Thực Tế ảo

Quỹ giải thưởng

$ 8.760 mỗi năm

Mục tiêu: Lợi nhuận tối đa
cùng thua lỗ tối thiểu trên tài khoản demo

Vòng 2

BXH

Cuộc chiến ảo cho giải thưởng thực

Các thí sinh có thể giành giải thưởng tiền thực mà không sử dụng tiền của mình. Bởi vì cuộc thi "Thực Tế Ảo" diễn ra trên tài khoản ảo và tất cả những gì cần để chiến thắng - đạt được kết quả giao dịch tốt nhất!

 • $ 2.190

  Quỹ giải thưởng vòng 46

 • 50.000 alp

  Giải thưởng bổ sung

 • 30

  Số lượng giải thưởng

 • 2.155

  Thí sinh vòng 2

Đang diễn ra vòng 2 06/04/2020 - 20/06/2020
Đăng ký
Vòng 3 06/07/2020 - 19/09/2020
Cổng đăng ký sẽ mở sau 20/06/2020

Bảng xếp hạng vòng 2 hint

Dữ liệu cập nhật vào lúc 08/04/2020 20:04. Cập nhật mỗi giờ một lần.

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

(Điểm)

Thua lỗ

(Điểm)

Tỷ lệ lợi nhuận

(Điểm)

Tổng điểm

‎1
‎DIViA
‎23.71%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
500
USD
‎2
‎Jurka
‎21.38%
(48)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
146
400
USD
‎3
‎SLONIKS
‎19.63%
(45)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
141
350
USD
‎4
‎primo
‎18.46%
(41)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
135
250
USD
‎5
‎zmv
‎13.63%
(26)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
118
200
USD
‎6
+1
‎Pard
‎19.53%
(44)
‎0.58%
(34)
‎34.67
(36)
114
150
USD
‎7
-1
‎profor
‎13.35%
(22)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
112
100
USD
‎8
+1
‎Rini
‎13.39%
(23)
‎0.01%
(42)
‎1563.07
(42)
107
90
USD
‎9
-1
‎Gibran
‎12.97%
(19)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
107
80
USD
‎10
‎zgazga2020
‎21.37%
(47)
‎0.81%
(29)
‎13.89
(29)
105
70
USD
‎11
+1
‎Zemlak
‎16.52%
(36)
‎0.62%
(33)
‎23.23
(33)
102
10000
ALP
‎12
+1
‎Can Can
‎14.45%
(29)
‎0.37%
(36)
‎37.68
(37)
102
7000
ALP
‎13
-2
‎BlackSun
‎13.24%
(21)
‎0.04%
(40)
‎327.64
(40)
101
5000
ALP
‎14
+2
‎Mass
‎20.03%
(46)
‎1.20%
(26)
‎10.64
(28)
100
3000
ALP
‎15
-1
‎agronom
‎14.23%
(28)
‎0.31%
(37)
‎25.87
(35)
100
2500
ALP
‎16
+7
‎hkipper
‎15.46%
(33)
‎0.65%
(32)
‎24.78
(34)
99
2000
ALP
‎17
-2
‎rsakom
‎12.64%
(15)
‎0.01%
(41)
‎1339.68
(41)
97
2000
ALP
‎18
+12
‎Agapid
‎14.52%
(30)
‎0.79%
(31)
‎18.23
(32)
93
2000
ALP
‎19
+3
‎Asket
‎13.63%
(25)
‎0.49%
(35)
‎14.93
(30)
90
2000
ALP
‎20
-2
‎FWwRfD
‎11.24%
(4)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
90
2000
ALP
‎21
-2
‎Reza
‎11.95%
(11)
‎0.11%
(39)
‎112.84
(39)
89
1500
ALP
‎22
-1
‎DmitriLaza
‎18.71%
(43)
‎1.50%
(23)
‎6.44
(21)
87
1500
ALP
‎23
+28
‎FISSY78
‎17.96%
(39)
‎1.70%
(20)
‎7.45
(24)
83
1500
ALP
‎24
‎pakduik100
‎17.03%
(38)
‎1.70%
(21)
‎7.37
(23)
82
1500
ALP
‎25
-8
‎kolap777
‎16.12%
(35)
‎1.81%
(19)
‎8.21
(25)
79
1500
ALP
‎26
+1
‎volodimir
‎11.05%
(2)
‎0.26%
(38)
‎43.94
(38)
78
1000
ALP
‎27
-1
‎TRaderTURKO
‎14.79%
(31)
‎1.47%
(24)
‎7.16
(22)
77
1000
ALP
‎28
-3
‎Ichlas
‎12.70%
(16)
‎0.82%
(28)
‎15.76
(31)
75
1000
ALP
‎29
‎Persian
‎22.74%
(49)
‎5.02%
(7)
‎4.70
(17)
73
1000
ALP
‎30
+1
‎ALEX GONCHAROFF
‎18.66%
(42)
‎3.92%
(12)
‎4.47
(16)
70
1000
ALP
‎31
+1
‎Livandos
‎14.83%
(32)
‎2.64%
(15)
‎5.99
(20)
67
‎-
‎32
+1
‎serov
‎15.96%
(34)
‎1.93%
(18)
‎3.50
(11)
63
‎-
‎33
+1
‎Avoid
‎11.31%
(5)
‎1.18%
(27)
‎8.81
(27)
59
‎-
‎34
+1
‎SED
‎11.58%
(9)
‎1.50%
(22)
‎8.32
(26)
57
‎-
‎35
+1
‎tariel
‎11.47%
(7)
‎0.80%
(30)
‎3.97
(14)
51
‎-
‎36
+3
‎Trymen
‎18.19%
(40)
‎6.60%
(2)
‎3.05
(7)
49
‎-
‎37
‎Po prostu Rychu
‎13.03%
(20)
‎2.14%
(16)
‎3.63
(13)
49
‎-
‎38
‎Beyen
‎12.38%
(13)
‎2.12%
(17)
‎5.88
(19)
49
‎-
‎39
+2
‎RAVI 8880
‎16.68%
(37)
‎5.00%
(8)
‎2.49
(3)
48
‎-
‎40
‎avangard
‎12.10%
(12)
‎2.94%
(14)
‎5.12
(18)
44
‎-
‎41
+10
‎griff
‎11.00%
(1)
‎1.25%
(25)
‎4.44
(15)
41
‎-
‎42
‎Katyach
‎13.96%
(27)
‎5.39%
(6)
‎2.73
(6)
39
‎-
‎43
‎Jk
‎12.75%
(17)
‎4.38%
(10)
‎3.39
(10)
37
‎-
‎44
+4
‎DawoodTalebii
‎13.58%
(24)
‎5.51%
(5)
‎1.86
(2)
31
‎-
‎45
-1
‎RESPECT
‎12.47%
(14)
‎4.58%
(9)
‎3.16
(8)
31
‎-
‎46
‎rurik
‎11.51%
(8)
‎3.28%
(13)
‎3.33
(9)
30
‎-
‎47
-2
‎ali
‎11.45%
(6)
‎4.03%
(11)
‎3.57
(12)
29
‎-
‎48
-1
‎Elser
‎12.85%
(18)
‎6.88%
(1)
‎2.55
(4)
23
‎-
‎49
+2
‎M1341
‎11.62%
(10)
‎6.57%
(3)
‎1.86
(1)
14
‎-
‎50
-1
‎Viktor1979
‎11.18%
(3)
‎5.64%
(4)
‎2.66
(5)
12
‎-

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

Thua lỗ

Tỷ lệ lợi nhuận

‎1
‎DIViA
‎23.71%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎Persian
‎22.74%
‎5.02%
‎4.70
‎3
‎Jurka
‎21.38%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎zgazga2020
‎21.37%
‎0.81%
‎13.89
‎5
‎Mass
‎20.03%
‎1.20%
‎10.64
‎6
‎SLONIKS
‎19.63%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎Pard
‎19.53%
‎0.58%
‎34.67
‎8
‎DmitriLaza
‎18.71%
‎1.50%
‎6.44
‎9
‎ALEX GONCHAROFF
‎18.66%
‎3.92%
‎4.47
‎10
‎primo
‎18.46%
‎0.00%
‎0.00
‎11
‎Trymen
‎18.19%
‎6.60%
‎3.05
‎12
‎FISSY78
‎17.96%
‎1.70%
‎7.45
‎13
‎pakduik100
‎17.03%
‎1.70%
‎7.37
‎14
‎RAVI 8880
‎16.68%
‎5.00%
‎2.49
‎15
‎Zemlak
‎16.52%
‎0.62%
‎23.23
‎16
‎kolap777
‎16.12%
‎1.81%
‎8.21
‎17
‎serov
‎15.96%
‎1.93%
‎3.50
‎18
‎hkipper
‎15.46%
‎0.65%
‎24.78
‎19
‎Livandos
‎14.83%
‎2.64%
‎5.99
‎20
‎TRaderTURKO
‎14.79%
‎1.47%
‎7.16
‎21
‎Agapid
‎14.52%
‎0.79%
‎18.23
‎22
‎Can Can
‎14.45%
‎0.37%
‎37.68
‎23
‎agronom
‎14.23%
‎0.31%
‎25.87
‎24
‎Katyach
‎13.96%
‎5.39%
‎2.73
‎25
‎zmv
‎13.63%
‎0.00%
‎0.00
‎26
‎Asket
‎13.63%
‎0.49%
‎14.93
‎27
‎DawoodTalebii
‎13.58%
‎5.51%
‎1.86
‎28
‎Rini
‎13.39%
‎0.01%
‎1563.07
‎29
‎profor
‎13.35%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎BlackSun
‎13.24%
‎0.04%
‎327.64
‎31
‎Po prostu Rychu
‎13.03%
‎2.14%
‎3.63
‎32
‎Gibran
‎12.97%
‎0.00%
‎0.00
‎33
‎Elser
‎12.85%
‎6.88%
‎2.55
‎34
‎Jk
‎12.75%
‎4.38%
‎3.39
‎35
‎Ichlas
‎12.70%
‎0.82%
‎15.76
‎36
‎rsakom
‎12.64%
‎0.01%
‎1339.68
‎37
‎RESPECT
‎12.47%
‎4.58%
‎3.16
‎38
‎Beyen
‎12.38%
‎2.12%
‎5.88
‎39
‎avangard
‎12.10%
‎2.94%
‎5.12
‎40
‎Reza
‎11.95%
‎0.11%
‎112.84
‎41
‎M1341
‎11.62%
‎6.57%
‎1.86
‎42
‎SED
‎11.58%
‎1.50%
‎8.32
‎43
‎rurik
‎11.51%
‎3.28%
‎3.33
‎44
‎tariel
‎11.47%
‎0.80%
‎3.97
‎45
‎ali
‎11.45%
‎4.03%
‎3.57
‎46
‎Avoid
‎11.31%
‎1.18%
‎8.81
‎47
‎FWwRfD
‎11.24%
‎0.00%
‎0.00
‎48
‎Viktor1979
‎11.18%
‎5.64%
‎2.66
‎49
‎volodimir
‎11.05%
‎0.26%
‎43.94
‎50
‎griff
‎11.00%
‎1.25%
‎4.44
‎51
‎MisterKrabs
‎10.92%
‎6.52%
‎2.02
‎52
‎BOSS
‎10.81%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎KEF-74
‎10.79%
‎0.15%
‎73.66
‎54
‎Mihalych
‎10.75%
‎0.31%
‎23.69
‎55
‎Elang
‎10.55%
‎0.01%
‎772.70
‎56
‎turvat-2
‎10.53%
‎3.12%
‎3.34
‎57
‎SOLDI-525
‎10.49%
‎1.40%
‎6.75
‎58
‎siv
‎10.45%
‎3.00%
‎2.83
‎59
‎Alexander2020
‎10.38%
‎1.60%
‎7.47
‎60
‎UVC
‎10.28%
‎2.82%
‎3.49
‎61
‎ybrf
‎10.24%
‎2.03%
‎3.36
‎62
‎Sdv123
‎10.08%
‎1.58%
‎7.37
‎63
‎trader74
‎10.08%
‎0.14%
‎72.29
‎64
‎jarji
‎10.05%
‎5.83%
‎2.53
‎65
‎Farzadfx
‎9.99%
‎0.28%
‎36.45
‎66
‎Gliko
‎9.96%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎MINGO68
‎9.94%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎Jhonny
‎9.61%
‎1.89%
‎6.07
‎69
‎Yurij07
‎9.60%
‎7.78%
‎2.21
‎70
‎Laser
‎9.38%
‎6.16%
‎2.44
‎71
‎hochun
‎9.37%
‎0.17%
‎57.04
‎72
‎Vasa
‎9.21%
‎3.44%
‎3.39
‎73
‎sonin
‎9.11%
‎0.09%
‎102.25
‎74
‎Anna55
‎9.07%
‎0.52%
‎8.55
‎75
‎LAPOTb
‎9.04%
‎0.01%
‎1809.18
‎76
‎trion1
‎9.03%
‎6.36%
‎2.31
‎77
‎adenium
‎8.92%
‎4.33%
‎2.22
‎78
‎vovik
‎8.91%
‎0.61%
‎13.06
‎79
‎Tet_a_Tet
‎8.89%
‎4.42%
‎2.54
‎80
‎svetljaxok
‎8.88%
‎0.18%
‎49.08
‎81
‎C-3PO
‎8.78%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎GAZ
‎8.73%
‎1.79%
‎5.88
‎83
‎Amper
‎8.73%
‎1.17%
‎3.25
‎84
‎SM2SM
‎8.72%
‎1.05%
‎5.14
‎85
‎arhon
‎8.67%
‎2.92%
‎2.36
‎86
‎Mohammad1326
‎8.50%
‎0.48%
‎7.84
‎87
‎vaha777
‎8.49%
‎6.11%
‎2.32
‎88
‎Nakhodatraer
‎8.49%
‎0.81%
‎11.13
‎89
‎majid
‎8.38%
‎5.62%
‎2.04
‎90
‎davoud
‎8.36%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎a100
‎8.30%
‎2.46%
‎3.56
‎92
‎yrijj4142
‎8.28%
‎2.20%
‎3.00
‎93
‎Helen
‎8.24%
‎4.27%
‎2.25
‎94
‎Isber
‎8.21%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎nia2
‎8.20%
‎0.00%
‎0.00
‎96
‎baz007
‎8.19%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎Millioner
‎8.14%
‎2.38%
‎3.00
‎98
‎AnnaBella
‎8.13%
‎2.45%
‎4.03
‎99
‎movlad
‎8.06%
‎4.14%
‎2.42
‎100
‎forexrulezno
‎7.95%
‎1.30%
‎6.82
‎101
‎prosto tak
‎7.82%
‎1.48%
‎4.13
‎102
‎honc
‎7.81%
‎1.01%
‎8.59
‎103
‎Beginner
‎7.80%
‎0.89%
‎2.40
‎104
‎kaa
‎7.74%
‎2.05%
‎4.72
‎105
‎Dorfine
‎7.73%
‎2.33%
‎4.31
‎106
‎FRANKLIN
‎7.59%
‎1.29%
‎5.09
‎107
‎alkeon
‎7.49%
‎2.29%
‎4.19
‎108
‎VILATPAN
‎7.47%
‎9.16%
‎1.64
‎109
‎ralf
‎7.40%
‎0.79%
‎8.00
‎110
‎Alen
‎7.38%
‎1.29%
‎5.25
‎111
‎Seyed Mostafa Mirsad
‎7.35%
‎0.00%
‎0.00
‎112
‎INSPECTOR
‎7.25%
‎2.82%
‎2.57
‎113
‎Bigboys
‎7.21%
‎10.04%
‎1.52
‎114
‎ole555777
‎7.18%
‎5.04%
‎2.26
‎115
‎ramachakra
‎7.18%
‎0.00%
‎0.00
‎116
‎AlexVish
‎7.06%
‎2.75%
‎2.41
‎117
‎Komarik
‎7.05%
‎0.07%
‎109.45
‎118
‎V
‎7.01%
‎4.96%
‎2.33
‎119
‎Vanya
‎7.01%
‎0.87%
‎8.74
‎120
‎Beefree
‎6.97%
‎2.01%
‎4.47
‎121
‎ajtkr
‎6.96%
‎1.73%
‎4.18
‎122
‎sborisog
‎6.95%
‎5.01%
‎2.13
‎123
‎WhiteFalcon
‎6.91%
‎2.12%
‎4.27
‎124
‎Ledi-dana
‎6.91%
‎0.98%
‎4.61
‎125
‎xtrader
‎6.89%
‎2.18%
‎4.15
‎126
‎435_Igor
‎6.88%
‎2.10%
‎4.28
‎127
‎Mazai
‎6.86%
‎0.44%
‎16.51
‎128
‎Pavel111
‎6.82%
‎0.13%
‎28.59
‎129
‎URUR
‎6.82%
‎2.40%
‎3.05
‎130
‎Profan
‎6.78%
‎1.30%
‎2.87
‎131
‎Bingo
‎6.75%
‎1.91%
‎3.30
‎132
‎Altina
‎6.73%
‎1.63%
‎4.68
‎133
‎Sullen Aleks
‎6.66%
‎2.18%
‎3.28
‎134
‎Avtandil
‎6.63%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎servadko
‎6.63%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎snf77
‎6.62%
‎2.65%
‎3.46
‎137
‎Prob
‎6.61%
‎2.31%
‎3.83
‎138
‎DenSyaopin
‎6.56%
‎2.13%
‎3.77
‎139
‎HerFCH
‎6.53%
‎0.65%
‎7.02
‎140
‎oleg_po
‎6.52%
‎0.73%
‎3.36
‎141
‎syrian
‎6.50%
‎0.00%
‎0.00
‎142
‎Floret
‎6.42%
‎0.68%
‎10.23
‎143
‎Maverick
‎6.40%
‎3.48%
‎2.67
‎144
‎acryl
‎6.33%
‎2.50%
‎3.48
‎145
‎5FIR
‎6.30%
‎2.18%
‎3.85
‎146
‎seen
‎6.28%
‎1.14%
‎5.86
‎147
‎mental
‎6.28%
‎1.70%
‎4.70
‎148
‎DrHubbas
‎6.27%
‎2.70%
‎3.32
‎149
‎rondoteles
‎6.25%
‎0.03%
‎232.63
‎150
‎mixailov
‎6.19%
‎4.10%
‎2.17
‎151
‎Alextrede
‎6.16%
‎1.91%
‎2.33
‎152
‎Mistel
‎6.13%
‎0.48%
‎13.65
‎153
‎KubikNoobik
‎6.12%
‎3.28%
‎2.37
‎154
‎-NED-
‎6.11%
‎2.41%
‎2.49
‎155
‎Halmet
‎6.10%
‎2.23%
‎2.19
‎156
‎tradingmania.ru
‎6.08%
‎0.00%
‎0.00
‎157
‎businkin
‎6.08%
‎1.70%
‎3.13
‎158
‎DOVRAN
‎6.08%
‎2.70%
‎3.24
‎159
‎Investor0592
‎6.03%
‎1.94%
‎4.10
‎160
‎V3
‎6.01%
‎0.00%
‎0.00
‎161
‎ZOLLLL
‎6.01%
‎0.19%
‎11.76
‎162
‎Bella_G
‎6.00%
‎0.06%
‎90.46
‎163
‎contoso
‎5.88%
‎1.94%
‎3.81
‎164
‎groz58
‎5.88%
‎2.39%
‎3.46
‎165
‎doroqa
‎5.88%
‎0.41%
‎15.22
‎166
‎Yardex
‎5.87%
‎2.05%
‎2.89
‎167
‎Turik
‎5.86%
‎4.16%
‎2.28
‎168
‎vlad
‎5.86%
‎0.04%
‎166.25
‎169
‎Alan
‎5.80%
‎0.18%
‎32.50
‎170
‎finica
‎5.79%
‎1.13%
‎3.23
‎171
‎Andrei111
‎5.72%
‎0.00%
‎2.76
‎172
‎Bair
‎5.70%
‎0.68%
‎7.68
‎173
‎bahus
‎5.70%
‎1.19%
‎4.02
‎174
‎Martin
‎5.68%
‎0.75%
‎8.57
‎175
‎Tyzemec
‎5.67%
‎2.34%
‎3.43
‎176
‎SCORP
‎5.65%
‎7.11%
‎1.70
‎177
‎BATMAN
‎5.64%
‎1.23%
‎3.21
‎178
‎RSTM
‎5.60%
‎1.23%
‎3.29
‎179
‎monax
‎5.60%
‎1.26%
‎4.47
‎180
‎hamiduk666
‎5.59%
‎1.62%
‎3.60
‎181
‎berk
‎5.54%
‎1.14%
‎5.44
‎182
‎Amin26
‎5.50%
‎2.74%
‎2.48
‎183
‎IRA
‎5.48%
‎4.74%
‎2.14
‎184
‎Abbrahim
‎5.46%
‎1.62%
‎2.41
‎185
‎Pecrom
‎5.42%
‎2.42%
‎3.12
‎186
‎Robertik789
‎5.39%
‎0.88%
‎5.09
‎187
‎piggi
‎5.34%
‎2.48%
‎2.33
‎188
‎Dawsons Creek
‎5.31%
‎7.03%
‎1.63
‎189
‎Andrey
‎5.31%
‎6.36%
‎1.83
‎190
‎mav56
‎5.28%
‎1.73%
‎3.94
‎191
‎fortes
‎5.28%
‎0.00%
‎0.00
‎192
‎YoungTrader
‎5.26%
‎2.48%
‎2.05
‎193
‎Morteza95
‎5.26%
‎0.00%
‎0.00
‎194
‎Hearts
‎5.22%
‎4.91%
‎1.53
‎195
‎kipill91
‎5.21%
‎0.06%
‎78.70
‎196
‎Toriodor
‎5.19%
‎3.81%
‎2.25
‎197
‎Dzhon09
‎5.16%
‎2.69%
‎2.06
‎198
‎Sasa
‎5.12%
‎2.41%
‎1.97
‎199
‎Archer
‎5.12%
‎1.36%
‎4.75
‎200
‎Dluma
‎5.11%
‎0.00%
‎0.00
‎201
‎Deda
‎5.08%
‎3.10%
‎2.64
‎202
‎Corry
‎5.08%
‎2.41%
‎1.93
‎203
‎Kassir
‎5.07%
‎3.57%
‎2.42
‎204
‎SamNN
‎5.05%
‎2.85%
‎1.89
‎205
‎Sanjit
‎5.05%
‎6.88%
‎1.40
‎206
‎aziz
‎5.03%
‎0.38%
‎13.49
‎207
‎KOCMOC
‎4.99%
‎0.10%
‎50.94
‎208
‎TrandFrand
‎4.97%
‎2.17%
‎2.00
‎209
‎SV
‎4.92%
‎2.97%
‎1.96
‎210
‎G_OLD_Trader
‎4.89%
‎4.15%
‎2.03
‎211
‎albe
‎4.88%
‎0.56%
‎4.40
‎212
‎Vasiliy
‎4.86%
‎2.54%
‎2.47
‎213
‎bayker
‎4.86%
‎3.68%
‎2.32
‎214
‎behinehi
‎4.83%
‎0.04%
‎121.67
‎215
‎movichp
‎4.81%
‎4.63%
‎1.63
‎216
‎Ruslan74
‎4.80%
‎1.22%
‎2.81
‎217
‎RKS344
‎4.78%
‎4.44%
‎2.00
‎218
‎GNNold
‎4.77%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎Transurfer
‎4.75%
‎0.41%
‎12.58
‎220
‎Kurt360
‎4.74%
‎4.34%
‎2.09
‎221
‎Sang Surya
‎4.73%
‎0.56%
‎3.97
‎222
‎Les
‎4.70%
‎3.22%
‎2.43
‎223
‎IRANIANTRADER
‎4.68%
‎0.20%
‎24.05
‎224
‎Hellcat
‎4.66%
‎1.32%
‎4.54
‎225
‎rozum
‎4.56%
‎3.81%
‎2.20
‎226
‎Vladdmitrich
‎4.48%
‎0.57%
‎3.49
‎227
‎zosya
‎4.47%
‎8.53%
‎1.42
‎228
‎R8a
‎4.46%
‎0.44%
‎10.32
‎229
‎AMS1987
‎4.45%
‎0.35%
‎13.88
‎230
‎tiger62
‎4.44%
‎2.45%
‎2.80
‎231
‎Banjar kaya
‎4.42%
‎1.60%
‎3.28
‎232
‎partha
‎4.41%
‎2.78%
‎2.48
‎233
‎ANDRE
‎4.32%
‎2.49%
‎1.86
‎234
‎Violetca
‎4.30%
‎0.69%
‎7.23
‎235
‎Timic
‎4.27%
‎0.73%
‎4.60
‎236
‎onpeliv
‎4.23%
‎4.16%
‎1.63
‎237
‎Geron
‎4.22%
‎0.22%
‎10.16
‎238
‎Andrey1902
‎4.20%
‎1.57%
‎2.14
‎239
‎forex_tec
‎4.19%
‎0.94%
‎5.30
‎240
‎SASAN
‎4.14%
‎1.48%
‎2.92
‎241
‎Dina85
‎4.13%
‎7.68%
‎1.52
‎242
‎Teemy
‎4.12%
‎0.03%
‎147.06
‎243
‎Killer114
‎4.11%
‎2.62%
‎2.45
‎244
‎Direct
‎4.10%
‎1.25%
‎2.50
‎245
‎Bongget
‎4.09%
‎3.07%
‎1.54
‎246
‎west27
‎4.09%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎Ilya.Viltsens
‎4.05%
‎0.97%
‎2.57
‎248
‎Coralberg
‎4.03%
‎4.09%
‎1.99
‎249
‎ehssa
‎3.98%
‎12.08%
‎1.17
‎250
‎MANSUR
‎3.97%
‎10.42%
‎1.33
‎251
‎Pol62
‎3.94%
‎2.24%
‎2.62
‎252
‎Gala2020
‎3.91%
‎4.44%
‎1.51
‎253
‎Atpildas69
‎3.90%
‎4.32%
‎1.81
‎254
‎EDY
‎3.88%
‎6.08%
‎1.40
‎255
‎shamil sulaibanov
‎3.85%
‎0.31%
‎9.82
‎256
‎Elder
‎3.82%
‎3.59%
‎1.99
‎257
‎Alirezapanahi15
‎3.82%
‎0.84%
‎3.26
‎258
‎sash
‎3.81%
‎0.00%
‎0.00
‎259
‎sliding
‎3.80%
‎1.94%
‎2.31
‎260
‎DS-trade
‎3.78%
‎6.59%
‎1.28
‎261
‎WIN
‎3.78%
‎0.07%
‎53.17
‎262
‎KerLaeda
‎3.74%
‎1.06%
‎4.53
‎263
‎Nail
‎3.73%
‎1.60%
‎2.04
‎264
‎H1roon
‎3.71%
‎0.72%
‎3.97
‎265
‎mosab
‎3.70%
‎1.25%
‎2.06
‎266
‎marimay
‎3.69%
‎0.15%
‎25.99
‎267
‎ZhIN
‎3.68%
‎4.15%
‎1.52
‎268
‎Iluha
‎3.67%
‎0.00%
‎0.00
‎269
‎TradeWonk
‎3.66%
‎0.00%
‎0.00
‎270
‎davood59
‎3.63%
‎2.56%
‎2.30
‎271
‎whinny
‎3.60%
‎0.44%
‎9.18
‎272
‎Sokol
‎3.60%
‎0.00%
‎0.00
‎273
‎Master433
‎3.53%
‎0.62%
‎6.14
‎274
‎darma4
‎3.52%
‎2.52%
‎1.79
‎275
‎Rassvett
‎3.51%
‎0.22%
‎7.61
‎276
‎Vechnii
‎3.47%
‎1.51%
‎3.29
‎277
‎Mechta
‎3.45%
‎2.79%
‎2.07
‎278
‎Sunny064
‎3.45%
‎0.00%
‎0.00
‎279
‎igormax2
‎3.45%
‎6.27%
‎1.54
‎280
‎wolex
‎3.44%
‎0.45%
‎8.54
‎281
‎zhuzha
‎3.39%
‎3.09%
‎2.01
‎282
‎triton
‎3.38%
‎0.60%
‎3.91
‎283
‎Birgevik
‎3.37%
‎0.36%
‎3.10
‎284
‎elman316
‎3.35%
‎0.04%
‎85.60
‎285
‎BILLIONAIRE
‎3.34%
‎1.61%
‎2.24
‎286
‎vitamin2020
‎3.33%
‎4.37%
‎1.73
‎287
‎AF
‎3.33%
‎5.47%
‎1.43
‎288
‎saule
‎3.33%
‎3.23%
‎2.03
‎289
‎ArsInc
‎3.30%
‎0.17%
‎20.41
‎290
‎wanheda
‎3.29%
‎0.02%
‎213.43
‎291
‎BADAWIFX
‎3.28%
‎0.39%
‎9.18
‎292
‎sobolino1968
‎3.28%
‎0.06%
‎53.08
‎293
‎retrowill
‎3.28%
‎0.00%
‎0.00
‎294
‎alex115
‎3.26%
‎6.33%
‎1.52
‎295
‎Bond_Alex
‎3.26%
‎3.12%
‎1.67
‎296
‎gev777
‎3.24%
‎3.86%
‎1.65
‎297
‎TRAMP
‎3.21%
‎2.34%
‎2.37
‎298
‎Silitoo5
‎3.20%
‎0.58%
‎3.13
‎299
‎morphin
‎3.20%
‎5.56%
‎1.55
‎300
‎Valja51
‎3.20%
‎0.25%
‎13.89
‎301
‎avt620
‎3.19%
‎0.04%
‎80.76
‎302
‎Nikn
‎3.18%
‎0.00%
‎17665.67
‎303
‎Hv
‎3.18%
‎0.28%
‎12.05
‎304
‎Hidob
‎3.18%
‎0.80%
‎4.81
‎305
‎Jonik
‎3.12%
‎5.35%
‎1.35
‎306
‎h012345
‎3.11%
‎0.00%
‎0.00
‎307
‎Korall
‎3.10%
‎5.13%
‎1.60
‎308
‎sia2020
‎3.09%
‎3.26%
‎1.63
‎309
‎Tara
‎3.08%
‎0.73%
‎3.02
‎310
‎proxor
‎3.08%
‎2.05%
‎2.27
‎311
‎leos
‎3.08%
‎2.23%
‎1.81
‎312
‎guedesjunior25
‎3.07%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎konstd
‎3.01%
‎0.66%
‎5.57
‎314
‎TomVerSuco
‎3.01%
‎0.14%
‎22.14
‎315
‎MITKA
‎3.01%
‎0.08%
‎37.90
‎316
‎krog201
‎3.00%
‎8.79%
‎1.28
‎317
‎Sunj
‎3.00%
‎0.00%
‎0.00
‎318
‎AltapKing
‎2.96%
‎1.20%
‎2.80
‎319
‎And
‎2.95%
‎0.62%
‎5.64
‎320
‎Milay
‎2.94%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎maruf3003
‎2.93%
‎4.51%
‎1.64
‎322
‎Ristretto
‎2.92%
‎4.34%
‎1.67
‎323
‎slaq
‎2.92%
‎0.25%
‎12.63
‎324
‎Saturn
‎2.90%
‎0.46%
‎7.32
‎325
‎Perseverancia
‎2.88%
‎0.65%
‎4.00
‎326
‎jang salar
‎2.88%
‎2.67%
‎2.01
‎327
‎Morteza500
‎2.88%
‎3.49%
‎1.64
‎328
‎Juventus
‎2.88%
‎5.37%
‎1.20
‎329
‎Kubera
‎2.85%
‎0.66%
‎3.17
‎330
‎Bolt
‎2.84%
‎3.31%
‎1.46
‎331
‎Zwelifx
‎2.83%
‎3.04%
‎1.75
‎332
‎yurcon
‎2.83%
‎0.33%
‎9.58
‎333
‎minik
‎2.82%
‎0.19%
‎6.88
‎334
‎Petruha
‎2.82%
‎4.42%
‎1.57
‎335
‎Yurik29
‎2.80%
‎1.41%
‎1.86
‎336
‎TROY007
‎2.79%
‎0.00%
‎0.00
‎337
‎Sold
‎2.74%
‎0.97%
‎1.56
‎338
‎Ivan0500
‎2.74%
‎0.00%
‎0.00
‎339
‎Faik
‎2.73%
‎3.20%
‎1.68
‎340
‎Amirkhaema
‎2.71%
‎0.06%
‎26.89
‎341
‎kliks
‎2.70%
‎0.74%
‎2.40
‎342
‎4xxxx
‎2.69%
‎1.64%
‎2.50
‎343
‎shahram99
‎2.69%
‎5.14%
‎1.48
‎344
‎Javed
‎2.67%
‎1.29%
‎3.08
‎345
‎VAHID MMM
‎2.67%
‎3.94%
‎1.29
‎346
‎Lugasic
‎2.67%
‎0.10%
‎27.39
‎347
‎red1
‎2.66%
‎7.95%
‎1.28
‎348
‎MuxriddinAbdusalomov
‎2.65%
‎4.38%
‎1.43
‎349
‎raf911
‎2.65%
‎0.17%
‎16.83
‎350
‎yahyab8
‎2.63%
‎0.43%
‎7.14
‎351
‎ZILtrader
‎2.62%
‎0.31%
‎8.78
‎352
‎Vidadi
‎2.62%
‎1.35%
‎1.74
‎353
‎Djony
‎2.61%
‎0.00%
‎0.00
‎354
‎pobeda3
‎2.59%
‎0.11%
‎5.16
‎355
‎javid
‎2.59%
‎0.00%
‎0.00
‎356
‎Yason
‎2.58%
‎4.85%
‎1.36
‎357
‎maestro
‎2.56%
‎5.55%
‎1.46
‎358
‎Omidtrader55
‎2.56%
‎0.33%
‎8.54
‎359
‎Iz_Sibiri
‎2.55%
‎2.15%
‎1.57
‎360
‎Rossianin
‎2.53%
‎0.62%
‎5.05
‎361
‎bigsem
‎2.53%
‎1.82%
‎1.85
‎362
‎ex
‎2.53%
‎1.87%
‎1.66
‎363
‎mahdi84
‎2.51%
‎4.20%
‎1.41
‎364
‎.D.T
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎365
‎Pinchez
‎2.50%
‎0.27%
‎10.16
‎366
‎Mazilankatha
‎2.49%
‎2.58%
‎1.96
‎367
‎ann
‎2.49%
‎0.07%
‎34.60
‎368
‎Lucky
‎2.45%
‎6.62%
‎1.21
‎369
‎Margo
‎2.43%
‎1.02%
‎1.78
‎370
‎Mehran2020
‎2.31%
‎0.04%
‎59.18
‎371
‎sergej77772008
‎2.28%
‎0.16%
‎11.06
‎372
‎Antidog
‎2.26%
‎1.77%
‎1.66
‎373
‎hisom
‎2.26%
‎2.17%
‎1.48
‎374
‎GAlMi
‎2.25%
‎3.02%
‎1.20
‎375
‎Bulat2207
‎2.24%
‎0.65%
‎4.22
‎376
‎Omo Jesu
‎2.24%
‎4.15%
‎1.53
‎377
‎MOLOTOK
‎2.23%
‎0.31%
‎1.65
‎378
‎KoppucTo
‎2.23%
‎3.26%
‎1.34
‎379
‎rumjashka
‎2.22%
‎0.31%
‎4.56
‎380
‎Tammiyo
‎2.22%
‎5.47%
‎1.32
‎381
‎serek
‎2.21%
‎3.82%
‎1.54
‎382
‎TARZAN
‎2.19%
‎0.46%
‎5.72
‎383
‎TT
‎2.19%
‎0.00%
‎0.00
‎384
‎goldman
‎2.18%
‎0.77%
‎2.80
‎385
‎elderly
‎2.16%
‎4.67%
‎1.37
‎386
‎PEKA KAMA
‎2.16%
‎3.18%
‎1.64
‎387
‎eucrator
‎2.15%
‎0.00%
‎0.00
‎388
‎Fedul
‎2.15%
‎0.00%
‎0.00
‎389
‎DrNerv
‎2.14%
‎0.57%
‎2.59
‎390
‎morvarid
‎2.12%
‎0.10%
‎21.36
‎391
‎vstep7
‎2.12%
‎0.11%
‎20.06
‎392
‎stels72
‎2.10%
‎2.07%
‎1.49
‎393
‎NEO
‎2.08%
‎3.98%
‎1.43
‎394
‎sheyda
‎2.05%
‎0.92%
‎2.31
‎395
‎M_AKH_13
‎2.05%
‎0.24%
‎6.24
‎396
‎Virtuoz
‎2.04%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎genmax
‎2.04%
‎2.23%
‎1.92
‎398
‎TRaderTURK
‎2.02%
‎8.15%
‎1.23
‎399
‎MAGISTR
‎2.00%
‎5.49%
‎1.21
‎400
‎RevokGold
‎1.98%
‎0.95%
‎2.37
‎401
‎MasterOfGames
‎1.94%
‎0.79%
‎2.14
‎402
‎norbeyho
‎1.94%
‎0.53%
‎2.96
‎403
‎Reza_D
‎1.89%
‎0.36%
‎5.01
‎404
‎Paketa 74
‎1.89%
‎4.86%
‎1.22
‎405
‎Boanarotti
‎1.89%
‎0.13%
‎10.22
‎406
‎A K
‎1.89%
‎1.99%
‎1.76
‎407
‎Gyaur888
‎1.84%
‎0.30%
‎2.74
‎408
‎AXE CAPITAL
‎1.81%
‎2.84%
‎1.64
‎409
‎m vagheiat mgazii
‎1.81%
‎2.94%
‎1.31
‎410
‎Raser
‎1.80%
‎0.25%
‎5.73
‎411
‎PS
‎1.78%
‎8.16%
‎1.17
‎412
‎FX
‎1.76%
‎1.87%
‎1.94
‎413
‎Luckyme
‎1.75%
‎0.67%
‎3.53
‎414
‎FiberFlex
‎1.75%
‎1.03%
‎2.49
‎415
‎TsMaximus
‎1.74%
‎0.39%
‎5.52
‎416
‎NevaCity
‎1.74%
‎1.93%
‎1.89
‎417
‎Esi_Fx
‎1.72%
‎0.00%
‎0.00
‎418
‎raketa
‎1.72%
‎1.03%
‎2.66
‎419
‎Cyrus
‎1.71%
‎4.12%
‎1.20
‎420
‎Eagle
‎1.71%
‎6.22%
‎1.27
‎421
‎TerroRick
‎1.69%
‎2.29%
‎1.74
‎422
‎saeed
‎1.67%
‎0.24%
‎4.97
‎423
‎Maksim
‎1.67%
‎0.68%
‎2.07
‎424
‎anapa
‎1.66%
‎0.04%
‎41.65
‎425
‎NBelyani
‎1.65%
‎0.17%
‎10.65
‎426
‎denver81
‎1.65%
‎0.11%
‎15.69
‎427
‎Mazein15
‎1.64%
‎4.19%
‎1.38
‎428
‎ollga68
‎1.62%
‎0.17%
‎3.44
‎429
‎lak
‎1.61%
‎1.46%
‎1.78
‎430
‎BERKUT900
‎1.61%
‎2.40%
‎1.64
‎431
‎Vikin
‎1.60%
‎0.20%
‎2.21
‎432
‎Duende
‎1.57%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎smilex
‎1.54%
‎0.37%
‎5.08
‎434
‎Oleg
‎1.54%
‎3.02%
‎1.31
‎435
‎Kazey
‎1.54%
‎6.17%
‎1.25
‎436
‎BugaBuga
‎1.54%
‎0.42%
‎4.63
‎437
‎LVV07
‎1.53%
‎0.26%
‎4.31
‎438
‎FARZ55
‎1.53%
‎0.02%
‎69.49
‎439
‎Boatsman
‎1.53%
‎1.51%
‎1.79
‎440
‎ALEXSANDR1985
‎1.50%
‎0.36%
‎3.91
‎441
‎funnypatchwork
‎1.49%
‎0.37%
‎3.36
‎442
‎Ozor
‎1.48%
‎0.00%
‎0.00
‎443
‎chocote
‎1.48%
‎0.91%
‎2.08
‎444
‎Manuchehr44
‎1.47%
‎0.03%
‎53.13
‎445
‎Donya
‎1.47%
‎0.10%
‎15.84
‎446
‎ARTKAMALOV
‎1.46%
‎0.89%
‎2.60
‎447
‎dfcbkbq
‎1.45%
‎1.60%
‎1.41
‎448
‎Ali1209
‎1.45%
‎1.03%
‎2.35
‎449
‎Eghbal
‎1.43%
‎6.36%
‎1.15
‎450
‎wake
‎1.43%
‎0.00%
‎2.54
‎451
‎professor
‎1.43%
‎0.65%
‎3.18
‎452
‎lobga2020
‎1.41%
‎1.24%
‎1.75
‎453
‎evgencpp
‎1.41%
‎0.11%
‎13.07
‎454
‎Ya_belko
‎1.41%
‎0.20%
‎1.22
‎455
‎Lysva
‎1.39%
‎0.00%
‎0.00
‎456
‎hreshad
‎1.39%
‎1.67%
‎1.43
‎457
‎daooo
‎1.38%
‎2.25%
‎1.53
‎458
‎Larisa19041960
‎1.37%
‎2.28%
‎1.27
‎459
‎Tlo6eguTeJlb
‎1.37%
‎3.17%
‎1.33
‎460
‎Wiki
‎1.37%
‎3.01%
‎1.34
‎461
‎rges
‎1.36%
‎0.99%
‎2.29
‎462
‎bup
‎1.33%
‎1.48%
‎1.55
‎463
‎CAN.YAMAN6301
‎1.32%
‎0.00%
‎0.00
‎464
‎Duby1600
‎1.32%
‎4.36%
‎1.14
‎465
‎Glebov
‎1.31%
‎0.81%
‎2.62
‎466
‎indifx13
‎1.29%
‎0.00%
‎0.00
‎467
‎andyboy
‎1.29%
‎1.33%
‎1.68
‎468
‎Projector
‎1.28%
‎0.00%
‎0.00
‎469
‎VSt11067
‎1.28%
‎5.68%
‎1.16
‎470
‎orchanka
‎1.25%
‎3.17%
‎1.36
‎471
‎saeed.sk
‎1.25%
‎1.60%
‎1.36
‎472
‎kolobok1
‎1.24%
‎2.22%
‎1.25
‎473
‎Puff
‎1.20%
‎0.39%
‎1.83
‎474
‎JANNAT
‎1.20%
‎0.38%
‎4.13
‎475
‎Wizard
‎1.20%
‎0.76%
‎2.58
‎476
‎Grigoriy
‎1.20%
‎0.71%
‎2.40
‎477
‎VIT1966
‎1.20%
‎2.10%
‎1.17
‎478
‎Viktor
‎1.19%
‎4.13%
‎1.24
‎479
‎aneg87
‎1.17%
‎0.00%
‎0.00
‎480
‎sovoc
‎1.15%
‎2.39%
‎1.14
‎481
‎Saeid
‎1.15%
‎1.40%
‎1.80
‎482
‎PASHA
‎1.11%
‎0.39%
‎2.34
‎483
‎kuvas
‎1.10%
‎0.06%
‎20.83
‎484
‎savade
‎1.10%
‎3.66%
‎1.24
‎485
‎VODILA-TRADER
‎1.09%
‎1.12%
‎1.49
‎486
‎akeksan
‎1.09%
‎0.22%
‎5.96
‎487
‎dang
‎1.08%
‎0.26%
‎5.24
‎488
‎va
‎1.07%
‎2.32%
‎1.45
‎489
‎sedoy75
‎1.06%
‎0.00%
‎0.00
‎490
‎cyberbank
‎1.05%
‎0.00%
‎0.00
‎491
‎ben
‎1.05%
‎0.00%
‎0.00
‎492
‎FXmelvin
‎1.02%
‎1.63%
‎1.25
‎493
‎lukztu
‎1.00%
‎3.30%
‎1.17
‎494
‎gary
‎0.99%
‎0.00%
‎0.00
‎495
‎idalgo
‎0.99%
‎0.30%
‎4.29
‎496
‎Zalars
‎0.99%
‎0.89%
‎1.62
‎497
‎zanch
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎498
‎Dima
‎0.96%
‎3.00%
‎1.11
‎499
‎sonia
‎0.96%
‎0.00%
‎0.00
‎500
‎H
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎501
‎sibirjak
‎0.95%
‎0.32%
‎2.20
‎502
‎lionel
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎503
‎Pulat78
‎0.95%
‎1.63%
‎1.14
‎504
‎Sergio87
‎0.94%
‎0.60%
‎2.55
‎505
‎leun
‎0.92%
‎0.14%
‎7.55
‎506
‎zipunok
‎0.92%
‎2.74%
‎1.19
‎507
‎bodchi
‎0.92%
‎0.00%
‎2.44
‎508
‎WWW DELL FIN WWW
‎0.90%
‎0.00%
‎0.00
‎509
‎rtahir1995
‎0.90%
‎0.66%
‎2.35
‎510
‎Irina Vershi
‎0.89%
‎0.45%
‎2.56
‎511
‎LAV2020
‎0.88%
‎1.05%
‎1.62
‎512
‎mdmitriy
‎0.87%
‎3.37%
‎1.06
‎513
‎MasterMind
‎0.85%
‎0.26%
‎2.30
‎514
‎hermes
‎0.85%
‎0.10%
‎9.45
‎515
‎NoobKid
‎0.84%
‎6.31%
‎1.09
‎516
‎medved
‎0.83%
‎0.49%
‎1.36
‎517
‎ital
‎0.82%
‎5.66%
‎1.14
‎518
‎aliiiii
‎0.80%
‎0.16%
‎3.82
‎519
‎rap1975
‎0.80%
‎2.26%
‎1.35
‎520
‎nowsew
‎0.80%
‎0.00%
‎0.00
‎521
‎tajson
‎0.78%
‎1.30%
‎1.59
‎522
‎Nikola44
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎523
‎olga.g123456
‎0.76%
‎0.11%
‎7.69
‎524
‎Leona
‎0.75%
‎1.70%
‎1.25
‎525
‎TheDragon777
‎0.74%
‎2.96%
‎1.21
‎526
‎SMR
‎0.73%
‎0.00%
‎0.00
‎527
‎dani
‎0.73%
‎0.00%
‎0.00
‎528
‎L777L
‎0.71%
‎3.17%
‎1.19
‎529
‎RT-70
‎0.71%
‎3.99%
‎1.07
‎530
‎kligan
‎0.70%
‎0.00%
‎0.00
‎531
‎ivanVM
‎0.69%
‎1.17%
‎1.58
‎532
‎XAHT
‎0.64%
‎1.68%
‎1.26
‎533
‎Urka
‎0.64%
‎6.78%
‎1.07
‎534
‎Rik
‎0.63%
‎1.61%
‎1.38
‎535
‎Boref
‎0.63%
‎1.10%
‎1.26
‎536
‎MAMOHT
‎0.63%
‎0.32%
‎2.99
‎537
‎kombiz
‎0.63%
‎0.53%
‎1.32
‎538
‎Chromatin
‎0.61%
‎0.64%
‎1.59
‎539
‎Tonex
‎0.60%
‎1.91%
‎1.24
‎540
‎LeonidBorisovich
‎0.59%
‎0.00%
‎0.00
‎541
‎AlexSamarskii
‎0.59%
‎0.07%
‎7.75
‎542
‎Sigis
‎0.58%
‎0.06%
‎5.83
‎543
‎trader_ats
‎0.55%
‎0.72%
‎1.19
‎544
‎evgen88
‎0.55%
‎0.00%
‎0.00
‎545
‎Magz
‎0.54%
‎0.43%
‎1.59
‎546
‎kosoi
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎547
‎megabass
‎0.52%
‎1.02%
‎1.20
‎548
‎Vet
‎0.52%
‎1.47%
‎1.35
‎549
‎MadRuff
‎0.52%
‎0.81%
‎1.64
‎550
‎SPS
‎0.51%
‎0.23%
‎2.14
‎551
‎IST 777
‎0.51%
‎0.00%
‎0.00
‎552
‎GUS
‎0.51%
‎0.16%
‎4.22
‎553
‎Bamidele
‎0.50%
‎0.12%
‎4.56
‎554
‎Maket89
‎0.49%
‎10.56%
‎1.04
‎555
‎sergkc
‎0.48%
‎1.04%
‎1.46
‎556
‎giovany87
‎0.47%
‎0.00%
‎0.00
‎557
‎DKush19
‎0.46%
‎0.00%
‎0.00
‎558
‎IVMETCHOKA
‎0.46%
‎0.28%
‎1.76
‎559
‎Lit
‎0.45%
‎0.03%
‎9.71
‎560
‎kmissar
‎0.44%
‎0.07%
‎5.45
‎561
‎Qahramon
‎0.44%
‎1.23%
‎1.10
‎562
‎MABr
‎0.43%
‎0.33%
‎1.26
‎563
‎zveroBOY
‎0.43%
‎5.16%
‎1.06
‎564
‎vovakus
‎0.42%
‎0.01%
‎77.90
‎565
‎Eugene
‎0.41%
‎0.03%
‎14.78
‎566
‎Aaaaauuuuu
‎0.41%
‎6.98%
‎1.05
‎567
‎Evgeny28rus
‎0.41%
‎0.04%
‎5.69
‎568
‎radin1
‎0.40%
‎3.28%
‎1.09
‎569
‎capitan1
‎0.39%
‎4.13%
‎1.08
‎570
‎Denn-79
‎0.39%
‎3.83%
‎1.10
‎571
‎Chitair
‎0.38%
‎1.83%
‎1.11
‎572
‎Patriot
‎0.38%
‎0.29%
‎2.28
‎573
‎galtim
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎574
‎sws1013
‎0.38%
‎0.12%
‎3.93
‎575
‎Gubastabl
‎0.37%
‎0.46%
‎1.81
‎576
‎focuse
‎0.37%
‎1.25%
‎1.26
‎577
‎Vitalinka
‎0.36%
‎5.89%
‎1.06
‎578
‎ERAGIO
‎0.36%
‎0.00%
‎0.00
‎579
‎subzero
‎0.35%
‎0.00%
‎0.00
‎580
‎avididis
‎0.34%
‎0.04%
‎4.18
‎581
‎keyvan
‎0.33%
‎2.81%
‎1.12
‎582
‎RomanBorisov
‎0.33%
‎0.19%
‎2.15
‎583
‎SamirKhasson
‎0.32%
‎0.60%
‎1.36
‎584
‎MadMax
‎0.32%
‎0.00%
‎0.00
‎585
‎zaqcde
‎0.31%
‎2.16%
‎1.04
‎586
‎Star
‎0.31%
‎1.30%
‎1.20
‎587
‎Elijah_K
‎0.30%
‎0.74%
‎1.20
‎588
‎Abdou
‎0.29%
‎2.62%
‎1.10
‎589
‎Bob
‎0.29%
‎5.30%
‎1.04
‎590
‎svecha2020
‎0.29%
‎0.31%
‎1.92
‎591
‎Perayd111
‎0.29%
‎0.53%
‎1.27
‎592
‎Rouzez
‎0.29%
‎2.23%
‎1.13
‎593
‎Renowatio
‎0.29%
‎0.00%
‎0.00
‎594
‎GHOST
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎595
‎Mussa
‎0.28%
‎0.76%
‎1.37
‎596
‎Emresyifa
‎0.28%
‎0.44%
‎1.46
‎597
‎VaVi
‎0.28%
‎1.03%
‎1.21
‎598
‎Stil -1
‎0.28%
‎3.35%
‎1.07
‎599
‎ya mahdi
‎0.27%
‎2.64%
‎1.09
‎600
‎golden rose
‎0.26%
‎3.38%
‎1.08
‎601
‎pak-andrey
‎0.26%
‎0.01%
‎20.27
‎602
‎Grizzzly
‎0.26%
‎0.88%
‎1.23
‎603
‎Vladmir78
‎0.26%
‎0.88%
‎1.09
‎604
‎Bretteur
‎0.25%
‎0.00%
‎0.00
‎605
‎mehanik
‎0.25%
‎0.07%
‎4.27
‎606
‎Anisoara
‎0.24%
‎0.69%
‎1.28
‎607
‎AmirAli
‎0.24%
‎2.35%
‎1.09
‎608
‎zveruga
‎0.23%
‎6.55%
‎1.02
‎609
‎vinlex
‎0.23%
‎0.05%
‎1.79
‎610
‎Pro
‎0.23%
‎6.94%
‎1.03
‎611
‎Andre_San_89
‎0.22%