1000
ALP
‎28
‎Dim23
‎39.24%
(34)
‎13.15%
(27)
‎1.76
(8)
69
1000
ALP
‎29
‎draco_potter
‎33.52%
(21)
‎26.24%
(21)
‎1.82
(27)
69
1000
ALP
‎30
‎Smartpit
‎42.62%
(37)
‎13.17%
(26)
‎1.70
(5)
68
1000
ALP
‎31
‎camel
‎33.47%
(19)
‎26.24%
(20)
‎1.81
(26)
65
‎-
‎32
‎soy
‎33.68%
(22)
‎6.89%
(40)
‎1.50
(1)
63
‎-
‎33
‎bravo6
‎33.40%
(17)
‎26.24%
(18)
‎1.82
(28)
63
‎-
‎34
‎Nanar
‎38.92%
(32)
‎13.39%
(25)
‎1.65
(3)
60
‎-
‎35
‎Danpo 83
‎39.10%
(33)
‎17.57%
(22)
‎1.65
(2)
57
‎-
‎36
‎Quin
‎33.50%
(20)
‎26.28%
(14)
‎1.81
(23)
57
‎-
‎37
‎rotanchik
‎33.38%
(16)
‎26.27%
(17)
‎1.81
(24)
57
‎-
‎38
‎shevy
‎33.09%
(9)
‎26.27%
(16)
‎1.80
(21)
46
‎-
‎39
‎verc
‎33.12%
(12)
‎26.28%
(15)
‎1.80
(18)
45
‎-
‎40
‎banshy
‎33.13%
(13)
‎26.32%
(7)
‎1.80
(22)
42
‎-
‎41
‎glum
‎33.10%
(11)
‎26.28%
(12)
‎1.80
(17)
40
‎-
‎42
‎makar
‎33.09%
(10)
‎26.29%
(10)
‎1.79
(15)
35
‎-
‎43
‎Olga
‎33.03%
(7)
‎26.29%
(11)
‎1.79
(12)
30
‎-
‎44
‎gorob
‎32.99%
(5)
‎26.33%
(6)
‎1.80
(19)
30
‎-
‎45
‎kaluga
‎32.83%
(1)
‎26.24%
(19)
‎1.79
(10)
30
‎-
‎46
‎mans
‎33.05%
(8)
‎26.33%
(5)
‎1.80
(16)
29
‎-
‎47
‎OneWayTicket
‎33.00%
(6)
‎26.30%
(8)
‎1.79
(14)
28
‎-
‎48
‎LuDa
‎32.89%
(3)
‎26.35%
(1)
‎1.80
(20)
24
‎-
‎49
‎raduga
‎32.84%
(2)
‎26.28%
(13)
‎1.78
(9)
24
‎-
‎50
‎Elza
‎32.93%
(4)
‎26.35%
(2)
‎1.79
(11)
17
‎-

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

Thua lỗ

Tỷ lệ lợi nhuận

‎1
‎DnK
‎70.50%
‎8.38%
‎4.61
‎2
‎TheMift
‎65.24%
‎12.72%
‎2.09
‎3
‎bull
‎52.13%
‎17.54%
‎1.67
‎4
‎CAMOBAP
‎51.63%
‎6.33%
‎2.25
‎5
‎garry
‎49.98%
‎5.47%
‎2.73
‎6
‎david
‎47.23%
‎12.80%
‎2.24
‎7
‎Sanjar
‎47.16%
‎9.61%
‎3.13
‎8
‎Slonik
‎46.79%
‎15.33%
‎1.73
‎9
‎rushan
‎46.40%
‎26.30%
‎2.01
‎10
‎aleks_868
‎45.21%
‎26.35%
‎1.95
‎11
‎mr.First
‎45.17%
‎8.90%
‎2.24
‎12
‎chereda
‎43.44%
‎26.33%
‎1.96
‎13
‎Pobeda
‎43.41%
‎3.59%
‎4.98
‎14
‎Smartpit
‎42.62%
‎13.17%
‎1.70
‎15
‎Johny
‎41.35%
‎4.11%
‎2.64
‎16
‎Mikola
‎39.68%
‎6.25%
‎4.30
‎17
‎Dim23
‎39.24%
‎13.15%
‎1.76
‎18
‎Danpo 83
‎39.10%
‎17.57%
‎1.65
‎19
‎Nanar
‎38.92%
‎13.39%
‎1.65
‎20
‎Sk234
‎38.62%
‎9.86%
‎1.79
‎21
‎Formost
‎37.69%
‎5.06%
‎1.88
‎22
‎semen2002
‎36.48%
‎2.75%
‎4.39
‎23
‎Roman77
‎35.59%
‎11.50%
‎2.10
‎24
‎nachinayushiy
‎34.96%
‎7.15%
‎1.99
‎25
‎vadimby
‎34.91%
‎7.27%
‎1.76
‎26
‎Alexzze
‎34.46%
‎9.68%
‎2.08
‎27
‎marimay
‎34.03%
‎7.30%
‎1.96
‎28
‎sssval
‎33.78%
‎6.30%
‎2.41
‎29
‎soy
‎33.68%
‎6.89%
‎1.50
‎30
‎draco_potter
‎33.52%
‎26.24%
‎1.82
‎31
‎Quin
‎33.50%
‎26.28%
‎1.81
‎32
‎camel
‎33.47%
‎26.24%
‎1.81
‎33
‎tarek
‎33.41%
‎12.36%
‎1.81
‎34
‎bravo6
‎33.40%
‎26.24%
‎1.82
‎35
‎rotanchik
‎33.38%
‎26.27%
‎1.81
‎36
‎Alias80
‎33.36%
‎1.08%
‎6.20
‎37
‎wera
‎33.35%
‎2.02%
‎3.38
‎38
‎banshy
‎33.13%
‎26.32%
‎1.80
‎39
‎verc
‎33.12%
‎26.28%
‎1.80
‎40
‎glum
‎33.10%
‎26.28%
‎1.80
‎41
‎makar
‎33.09%
‎26.29%
‎1.79
‎42
‎shevy
‎33.09%
‎26.27%
‎1.80
‎43
‎mans
‎33.05%
‎26.33%
‎1.80
‎44
‎Olga
‎33.03%
‎26.29%
‎1.79
‎45
‎OneWayTicket
‎33.00%
‎26.30%
‎1.79
‎46
‎gorob
‎32.99%
‎26.33%
‎1.80
‎47
‎Elza
‎32.93%
‎26.35%
‎1.79
‎48
‎LuDa
‎32.89%
‎26.35%
‎1.80
‎49
‎raduga
‎32.84%
‎26.28%
‎1.78
‎50
‎kaluga
‎32.83%
‎26.24%
‎1.79
‎51
‎ironia
‎32.78%
‎26.28%
‎1.78
‎52
‎pobeditel
‎32.76%
‎26.28%
‎1.78
‎53
‎prof.Lupin
‎32.73%
‎26.28%
‎1.78
‎54
‎1winner1
‎32.68%
‎26.30%
‎1.78
‎55
‎portnoi
‎32.66%
‎26.28%
‎1.77
‎56
‎Crow
‎32.63%
‎26.43%
‎1.78
‎57
‎surgut
‎32.57%
‎26.27%
‎1.77
‎58
‎Davron
‎32.48%
‎4.62%
‎2.03
‎59
‎Zita
‎32.43%
‎26.35%
‎1.76
‎60
‎Shell
‎32.39%
‎26.28%
‎1.77
‎61
‎kirpich
‎32.36%
‎26.43%
‎1.77
‎62
‎el-mured
‎32.35%
‎26.33%
‎1.76
‎63
‎KS78
‎31.97%
‎12.38%
‎1.58
‎64
‎kiyani65
‎31.88%
‎14.95%
‎1.71
‎65
‎leodotcom
‎31.76%
‎8.05%
‎1.56
‎66
‎pyos10
‎31.38%
‎6.10%
‎2.99
‎67
‎ZoomRTM
‎31.29%
‎6.58%
‎2.57
‎68
‎Zahar
‎30.69%
‎4.73%
‎3.27
‎69
‎ForexChen
‎30.33%
‎8.05%
‎2.55
‎70
‎Elena85
‎30.09%
‎14.15%
‎1.49
‎71
‎reza_khaffan
‎29.10%
‎14.15%
‎1.43
‎72
‎DarkAif
‎29.09%
‎11.30%
‎1.66
‎73
‎rewa
‎28.91%
‎3.62%
‎2.98
‎74
‎iosif
‎28.63%
‎7.71%
‎1.54
‎75
‎Lev
‎28.45%
‎3.64%
‎2.84
‎76
‎lesnik
‎28.34%
‎14.30%
‎1.45
‎77
‎bricksforex
‎28.27%
‎5.86%
‎2.13
‎78
‎ludka
‎28.27%
‎10.34%
‎1.85
‎79
‎Lalit007
‎28.23%
‎7.83%
‎2.50
‎80
‎Boref
‎28.10%
‎8.68%
‎2.19
‎81
‎EuroLenka
‎27.88%
‎13.55%
‎1.44
‎82
‎Slavian
‎27.69%
‎2.68%
‎6.20
‎83
‎asikcse25
‎27.55%
‎3.48%
‎2.44
‎84
‎BestSeoMaster
‎27.39%
‎10.68%
‎1.73
‎85
‎Ansori
‎27.18%
‎6.51%
‎1.49
‎86
‎Domovoy
‎27.09%
‎8.99%
‎1.90
‎87
‎Alright
‎26.57%
‎18.25%
‎1.38
‎88
‎sawa
‎25.54%
‎4.00%
‎2.36
‎89
‎Dharmendrra U
‎25.49%
‎7.23%
‎1.88
‎90
‎BasK
‎25.34%
‎5.66%
‎1.74
‎91
‎Firstman
‎25.08%
‎5.10%
‎2.79
‎92
‎Azabal
‎25.00%
‎5.42%
‎1.63
‎93
‎Lionsgate
‎24.98%
‎2.97%
‎1.56
‎94
‎Alexey
‎24.86%
‎11.52%
‎1.63
‎95
‎Neverhood
‎24.77%
‎7.85%
‎2.10
‎96
‎Abramus
‎23.79%
‎10.45%
‎1.47
‎97
‎DEKAN
‎23.53%
‎11.92%
‎1.35
‎98
‎bagun1985
‎23.50%
‎8.11%
‎2.03
‎99
‎RafiL
‎23.29%
‎7.85%
‎1.94
‎100
‎STRANNIK
‎22.88%
‎6.70%
‎1.95
‎101
‎Livingston
‎22.68%
‎12.86%
‎1.29
‎102
‎dtlst
‎22.58%
‎4.43%
‎2.10
‎103
‎hovr
‎22.17%
‎8.73%
‎1.75
‎104
‎Tsietsi Manone
‎22.09%
‎11.09%
‎1.43
‎105
‎SMR
‎21.99%
‎17.92%
‎1.26
‎106
‎New Ways
‎21.81%
‎3.28%
‎3.81
‎107
‎TriadaG
‎21.75%
‎7.23%
‎1.99
‎108
‎movlad
‎21.73%
‎10.04%
‎1.53
‎109
‎bayker
‎21.36%
‎8.45%
‎1.52
‎110
‎Ergeshev Y
‎21.33%
‎15.31%
‎1.45
‎111
‎Delbagte
‎21.16%
‎6.41%
‎2.45
‎112
‎ingener7
‎21.07%
‎1.69%
‎1.99
‎113
‎DenSyaopin
‎21.04%
‎10.66%
‎1.38
‎114
‎Maximoff
‎21.02%
‎12.73%
‎1.49
‎115
‎Las007
‎20.97%
‎7.20%
‎1.54
‎116
‎cyberbank
‎20.80%
‎8.16%
‎1.40
‎117
‎okoroooint
‎20.72%
‎7.11%
‎2.00
‎118
‎igorK
‎20.53%
‎5.68%
‎1.51
‎119
‎zhirgal
‎20.13%
‎4.80%
‎1.77
‎120
‎serg88
‎20.10%
‎7.39%
‎1.60
‎121
‎Hamid1369
‎19.40%
‎9.39%
‎1.31
‎122
‎Esin
‎19.29%
‎4.97%
‎4.36
‎123
‎Sportsman
‎18.96%
‎14.32%
‎1.54
‎124
‎rsp
‎18.91%
‎6.44%
‎1.86
‎125
‎samsin
‎18.57%
‎11.92%
‎1.41
‎126
‎Luckysilvar
‎18.51%
‎20.46%
‎1.27
‎127
‎Weresk
‎18.49%
‎10.07%
‎1.32
‎128
‎Mohammad taha
‎18.47%
‎7.56%
‎2.03
‎129
‎Mircea
‎18.20%
‎11.86%
‎1.50
‎130
‎mr.Bin
‎18.16%
‎8.05%
‎1.42
‎131
‎khoshboo
‎17.99%
‎16.28%
‎1.60
‎132
‎Diamond55
‎17.54%
‎7.24%
‎1.50
‎133
‎uull
‎17.53%
‎19.75%
‎1.59
‎134
‎YAM07
‎17.46%
‎19.00%
‎1.38
‎135
‎rg8127
‎17.46%
‎7.45%
‎1.27
‎136
‎Dj trump
‎17.42%
‎13.50%
‎1.35
‎137
‎dus
‎17.36%
‎9.90%
‎1.99
‎138
‎Snz74Rus
‎17.33%
‎6.69%
‎1.69
‎139
‎Titan
‎17.04%
‎6.64%
‎1.40
‎140
‎vrn
‎17.03%
‎7.74%
‎1.91
‎141
‎wilkas
‎16.97%
‎4.15%
‎2.25
‎142
‎LELYA1987COM
‎16.93%
‎6.99%
‎1.41
‎143
‎PlaThong
‎16.68%
‎10.75%
‎1.50
‎144
‎AnKul
‎16.63%
‎7.89%
‎1.38
‎145
‎KILL HUNTER
‎16.62%
‎6.71%
‎1.74
‎146
‎erfanf
‎16.49%
‎12.94%
‎1.36
‎147
‎GorCheG
‎16.44%
‎8.27%
‎1.41
‎148
‎zveruga
‎16.37%
‎14.04%
‎1.37
‎149
‎Don Quijote
‎16.29%
‎3.92%
‎1.44
‎150
‎Anastasia zhukova
‎16.21%
‎2.25%
‎2.01
‎151
‎Aries1155
‎16.10%
‎17.13%
‎1.42
‎152
‎larisa1960
‎16.05%
‎8.36%
‎1.63
‎153
‎Skorpi
‎16.00%
‎7.65%
‎1.50
‎154
‎dojaleks
‎15.99%
‎8.26%
‎1.21
‎155
‎job51
‎15.98%
‎11.55%
‎1.31
‎156
‎mortal1984
‎15.88%
‎12.80%
‎1.50
‎157
‎Madinson
‎15.78%
‎15.14%
‎1.28
‎158
‎LR_Capital
‎15.78%
‎9.55%
‎1.62
‎159
‎baz007
‎15.77%
‎9.76%
‎1.51
‎160
‎AlexVish
‎15.71%
‎26.67%
‎1.32
‎161
‎NytFury
‎15.65%
‎6.13%
‎2.06
‎162
‎Martin
‎15.30%
‎17.83%
‎1.42
‎163
‎MelSV
‎15.11%
‎6.38%
‎1.44
‎164
‎Alliswell
‎15.09%
‎1.74%
‎6.16
‎165
‎Uncle
‎15.05%
‎10.90%
‎1.36
‎166
‎forward
‎15.00%
‎13.05%
‎1.32
‎167
‎Mazai
‎14.84%
‎6.88%
‎1.54
‎168
‎alexeyrus
‎14.74%
‎10.28%
‎1.41
‎169
‎Shavkat
‎14.49%
‎1.53%
‎2.13
‎170
‎svetik60
‎14.40%
‎10.20%
‎1.36
‎171
‎TommyZizaH
‎14.18%
‎4.93%
‎1.57
‎172
‎kovsk
‎14.10%
‎5.02%
‎1.93
‎173
‎Arifin alpari
‎14.08%
‎9.23%
‎1.47
‎174
‎Berelian
‎14.05%
‎4.01%
‎2.10
‎175
‎aajose
‎13.93%
‎3.60%
‎1.46
‎176
‎Detalist
‎13.81%
‎3.11%
‎1.62
‎177
‎zzzzzzz
‎13.66%
‎3.23%
‎4.30
‎178
‎reni
‎13.66%
‎1.36%
‎2.85
‎179
‎eSil
‎13.60%
‎7.65%
‎1.30
‎180
‎hare
‎13.46%
‎3.63%
‎3.97
‎181
‎Erich Mcginsky
‎13.34%
‎10.31%
‎1.43
‎182
‎Finika
‎13.27%
‎9.00%
‎1.42
‎183
‎mM123456789
‎13.15%
‎6.08%
‎1.35
‎184
‎Gilza_1.0
‎13.12%
‎10.16%
‎1.67
‎185
‎Krestik
‎13.11%
‎5.85%
‎1.35
‎186
‎orenchess
‎13.11%
‎16.01%
‎1.23
‎187
‎Fins
‎13.05%
‎9.51%
‎1.53
‎188
‎god of ice
‎12.85%
‎1.67%
‎4.68
‎189
‎pomazok
‎12.71%
‎10.21%
‎1.49
‎190
‎MY
‎12.66%
‎7.26%
‎1.57
‎191
‎URUR
‎12.34%
‎5.57%
‎1.44
‎192
‎Manuk
‎12.27%
‎5.65%
‎2.20
‎193
‎bounty hunter
‎12.23%
‎20.78%
‎1.31
‎194
‎Alexandr-1
‎12.15%
‎15.94%
‎1.19
‎195
‎adenium
‎12.11%
‎7.21%
‎1.42
‎196
‎Corall
‎12.09%
‎7.97%
‎1.34
‎197
‎Kayakayi
‎11.96%
‎11.15%
‎1.35
‎198
‎ProXvoST
‎11.93%
‎4.29%
‎2.03
‎199
‎FARTmen777
‎11.90%
‎16.96%
‎1.39
‎200
‎pakduik100
‎11.86%
‎6.72%
‎1.24
‎201
‎perfxstrnger
‎11.79%
‎4.66%
‎1.32
‎202
‎Han
‎11.79%
‎16.08%
‎1.27
‎203
‎Maximus
‎11.78%
‎7.68%
‎1.83
‎204
‎Gemini_2033
‎11.78%
‎4.69%
‎2.35
‎205
‎Yupiter
‎11.78%
‎1.81%
‎2.04
‎206
‎aliex
‎11.56%
‎12.51%
‎1.33
‎207
‎Muxtor141
‎11.55%
‎3.23%
‎2.16
‎208
‎_RADMIR_
‎11.54%
‎2.83%
‎2.45
‎209
‎VIKA
‎11.54%
‎6.90%
‎1.32
‎210
‎MVV
‎11.37%
‎14.99%
‎1.33
‎211
‎mugash4
‎11.36%
‎23.33%
‎1.15
‎212
‎Darking
‎11.31%
‎8.06%
‎1.37
‎213
‎wect
‎11.31%
‎9.39%
‎1.42
‎214
‎vladimiracc74
‎11.27%
‎11.65%
‎1.37
‎215
‎Skystar
‎11.24%
‎1.42%
‎3.08
‎216
‎YakovThe
‎11.23%
‎1.09%
‎2.74
‎217
‎Mjf
‎11.21%
‎3.97%
‎1.71
‎218
‎and19750
‎11.15%
‎9.35%
‎1.41
‎219
‎wayfarer
‎11.14%
‎8.57%
‎1.39
‎220
‎hasiletlalo200
‎11.11%
‎4.90%
‎1.65
‎221
‎aged
‎11.03%
‎2.75%
‎1.60
‎222
‎vladu
‎11.01%
‎1.35%
‎5.00
‎223
‎Belgiec
‎10.96%
‎10.41%
‎1.36
‎224
‎PaulAngel
‎10.93%
‎14.99%
‎1.25
‎225
‎100Stones
‎10.91%
‎8.40%
‎1.29
‎226
‎Win97
‎10.87%
‎5.28%
‎1.62
‎227
‎SVIST
‎10.82%
‎8.54%
‎1.75
‎228
‎foster
‎10.77%
‎2.19%
‎2.57
‎229
‎Alextrade
‎10.77%
‎16.77%
‎1.24
‎230
‎Xenos
‎10.61%
‎5.32%
‎1.34
‎231
‎ital
‎10.57%
‎7.63%
‎1.81
‎232
‎odin
‎10.54%
‎6.80%
‎1.29
‎233
‎Kangaroo
‎10.52%
‎10.13%
‎1.14
‎234
‎Achy017
‎10.51%
‎15.40%
‎1.16
‎235
‎Ant
‎10.50%
‎0.98%
‎11.67
‎236
‎Ilnar
‎10.47%
‎6.60%
‎1.65
‎237
‎nika
‎10.39%
‎5.56%
‎1.17
‎238
‎Larchik
‎10.34%
‎5.54%
‎1.27
‎239
‎fahmiff
‎10.32%
‎11.25%
‎1.35
‎240
‎DrHubbas
‎10.29%
‎9.84%
‎1.41
‎241
‎OZ
‎10.28%
‎3.23%
‎1.48
‎242
‎Aleks
‎10.22%
‎5.87%
‎1.36
‎243
‎d-dmitriy
‎10.21%
‎4.24%
‎1.61
‎244
‎Alexander61
‎10.17%
‎20.92%
‎1.26
‎245
‎G.A.V.
‎10.14%
‎9.34%
‎1.20
‎246
‎Nadia
‎10.10%
‎9.80%
‎1.35
‎247
‎nikto
‎10.00%
‎11.91%
‎1.26
‎248
‎ya2908SHADOW
‎9.99%
‎2.25%
‎1.57
‎249
‎serjoga50005
‎9.95%
‎7.11%
‎1.49
‎250
‎alik
‎9.94%
‎0.45%
‎12.86
‎251
‎retrowill
‎9.91%
‎10.85%
‎1.41
‎252
‎MAGISTR
‎9.87%
‎12.31%
‎1.30
‎253
‎anden
‎9.86%
‎1.83%
‎1.96
‎254
‎SSG
‎9.82%
‎4.69%
‎1.73
‎255
‎a19vr
‎9.80%
‎14.35%
‎1.21
‎256
‎Alivko
‎9.80%
‎12.42%
‎1.33
‎257
‎moroz
‎9.79%
‎7.45%
‎1.83
‎258
‎EVDOK
‎9.78%
‎18.10%
‎1.26
‎259
‎Athallah18
‎9.75%
‎7.54%
‎1.20
‎260
‎BGTrade
‎9.64%
‎3.37%
‎1.83
‎261
‎Radolik
‎9.61%
‎4.16%
‎1.77
‎262
‎Palych
‎9.60%
‎11.60%
‎1.33
‎263
‎Pen
‎9.53%
‎3.93%
‎2.18
‎264
‎South Ural - 74
‎9.50%
‎12.93%
‎1.21
‎265
‎sergti319
‎9.50%
‎7.78%
‎1.30
‎266
‎--NED--
‎9.43%
‎11.53%
‎1.18
‎267
‎Tufayel73
‎9.42%
‎3.89%
‎1.66
‎268
‎goldbap
‎9.37%
‎6.15%
‎2.44
‎269
‎r116
‎9.37%
‎0.74%
‎4.06
‎270
‎Alex500
‎9.35%
‎0.00%
‎0.00
‎271
‎ret
‎9.32%
‎5.22%
‎1.35
‎272
‎Gidr
‎9.32%
‎11.26%
‎1.24
‎273
‎vukota12
‎9.31%
‎9.89%
‎1.24
‎274
‎Mehrdad
‎9.26%
‎0.79%
‎4.34
‎275
‎YYurok
‎9.11%
‎2.67%
‎1.46
‎276
‎MarketMaker8
‎9.08%
‎12.09%
‎1.26
‎277
‎mmm
‎9.04%
‎3.80%
‎1.44
‎278
‎Alpari1331
‎9.02%
‎3.66%
‎1.89
‎279
‎tajson
‎8.99%
‎2.18%
‎2.08
‎280
‎Kimjonglee
‎8.92%
‎4.35%
‎1.87
‎281
‎samifx
‎8.92%
‎0.62%
‎7.97
‎282
‎Vatrushka
‎8.91%
‎5.57%
‎1.32
‎283
‎JonJonC
‎8.88%
‎5.40%
‎1.62
‎284
‎alexsandr.mrn
‎8.83%
‎3.77%
‎1.84
‎285
‎gvb
‎8.82%
‎11.90%
‎1.48
‎286
‎Andoff
‎8.80%
‎10.81%
‎1.29
‎287
‎Vechnii
‎8.77%
‎12.40%
‎1.24
‎288
‎Komar
‎8.75%
‎4.46%
‎1.73
‎289
‎VKOFF
‎8.73%
‎12.26%
‎1.44
‎290
‎alex701
‎8.73%
‎9.70%
‎1.26
‎291
‎lsb
‎8.72%
‎14.70%
‎1.14
‎292
‎Dotsent
‎8.70%
‎1.97%
‎1.58
‎293
‎zzzzz
‎8.67%
‎1.49%
‎2.48
‎294
‎Maks3d
‎8.63%
‎2.39%
‎1.88
‎295
‎100KMaxMax
‎8.62%
‎8.56%
‎1.41
‎296
‎F1b0
‎8.60%
‎3.78%
‎3.02
‎297
‎GITARIST
‎8.58%
‎8.17%
‎1.39
‎298
‎vfcbn1
‎8.57%
‎0.05%
‎18.65
‎299
‎Trader79
‎8.54%
‎1.78%
‎1.71
‎300
‎Robven
‎8.49%
‎4.49%
‎2.38
‎301
‎fortes
‎8.42%
‎8.32%
‎1.22
‎302
‎mzb
‎8.40%
‎6.21%
‎1.64
‎303
‎YaMurghni
‎8.39%
‎9.37%
‎1.29
‎304
‎doroqa
‎8.29%
‎9.05%
‎1.18
‎305
‎Taugor
‎8.12%
‎3.99%
‎2.03
‎306
‎davchuks
‎8.12%
‎1.07%
‎1.64
‎307
‎Sanvec
‎8.09%
‎13.45%
‎1.21
‎308
‎STAR
‎8.03%
‎3.82%
‎1.67
‎309
‎OSV
‎8.02%
‎7.24%
‎1.26
‎310
‎colian4ik
‎7.93%
‎2.07%
‎2.41
‎311
‎Dodolsky
‎7.75%
‎3.80%
‎1.33
‎312
‎mars80mars80
‎7.74%
‎5.15%
‎1.49
‎313
‎Red Machine
‎7.72%
‎11.00%
‎1.20
‎314
‎Dilma
‎7.62%
‎2.31%
‎1.80
‎315
‎uluxa92
‎7.59%
‎1.42%
‎1.94
‎316
‎AFORD
‎7.59%
‎2.90%
‎1.47
‎317
‎zxas1
‎7.56%
‎6.54%
‎1.18
‎318
‎bandera
‎7.53%
‎4.92%
‎1.18
‎319
‎Capis
‎7.51%
‎3.16%
‎2.13
‎320
‎action777
‎7.50%
‎6.89%
‎1.35
‎321
‎Natalya13
‎7.47%
‎3.22%
‎1.57
‎322
‎zhan
‎7.41%
‎6.47%
‎1.20
‎323
‎DSA
‎7.38%
‎16.74%
‎1.18
‎324
‎trader74
‎7.33%
‎14.86%
‎1.23
‎325
‎Vitalja
‎7.28%
‎15.46%
‎1.29
‎326
‎dimas_kom
‎7.28%
‎0.15%
‎43.97
‎327
‎kukul3
‎7.28%
‎2.87%
‎2.54
‎328
‎hanliufeng
‎7.25%
‎13.78%
‎1.11
‎329
‎serek
‎7.24%
‎9.27%
‎1.40
‎330
‎kononvarvar
‎7.24%
‎5.08%
‎1.25
‎331
‎Jhonny
‎7.21%
‎3.31%
‎1.42
‎332
‎nokia5110
‎7.18%
‎1.91%
‎1.38
‎333
‎IKWYSTI
‎7.13%
‎6.19%
‎1.49
‎334
‎Seyedehfarah Khatamg
‎7.12%
‎22.72%
‎1.11
‎335
‎Sabr
‎7.12%
‎2.83%
‎1.85
‎336
‎gdb
‎7.12%
‎7.91%
‎1.25
‎337
‎vodoley
‎7.11%
‎2.80%
‎1.39
‎338
‎bulka
‎7.11%
‎16.22%
‎1.13
‎339
‎Syam_alpari
‎7.08%
‎12.67%
‎1.20
‎340
‎KTan
‎7.07%
‎8.31%
‎1.21
‎341
‎gradusnik
‎7.04%
‎10.11%
‎1.30
‎342
‎Wolf.051
‎7.04%
‎5.40%
‎1.46
‎343
‎sashka512
‎7.04%
‎1.43%
‎1.75
‎344
‎Veaberji
‎6.96%
‎2.61%
‎2.97
‎345
‎Kott1987
‎6.94%
‎4.01%
‎1.66
‎346
‎Yason
‎6.94%
‎16.30%
‎1.20
‎347
‎vic7519
‎6.85%
‎1.60%
‎1.57
‎348
‎Fidel
‎6.85%
‎11.57%
‎1.17
‎349
‎sani
‎6.84%
‎4.89%
‎1.79
‎350
‎Edy
‎6.83%
‎3.42%
‎1.74
‎351
‎Goldman
‎6.83%
‎3.59%
‎1.40
‎352
‎Sniper863
‎6.77%
‎8.03%
‎1.38
‎353
‎Gliko
‎6.76%
‎11.02%
‎1.09
‎354
‎Aneg
‎6.76%
‎5.43%
‎1.74
‎355
‎jaber
‎6.75%
‎13.33%
‎1.40
‎356
‎Olga187
‎6.70%
‎7.48%
‎1.27
‎357
‎Sanich
‎6.57%
‎1.38%
‎2.64
‎358
‎Sa
‎6.56%
‎11.03%
‎1.33
‎359
‎DM
‎6.56%
‎14.79%
‎1.21
‎360
‎Dimka152
‎6.54%
‎13.73%
‎1.08
‎361
‎asd1967
‎6.52%
‎16.17%
‎1.10
‎362
‎Vjih
‎6.49%
‎0.89%
‎4.51
‎363
‎XLOT
‎6.47%
‎7.43%
‎1.20
‎364
‎Shurik121
‎6.44%
‎4.14%
‎1.21
‎365
‎MOLOTOK
‎6.44%
‎5.45%
‎1.44
‎366
‎123qqq
‎6.42%
‎11.16%
‎1.16
‎367
‎ffora
‎6.38%
‎7.70%
‎1.21
‎368
‎Machoforex
‎6.33%
‎14.37%
‎1.23
‎369
‎Medicine
‎6.30%
‎1.45%
‎5.34
‎370
‎vodolei73
‎6.28%
‎5.74%
‎1.57
‎371
‎MAESRIBE
‎6.27%
‎2.34%
‎2.28
‎372
‎TP
‎6.23%
‎0.42%
‎8.39
‎373
‎evgen72rus
‎6.19%
‎15.02%
‎1.11
‎374
‎Denver
‎6.17%
‎9.79%
‎1.23
‎375
‎Felix
‎6.16%
‎7.81%
‎1.16
‎376
‎9g
‎6.13%
‎13.85%
‎1.11
‎377
‎skif
‎6.11%
‎8.21%
‎1.29
‎378
‎valter
‎6.11%
‎1.48%
‎1.89
‎379
‎Alekc3cub
‎6.09%
‎6.15%
‎1.07
‎380
‎loko46
‎6.09%
‎6.96%
‎1.24
‎381
‎Bigserg777
‎6.08%
‎3.84%
‎1.27
‎382
‎Allex
‎6.08%
‎14.24%
‎1.16
‎383
‎Opizari
‎6.03%
‎2.18%
‎1.30
‎384
‎maestro
‎6.01%
‎28.49%
‎1.09
‎385
‎Vyacheslav 1975
‎6.01%
‎0.92%
‎1.78
‎386
‎MDC
‎6.01%
‎5.34%
‎1.84
‎387
‎Sergey
‎5.96%
‎2.42%
‎1.59
‎388
‎ap2019
‎5.95%
‎10.84%
‎1.18
‎389
‎AndVst
‎5.93%
‎7.31%
‎1.13
‎390
‎RaisingPips
‎5.90%
‎0.98%
‎2.34
‎391
‎Callisto
‎5.90%
‎2.46%
‎2.17
‎392
‎Kiya
‎5.88%
‎18.74%
‎1.08
‎393
‎papaklass
‎5.88%
‎4.96%
‎1.25
‎394
‎AhmadEsfandiari
‎5.87%
‎3.22%
‎1.57
‎395
‎neznackomez
‎5.85%
‎13.95%
‎1.18
‎396
‎spiderman
‎5.83%
‎8.19%
‎1.18
‎397
‎Mohhsenni
‎5.83%
‎0.49%
‎2.21
‎398
‎nur05
‎5.81%
‎7.77%
‎1.32
‎399
‎Evgenimax
‎5.79%
‎2.18%
‎2.97
‎400
‎Tigrenok__1
‎5.77%
‎3.37%
‎2.44
‎401
‎gka07
‎5.77%
‎7.45%
‎1.21
‎402
‎rezakarai
‎5.76%
‎20.45%
‎1.14
‎403
‎uriz
‎5.74%
‎3.73%
‎1.40
‎404
‎oneway
‎5.72%
‎4.91%
‎1.63
‎405
‎Hamidreza
‎5.71%
‎5.85%
‎1.24
‎406
‎AW88
‎5.63%
‎4.16%
‎1.80
‎407
‎Whitefalcon
‎5.62%
‎4.40%
‎1.41
‎408
‎PocketBear
‎5.62%
‎4.89%
‎1.74
‎409
‎Ildar
‎5.61%
‎3.14%
‎1.62
‎410
‎vladven125
‎5.58%
‎4.70%
‎1.18
‎411
‎Matvejkap
‎5.58%
‎9.35%
‎1.32
‎412
‎salem
‎5.56%
‎11.30%
‎1.12
‎413
‎Gev7
‎5.53%
‎4.70%
‎1.34
‎414
‎nskbaks
‎5.49%
‎12.54%
‎1.14
‎415
‎Amir65
‎5.48%
‎5.04%
‎1.28
‎416
‎PRV
‎5.48%
‎5.32%
‎1.19
‎417
‎Tony94
‎5.45%
‎15.53%
‎1.13
‎418
‎BoulFX
‎5.41%
‎4.52%
‎1.45
‎419
‎vitaley73
‎5.38%
‎2.60%
‎1.45
‎420
‎Sam006
‎5.34%
‎1.82%
‎2.99
‎421
‎Abdou_2019
‎5.34%
‎10.88%
‎1.15
‎422
‎Chack
‎5.33%
‎4.71%
‎1.74
‎423
‎DeeD
‎5.32%
‎10.26%
‎1.11
‎424
‎Filinez
‎5.31%
‎0.84%
‎2.46
‎425
‎lizard
‎5.29%
‎12.33%
‎1.10
‎426
‎Griff
‎5.28%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎Alimonster
‎5.27%
‎8.67%
‎1.19
‎428
‎MET
‎5.23%
‎1.94%
‎2.16
‎429
‎Vitaliy I
‎5.19%
‎10.95%
‎1.12
‎430
‎Baran
‎5.13%
‎7.31%
‎1.17
‎431
‎Inno
‎5.13%
‎10.63%
‎1.21
‎432
‎Nikolaevich
‎5.12%
‎5.78%
‎1.23
‎433
‎WarBoot
‎5.09%
‎19.35%
‎1.08
‎434
‎Rado GS
‎5.02%
‎8.12%
‎1.16
‎435
‎adrek
‎5.02%
‎10.28%
‎1.11
‎436
‎GFC
‎5.02%
‎21.37%
‎1.20
‎437
‎topic
‎5.01%
‎5.79%
‎1.14
‎438
‎DARKLEXUS
‎5.00%
‎10.99%
‎1.28
‎439
‎Robertik789
‎4.97%
‎6.70%
‎1.34
‎440
‎Forexa
‎4.96%
‎14.37%
‎1.25
‎441
‎Zion
‎4.95%
‎4.35%
‎1.23
‎442
‎fino
‎4.95%
‎3.47%
‎2.13
‎443
‎Alex
‎4.92%
‎7.71%
‎1.26
‎444
‎DIMICH
‎4.92%
‎11.53%
‎1.15
‎445
‎QAZ
‎4.91%
‎10.41%
‎1.10
‎446
‎Musasoltani1366
‎4.87%
‎10.72%
‎1.13
‎447
‎Nikn
‎4.85%
‎5.50%
‎1.26
‎448
‎max974
‎4.80%
‎4.20%
‎1.32
‎449
‎VladiSolo
‎4.78%
‎1.90%
‎2.61
‎450
‎yayab7
‎4.77%
‎13.54%
‎1.19
‎451
‎maximusddevilfx
‎4.77%
‎13.90%
‎1.22
‎452
‎Wamaeer
‎4.77%
‎9.19%
‎1.22
‎453
‎HAK
‎4.76%
‎1.93%
‎1.99
‎454
‎OLEG 111
‎4.75%
‎5.71%
‎1.29
‎455
‎mohamed.sobhy
‎4.69%
‎0.50%
‎10.31
‎456
‎Pryanik78
‎4.69%
‎9.12%
‎1.19
‎457
‎Forexman
‎4.69%
‎16.60%
‎1.13
‎458
‎raf911
‎4.68%
‎21.85%
‎1.07
‎459
‎MelBRos
‎4.68%
‎3.46%
‎1.27
‎460
‎min
‎4.66%
‎16.30%
‎1.10
‎461
‎UD
‎4.62%
‎1.39%
‎2.07
‎462
‎Yan
‎4.61%
‎2.08%
‎2.51
‎463
‎durik
‎4.61%
‎6.59%
‎1.46
‎464
‎___AAA___
‎4.57%
‎12.07%
‎1.12
‎465
‎Shagrat 14
‎4.50%
‎4.11%
‎1.84
‎466
‎Emthitha3
‎4.41%
‎0.00%
‎0.00
‎467
‎ifyfx
‎4.40%
‎3.78%
‎1.33
‎468
‎oka1500
‎4.39%
‎2.34%
‎2.09
‎469
‎NewTrader
‎4.38%
‎5.06%
‎1.23
‎470
‎MONARCH
‎4.37%
‎5.72%
‎1.23
‎471
‎APCHERON
‎4.36%
‎5.95%
‎1.26
‎472
‎Alan
‎4.32%
‎0.00%
‎0.00
‎473
‎Santehnik
‎4.32%
‎5.35%
‎1.18
‎474
‎Tutakhanun
‎4.30%
‎5.87%
‎1.21
‎475
‎Beetle25
‎4.29%
‎3.24%
‎1.91
‎476
‎FeodorMD
‎4.24%
‎6.67%
‎1.23
‎477
‎Natas
‎4.23%
‎10.18%
‎1.30
‎478
‎impzxx
‎4.20%
‎3.45%
‎1.32
‎479
‎mikibakc
‎4.18%
‎0.37%
‎12.41
‎480
‎Postal
‎4.15%
‎1.07%
‎2.39
‎481
‎KREST
‎4.06%
‎1.01%
‎1.59
‎482
‎Gremlin
‎4.06%
‎6.17%
‎1.18
‎483
‎mryubby
‎4.03%
‎0.00%
‎0.00
‎484
‎avm
‎4.02%
‎0.68%
‎3.90
‎485
‎Rommm
‎4.00%
‎3.11%
‎1.52
‎486
‎olovo
‎3.99%
‎2.20%
‎2.81
‎487
‎Viper283
‎3.99%
‎1.02%
‎3.13
‎488
‎Cthsq
‎3.94%
‎3.55%
‎1.30
‎489
‎Samuel Bongane Mankw
‎3.94%
‎8.37%
‎1.18
‎490
‎Flexxx
‎3.92%
‎10.47%
‎1.16
‎491
‎Trader97
‎3.92%
‎5.40%
‎1.16
‎492
‎t.todor
‎3.91%
‎11.33%
‎1.23
‎493
‎Bumtiki
‎3.91%
‎17.54%
‎1.10
‎494
‎Rerum
‎3.90%
‎1.74%
‎1.35
‎495
‎zahra
‎3.90%
‎11.46%
‎1.12
‎496
‎COOL
‎3.90%
‎4.16%
‎1.27
‎497
‎Joburg
‎3.89%
‎0.66%
‎1.84
‎498
‎Succes
‎3.88%
‎3.12%
‎1.72
‎499
‎SIGITSIX
‎3.86%
‎10.44%
‎1.10
‎500
‎Joely
‎3.86%
‎4.53%
‎1.21
‎501
‎valeryo
‎3.84%
‎3.03%
‎1.57
‎502
‎mohsen
‎3.83%
‎7.29%
‎1.09
‎503
‎grimleaper
‎3.81%
‎7.72%
‎1.11
‎504
‎drago96
‎3.81%
‎5.20%
‎1.14
‎505
‎SergeyAleks55555
‎3.81%
‎0.93%
‎2.33
‎506
‎Alparitur3
‎3.80%
‎14.25%
‎1.09
‎507
‎ahadbd
‎3.79%
‎5.86%
‎1.40
‎508
‎bers60
‎3.78%
‎8.49%
‎1.09
‎509
‎Deda
‎3.78%
‎2.56%
‎1.18
‎510
‎serko
‎3.78%
‎16.11%
‎1.06
‎511
‎sharik
‎3.78%
‎10.94%
‎1.27
‎512
‎genakuz
‎3.76%
‎9.11%
‎1.29
‎513
‎konn87
‎3.76%
‎6.17%
‎1.29
‎514
‎Adam Eg White
‎3.73%
‎0.40%
‎5.58
‎515
‎NZT-48
‎3.71%
‎5.97%
‎1.19
‎516
‎Win
‎3.70%
‎8.58%
‎1.31
‎517
‎magnit
‎3.69%
‎3.14%
‎1.23
‎518
‎viktor
‎3.68%
‎1.47%
‎1.32
‎519
‎Navfal
‎3.68%
‎0.81%
‎1.47
‎520
‎Ashkan1989
‎3.66%
‎3.08%
‎1.20
‎521
‎Sberpatr73
‎3.65%
‎0.40%
‎10.03
‎522
‎PAPA
‎3.62%
‎4.12%
‎1.51
‎523
‎Bumer
‎3.62%
‎6.74%
‎1.36
‎524
‎Valdis
‎3.61%
‎12.37%
‎1.15
‎525
‎AMIN
‎3.61%
‎5.15%
‎1.48
‎526
‎krll
‎3.61%
‎15.93%
‎1.12
‎527
‎miov
‎3.60%
‎0.67%
‎2.11
‎528
‎gay
‎3.58%
‎1.61%
‎2.04
‎529
‎jebakumar
‎3.58%
‎3.86%
‎1.24
‎530
‎Fred
‎3.54%
‎7.48%
‎1.17
‎531
‎Prima
‎3.54%
‎8.64%
‎1.14
‎532
‎stels72
‎3.53%
‎13.76%
‎1.10
‎533
‎Shapa
‎3.52%
‎1.99%
‎1.82
‎534
‎Redmark67
‎3.46%
‎4.09%
‎1.40
‎535
‎FTR
‎3.44%
‎11.99%
‎1.19
‎536
‎Baklan
‎3.44%
‎0.00%
‎0.00
‎537
‎BelkaYa
‎3.43%
‎6.51%
‎1.32
‎538
‎Andsoul
‎3.42%
‎2.85%
‎1.49
‎539
‎kizam333
‎3.42%
‎1.11%
‎2.09
‎540
‎CHICHA82
‎3.41%
‎0.98%
‎2.64
‎541
‎RUH
‎3.37%
‎12.87%
‎1.18
‎542
‎ama000
‎3.37%
‎9.49%
‎1.10
‎543
‎A13
‎3.37%
‎1.66%
‎1.88
‎544
‎Mister
‎3.37%
‎3.15%
‎1.63
‎545
‎Evgenia
‎3.34%
‎9.87%
‎1.21
‎546
‎Vik
‎3.32%
‎6.23%
‎1.13
‎547
‎Gear2019
‎3.30%
‎5.57%
‎1.20
‎548
‎ANTON_WIBOWO88
‎3.28%
‎6.80%
‎1.12
‎549
‎AlexandrPr
‎3.26%
‎0.04%
‎20.41
‎550
‎a5rzamn
‎3.25%
‎6.12%
‎1.11
‎551
‎Mootsi365
‎3.24%
‎5.08%
‎1.16
‎552
‎Enha
‎3.23%
‎6.07%
‎1.19
‎553
‎WinWin719
‎3.21%
‎9.72%
‎1.08
‎554
‎Meedey
‎3.20%
‎6.83%
‎1.12
‎555
‎ZhenyaFX
‎3.20%
‎19.80%
‎1.06
‎556
‎TARZAN
‎3.18%
‎14.07%
‎1.15
‎557
‎aza
‎3.18%
‎5.32%
‎1.30
‎558
‎script
‎3.16%
‎1.32%
‎1.46
‎559
‎Menguji Kemampuan
‎3.10%
‎24.60%
‎1.07
‎560
‎Blingz143
‎3.06%
‎0.25%
‎6.93
‎561
‎boris
‎3.05%
‎1.21%
‎1.64
‎562
‎Sully_Surgut_86
‎3.03%
‎0.98%
‎2.40
‎563
‎Buba
‎3.01%
‎2.17%
‎2.39
‎564
‎m.omidvar
‎2.99%
‎2.56%
‎1.77
‎565
‎Refiblirator
‎2.99%
‎9.19%
‎1.20
‎566
‎Igross
‎2.98%
‎0.89%
‎1.58
‎567
‎AlexAv
‎2.96%
‎6.92%
‎1.19
‎568
‎jesus
‎2.96%
‎5.40%
‎1.17
‎569
‎victoria
‎2.92%
‎2.18%
‎1.41
‎570
‎BBX
‎2.91%
‎2.53%
‎1.54
‎571
‎ANNA28
‎2.90%
‎3.89%
‎1.26
‎572
‎polastan-k
‎2.89%
‎2.98%
‎1.12
‎573
‎DAV
‎2.88%
‎0.00%
‎0.00
‎574
‎Pe4enb
‎2.86%
‎0.74%
‎2.24
‎575
‎torg1658
‎2.84%
‎5.01%
‎1.36
‎576
‎abrakadabra
‎2.83%
‎6.98%
‎1.09
‎577
‎bryno
‎2.83%
‎1.32%
‎3.14
‎578
‎Nikolskiy
‎2.83%
‎10.50%
‎1.09
‎579
‎VladimirVV
‎2.79%
‎3.21%
‎1.66
‎580
‎Pavlovich
‎2.78%
‎10.41%
‎1.08
‎581
‎Alexgap
‎2.77%
‎3.90%
‎1.26
‎582
‎AFIFAFX
‎2.77%
‎4.93%
‎1.29
‎583
‎mav56
‎2.75%
‎0.05%
‎21.85
‎584
‎Efrezer
‎2.74%
‎3.62%
‎1.32
‎585
‎cross
‎2.74%
‎0.87%
‎1.98
‎586
‎vvn
‎2.70%
‎8.28%
‎1.25
‎587
‎marekP
‎2.66%
‎10.42%
‎1.07
‎588
‎morozz
‎2.63%
‎10.61%
‎1.09
‎589
‎Sovaal
‎2.61%
‎26.22%
‎1.04
‎590
‎VSG
‎2.61%
‎6.00%
‎1.43
‎591
‎Fxdrex
‎2.59%
‎17.65%
‎1.08
‎592
‎Hottabych
‎2.55%
‎7.50%
‎1.16
‎593
‎PERSPECTIVE TRADE
‎2.54%
‎1.39%
‎1.38
‎594
‎MrGrut
‎2.54%
‎2.86%
‎1.22
‎595
‎SEA_Lucky_Trader
‎2.53%
‎1.48%
‎1.63
‎596
‎denis and regina
‎2.53%
‎12.48%
‎1.06
‎597
‎HELL BOY
‎2.52%
‎2.72%
‎1.27
‎598
‎TuRevan
‎2.51%
‎0.69%
‎1.85
‎599
‎Shorox
‎2.51%
‎8.04%
‎1.09
‎600
‎DynamicTrader
‎2.49%
‎7.77%
‎1.11
‎601
‎Lit
‎2.46%
‎2.05%
‎1.50
‎602
‎Konstsntyn
‎2.44%
‎9.45%
‎1.12
‎603
‎free1234
‎2.39%
‎7.38%
‎1.11
‎604
‎Miron
‎2.39%
‎5.47%
‎1.30
‎605
‎nevermore
‎2.39%
‎4.37%
‎1.20
‎606
‎Erilaz
‎2.38%
‎0.11%
‎6.18
‎607
‎LIGETA13
‎2.36%
‎0.69%
‎1.95
‎608
‎west27
‎2.31%
‎4.61%
‎1.19
‎609
‎Sunnich
‎2.29%
‎1.91%
‎1.32
‎610
‎vleonid2556
‎2.29%
‎4.60%
‎1.44
‎611
‎ZOLOTO
‎2.26%
‎0.68%
‎2.26
‎612
‎Moro
‎2.24%
‎11.10%
‎1.05
‎613
‎boanarotti
‎2.23%
‎6.25%
‎1.10
‎614
‎artex88
‎2.23%
‎10.07%
‎1.14
‎615
‎IPF
‎2.22%
‎6.75%
‎1.07
‎616
‎MONAH
‎2.22%
‎7.17%
‎1.10
‎617
‎Alex74
‎2.22%
‎1.59%
‎1.34
‎618
‎ElMambi
‎2.20%
‎10.52%
‎1.13
‎619
‎rasol4
‎2.20%
‎11.17%
‎1.07