Thực Tế ảo

Quỹ giải thưởng

$ 12.200 mỗi năm

Mục tiêu: Lợi nhuận tối đa
cùng thua lỗ tối thiểu trên tài khoản demo

Vòng 7

BXH

Cuộc chiến ảo cho giải thưởng thực

Các thí sinh có thể giành giải thưởng tiền thực mà không sử dụng tiền của mình. Bởi vì cuộc thi "Thực Tế Ảo" diễn ra trên tài khoản ảo và tất cả những gì cần để chiến thắng - đạt được kết quả giao dịch tốt nhất!

 • $ 870

  Quỹ giải thưởng vòng 51

 • 15.600 alp

  Giải thưởng bổ sung

 • 30

  Số lượng giải thưởng

 • 1.528

  Thí sinh vòng 7

Đang diễn ra vòng 7 26/10/2020 - 14/11/2020
Đăng ký
Vòng 8 23/11/2020 - 12/12/2020
Cổng đăng ký sẽ mở sau 14/11/2020

Bảng xếp hạng vòng 7 hint

Dữ liệu cập nhật vào lúc 27/10/2020 11:04. Cập nhật mỗi giờ một lần.

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

(Điểm)

Thua lỗ

(Điểm)

Tỷ lệ lợi nhuận

(Điểm)

Tổng điểm

‎1
‎BIG.POWER.TURKIYE
‎8.98%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
200
USD
‎2
+1
‎Jk
‎6.41%
(47)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
145
150
USD
‎3
+2
‎GYB
‎6.20%
(45)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
141
100
USD
‎4
+4
‎SLONIKS
‎5.88%
(44)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
138
90
USD
‎5
+10
‎serghei
‎5.71%
(42)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
134
80
USD
‎6
+15
‎REZA
‎5.46%
(40)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
130
70
USD
‎7
+32
‎Selim Shikder
‎5.40%
(39)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
127
60
USD
‎8
+1
‎vadim.z
‎5.15%
(37)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
123
50
USD
‎9
-2
‎SCORP
‎5.11%
(36)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
120
40
USD
‎10
‎dm2399
‎5.09%
(35)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
117
30
USD
‎11
+1
‎Vicivi81
‎4.63%
(30)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
110
3000
ALP
‎12
-10
‎svetljaxok
‎6.40%
(46)
‎0.01%
(28)
‎465.74
(28)
102
2000
ALP
‎13
+28
‎Sveta
‎4.32%
(24)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
102
1000
ALP
‎14
-1
‎furious_puskas
‎4.28%
(23)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
99
900
ALP
‎15
+1
‎Eagle
‎4.22%
(21)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
95
900
ALP
‎16
+6
‎NIKA
‎8.05%
(49)
‎0.14%
(20)
‎58.50
(24)
93
800
ALP
‎17
+34
‎Oleg111
‎5.02%
(33)
‎0.00%
(30)
‎1410.55
(30)
93
800
ALP
‎18
+33
‎RFHyva
‎4.03%
(17)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
89
700
ALP
‎19
+32
‎gt
‎4.54%
(28)
‎0.00%
(29)
‎970.71
(29)
86
700
ALP
‎20
-3
‎svetik60
‎3.88%
(14)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
84
600
ALP
‎21
-17
‎zavdet
‎7.53%
(48)
‎0.18%
(14)
‎42.49
(21)
83
600
ALP
‎22
+5
‎Bb
‎3.77%
(11)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
79
500
ALP
‎23
+7
‎Zemlak
‎5.06%
(34)
‎0.12%
(22)
‎42.52
(22)
78
500
ALP
‎24
+27
‎Sultantrade
‎4.75%
(31)
‎0.10%
(24)
‎50.03
(23)
78
500
ALP
‎25
+4
‎hardreamer
‎3.71%
(9)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
75
400
ALP
‎26
+10
‎Nikoteen
‎4.26%
(22)
‎0.03%
(26)
‎85.35
(26)
74
400
ALP
‎27
-7
‎FANTAZER
‎3.63%
(7)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
71
400
ALP
‎28
+7
‎arizia
‎4.09%
(19)
‎0.06%
(25)
‎66.25
(25)
69
300
ALP
‎29
-10
‎VIKONT
‎3.85%
(13)
‎0.02%
(27)
‎176.09
(27)
67
300
ALP
‎30
-24
‎asam
‎5.84%
(43)
‎0.35%
(9)
‎17.91
(13)
65
300
ALP
‎31
+20
‎Aziz0992
‎3.48%
(1)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
63
‎-
‎32
-4
‎Vadimvt
‎4.39%
(25)
‎0.16%
(16)
‎28.45
(17)
58
‎-
‎33
-2
‎Bell
‎4.06%
(18)
‎0.13%
(21)
‎31.96
(19)
58
‎-
‎34
-9
‎mdmitriy
‎5.35%
(38)
‎0.29%
(10)
‎12.56
(9)
57
‎-
‎35
-9
‎Axs
‎4.44%
(26)
‎0.18%
(15)
‎21.90
(14)
55
‎-
‎36
+15
‎FCHinf
‎3.93%
(15)
‎0.14%
(19)
‎28.84
(18)
52
‎-
‎37
-23
‎Master
‎4.03%
(16)
‎0.15%
(17)
‎27.90
(16)
49
‎-
‎38
-1
‎YaChe
‎5.50%
(41)
‎0.94%
(4)
‎3.83
(3)
48
‎-
‎39
+4
‎SLEVIN
‎4.82%
(32)
‎0.46%
(8)
‎11.54
(8)
48
‎-
‎40
-29
‎va5
‎4.51%
(27)
‎0.28%
(11)
‎17.11
(10)
48
‎-
‎41
-3
‎ARTEMRYABOV
‎3.58%
(5)
‎0.10%
(23)
‎36.09
(20)
48
‎-
‎42
+6
‎Momo
‎4.13%
(20)
‎0.24%
(12)
‎17.73
(12)
44
‎-
‎43
-10
‎Jovecel 1
‎4.59%
(29)
‎0.83%
(6)
‎6.53
(7)
42
‎-
‎44
+7
‎V...
‎3.55%
(3)
‎0.15%
(18)
‎24.97
(15)
36
‎-
‎45
-11
‎virtual
‎3.68%
(8)
‎0.22%
(13)
‎17.56
(11)
32
‎-
‎46
-2
‎Super_Sobach
‎3.85%
(12)
‎1.62%
(2)
‎3.03
(2)
16
‎-
‎47
-23
‎Darya
‎3.51%
(2)
‎0.60%
(7)
‎6.19
(6)
15
‎-
‎48
-8
‎Hesam
‎3.56%
(4)
‎0.90%
(5)
‎4.95
(5)
14
‎-
‎49
-4
‎Theone
‎3.60%
(6)
‎0.97%
(3)
‎4.73
(4)
13
‎-
‎50
-3
‎Lalit007
‎3.73%
(10)
‎2.25%
(1)
‎1.99
(1)
12
‎-

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

Thua lỗ

Tỷ lệ lợi nhuận

‎1
‎BIG.POWER.TURKIYE
‎8.98%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎NIKA
‎8.05%
‎0.14%
‎58.50
‎3
‎zavdet
‎7.53%
‎0.18%
‎42.49
‎4
‎Jk
‎6.41%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎svetljaxok
‎6.40%
‎0.01%
‎465.74
‎6
‎GYB
‎6.20%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎SLONIKS
‎5.88%
‎0.00%
‎0.00
‎8
‎asam
‎5.84%
‎0.35%
‎17.91
‎9
‎serghei
‎5.71%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎YaChe
‎5.50%
‎0.94%
‎3.83
‎11
‎REZA
‎5.46%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎Selim Shikder
‎5.40%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎mdmitriy
‎5.35%
‎0.29%
‎12.56
‎14
‎vadim.z
‎5.15%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎SCORP
‎5.11%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎dm2399
‎5.09%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎Zemlak
‎5.06%
‎0.12%
‎42.52
‎18
‎Oleg111
‎5.02%
‎0.00%
‎1410.55
‎19
‎SLEVIN
‎4.82%
‎0.46%
‎11.54
‎20
‎Sultantrade
‎4.75%
‎0.10%
‎50.03
‎21
‎Vicivi81
‎4.63%
‎0.00%
‎0.00
‎22
‎Jovecel 1
‎4.59%
‎0.83%
‎6.53
‎23
‎gt
‎4.54%
‎0.00%
‎970.71
‎24
‎va5
‎4.51%
‎0.28%
‎17.11
‎25
‎Axs
‎4.44%
‎0.18%
‎21.90
‎26
‎Vadimvt
‎4.39%
‎0.16%
‎28.45
‎27
‎Sveta
‎4.32%
‎0.00%
‎0.00
‎28
‎furious_puskas
‎4.28%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎Nikoteen
‎4.26%
‎0.03%
‎85.35
‎30
‎Eagle
‎4.22%
‎0.00%
‎0.00
‎31
‎Momo
‎4.13%
‎0.24%
‎17.73
‎32
‎arizia
‎4.09%
‎0.06%
‎66.25
‎33
‎Bell
‎4.06%
‎0.13%
‎31.96
‎34
‎RFHyva
‎4.03%
‎0.00%
‎0.00
‎35
‎Master
‎4.03%
‎0.15%
‎27.90
‎36
‎FCHinf
‎3.93%
‎0.14%
‎28.84
‎37
‎svetik60
‎3.88%
‎0.00%
‎0.00
‎38
‎VIKONT
‎3.85%
‎0.02%
‎176.09
‎39
‎Super_Sobach
‎3.85%
‎1.62%
‎3.03
‎40
‎Bb
‎3.77%
‎0.00%
‎0.00
‎41
‎Lalit007
‎3.73%
‎2.25%
‎1.99
‎42
‎hardreamer
‎3.71%
‎0.00%
‎0.00
‎43
‎virtual
‎3.68%
‎0.22%
‎17.56
‎44
‎FANTAZER
‎3.63%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎Theone
‎3.60%
‎0.97%
‎4.73
‎46
‎ARTEMRYABOV
‎3.58%
‎0.10%
‎36.09
‎47
‎Hesam
‎3.56%
‎0.90%
‎4.95
‎48
‎V...
‎3.55%
‎0.15%
‎24.97
‎49
‎Darya
‎3.51%
‎0.60%
‎6.19
‎50
‎Aziz0992
‎3.48%
‎0.00%
‎0.00
‎51
‎forfor
‎3.45%
‎0.14%
‎19.49
‎52
‎PereGarryk
‎3.42%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎endone
‎3.37%
‎0.14%
‎16.52
‎54
‎Persian.man
‎3.36%
‎0.19%
‎10.20
‎55
‎zosya
‎3.32%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎Robin Hood
‎3.32%
‎2.10%
‎2.59
‎57
‎Mihail73
‎3.31%
‎0.31%
‎11.75
‎58
‎IGOR_1980
‎3.30%
‎0.00%
‎0.00
‎59
‎Dem0n
‎3.26%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎Urka
‎3.25%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎Roger3000
‎3.24%
‎1.19%
‎3.72
‎62
‎aaminnnimaa
‎3.16%
‎0.34%
‎9.87
‎63
‎bomusic755
‎3.13%
‎0.00%
‎0.00
‎64
‎GFC
‎3.12%
‎0.19%
‎14.30
‎65
‎Miledi
‎3.07%
‎0.08%
‎36.33
‎66
‎first
‎3.05%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎Madinson
‎3.00%
‎1.09%
‎3.74
‎68
‎Vahabov
‎2.99%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎vasy
‎2.96%
‎0.65%
‎4.58
‎70
‎Niko
‎2.94%
‎0.00%
‎0.00
‎71
‎Viy
‎2.93%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎Demian
‎2.81%
‎0.61%
‎5.59
‎73
‎Kastiel
‎2.77%
‎0.00%
‎0.00
‎74
‎kolap777
‎2.76%
‎0.45%
‎7.14
‎75
‎Gav
‎2.76%
‎0.24%
‎12.59
‎76
‎mohammadjj
‎2.75%
‎0.00%
‎1513.84
‎77
‎Yriidar
‎2.75%
‎0.59%
‎5.70
‎78
‎maxspb
‎2.74%
‎0.00%
‎0.00
‎79
‎nikey
‎2.74%
‎0.07%
‎37.46
‎80
‎kovsk
‎2.71%
‎0.00%
‎0.00
‎81
‎e2005
‎2.69%
‎0.94%
‎3.87
‎82
‎PETR-SDF
‎2.67%
‎0.99%
‎3.70
‎83
‎rational forex
‎2.65%
‎0.18%
‎15.98
‎84
‎layrel
‎2.64%
‎0.00%
‎0.00
‎85
‎Avoid
‎2.64%
‎0.00%
‎0.00
‎86
‎KOTOVSKI
‎2.63%
‎1.68%
‎2.57
‎87
‎skr
‎2.62%
‎0.00%
‎0.00
‎88
‎TanyaM
‎2.62%
‎0.19%
‎10.50
‎89
‎Rhti
‎2.56%
‎0.00%
‎0.00
‎90
‎Camel
‎2.55%
‎0.13%
‎20.28
‎91
‎hovr
‎2.53%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎AINGSAHA
‎2.52%
‎0.46%
‎6.27
‎93
‎Gibran
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎petr1989
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎Try
‎2.51%
‎0.87%
‎3.74
‎96
‎KAG
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎Zahar
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎veni
‎2.48%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎vinlex
‎2.47%
‎0.00%
‎0.00
‎100
‎SamNN
‎2.46%
‎0.43%
‎6.78
‎101
‎Basilio02
‎2.42%
‎0.84%
‎3.28
‎102
‎vldmr1786
‎2.40%
‎0.00%
‎0.00
‎103
‎doroqa
‎2.39%
‎0.19%
‎12.33
‎104
‎BasK
‎2.38%
‎0.17%
‎14.97
‎105
‎sajadb
‎2.38%
‎0.18%
‎8.93
‎106
‎Morty
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎Shifa
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎108
‎Domovoy
‎2.29%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎DenSyaopin
‎2.29%
‎0.00%
‎0.00
‎110
‎SANJ B
‎2.26%
‎0.00%
‎3761.32
‎111
‎mehdi_m
‎2.26%
‎0.00%
‎0.00
‎112
‎Mayor.
‎2.23%
‎0.00%
‎0.00
‎113
‎kleveryalta
‎2.21%
‎0.00%
‎0.00
‎114
‎xati
‎2.16%
‎0.00%
‎0.00
‎115
‎Andoff
‎2.15%
‎0.00%
‎0.00
‎116
‎Yauda
‎2.15%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎makello
‎2.13%
‎0.14%
‎16.22
‎118
‎valeryo
‎2.13%
‎0.00%
‎0.00
‎119
‎javadjk2006
‎2.12%
‎0.37%
‎4.22
‎120
‎Ankul
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎121
‎Alimir
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎122
‎ddaffna
‎2.09%
‎0.04%
‎24.13
‎123
‎gek
‎2.09%
‎0.63%
‎4.29
‎124
‎Pol96
‎2.08%
‎0.20%
‎11.59
‎125
‎Hom
‎2.07%
‎0.17%
‎13.03
‎126
‎Pavel111
‎2.07%
‎0.02%
‎119.33
‎127
‎hunter
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎128
‎Aqi
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎129
‎Curo
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎130
‎pon60
‎2.03%
‎0.17%
‎13.10
‎131
‎a19vr
‎2.02%
‎0.00%
‎1265.93
‎132
‎jaba77
‎2.02%
‎0.71%
‎3.61
‎133
‎The_Golden_Man
‎2.02%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎whfx
‎2.01%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎dmsh
‎2.00%
‎0.16%
‎13.20
‎136
‎orenchess
‎1.99%
‎0.00%
‎0.00
‎137
‎Lumumba
‎1.98%
‎0.00%
‎0.00
‎138
‎Gogobobibo
‎1.96%
‎0.41%
‎5.82
‎139
‎Apt
‎1.96%
‎0.00%
‎0.00
‎140
‎Spekulyant
‎1.96%
‎0.00%
‎0.00
‎141
‎omidh62
‎1.95%
‎0.27%
‎4.90
‎142
‎saeed6514
‎1.95%
‎0.33%
‎6.99
‎143
‎Rali
‎1.95%
‎0.19%
‎11.24
‎144
‎PoPasha
‎1.91%
‎0.00%
‎0.00
‎145
‎saveliji
‎1.90%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎Rasol603
‎1.88%
‎0.00%
‎0.00
‎147
‎KHDA
‎1.87%
‎0.01%
‎342.63
‎148
‎Tijex1381
‎1.87%
‎0.69%
‎2.70
‎149
‎maimaidian
‎1.85%
‎0.09%
‎22.47
‎150
‎Ildar210764
‎1.85%
‎1.34%
‎1.92
‎151
‎UVC
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎152
‎DIViA
‎1.83%
‎0.00%
‎0.00
‎153
‎Nat
‎1.83%
‎0.73%
‎3.38
‎154
‎Keros
‎1.83%
‎0.03%
‎53.40
‎155
‎Old beginner
‎1.81%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎savade
‎1.80%
‎0.01%
‎158.07
‎157
‎hosna
‎1.78%
‎0.13%
‎14.70
‎158
‎boris711
‎1.78%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎BegenchBB63089434
‎1.78%
‎0.00%
‎0.00
‎160
‎aspen
‎1.75%
‎0.18%
‎10.97
‎161
‎Turist
‎1.74%
‎0.00%
‎0.00
‎162
‎Dancy08
‎1.72%
‎0.00%
‎0.00
‎163
‎navz
‎1.70%
‎0.82%
‎3.07
‎164
‎AmiR_M
‎1.68%
‎0.83%
‎3.04
‎165
‎c4444
‎1.68%
‎0.35%
‎3.02
‎166
‎Ganibal
‎1.68%
‎0.00%
‎0.00
‎167
‎Madagaskar771
‎1.68%
‎0.80%
‎2.09
‎168
‎Khamza
‎1.67%
‎0.00%
‎0.00
‎169
‎MITKA
‎1.67%
‎0.00%
‎0.00
‎170
‎Yurec
‎1.66%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎Armen
‎1.65%
‎0.01%
‎159.69
‎172
‎Roman
‎1.65%
‎0.09%
‎19.12
‎173
‎Sunj
‎1.61%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎alp
‎1.61%
‎0.00%
‎503.03
‎175
‎SSA
‎1.60%
‎0.63%
‎3.52
‎176
‎kkr13
‎1.59%
‎0.02%
‎73.31
‎177
‎ktd
‎1.58%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎raf911
‎1.57%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎SERGEY100ROZHEV
‎1.56%
‎0.00%
‎0.00
‎180
‎dojaleks
‎1.56%
‎0.14%
‎12.08
‎181
‎Mehrzad2020
‎1.54%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎Diego Barros
‎1.52%
‎0.00%
‎0.00
‎183
‎sergo30
‎1.52%
‎0.01%
‎203.85
‎184
‎DOVRAN
‎1.51%
‎0.00%
‎0.00
‎185
‎lukztu
‎1.51%
‎0.67%
‎3.02
‎186
‎syria
‎1.51%
‎0.00%
‎0.00
‎187
‎mastre
‎1.49%
‎0.17%
‎9.50
‎188
‎Irinka V
‎1.48%
‎0.00%
‎0.00
‎189
‎FF
‎1.48%
‎1.10%
‎2.35
‎190
‎Nivemang
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎191
‎Tol73
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎192
‎volodimir
‎1.46%
‎0.00%
‎0.00
‎193
‎TAVANA
‎1.45%
‎2.01%
‎1.72
‎194
‎andyboy
‎1.45%
‎0.00%
‎0.00
‎195
‎PaulMas
‎1.44%
‎0.89%
‎2.60
‎196
‎Turik
‎1.44%
‎0.43%
‎4.37
‎197
‎andrei39
‎1.43%
‎0.47%
‎4.02
‎198
‎davood59
‎1.41%
‎0.39%
‎4.62
‎199
‎Golden 24
‎1.41%
‎2.15%
‎1.65
‎200
‎Quan
‎1.39%
‎0.32%
‎5.33
‎201
‎Caksupri
‎1.38%
‎0.00%
‎0.00
‎202
‎igorK
‎1.37%
‎0.18%
‎8.54
‎203
‎sash
‎1.36%
‎0.00%
‎0.00
‎204
‎Archi
‎1.35%
‎1.53%
‎1.88
‎205
‎Tavria
‎1.34%
‎0.13%
‎10.87
‎206
‎volk
‎1.33%
‎0.75%
‎2.79
‎207
‎Arho
‎1.33%
‎0.00%
‎0.00
‎208
‎m-mansoori
‎1.33%
‎0.01%
‎267.00
‎209
‎Test
‎1.33%
‎0.05%
‎29.88
‎210
‎Hassan
‎1.32%
‎0.26%
‎6.07
‎211
‎ybrf
‎1.32%
‎0.10%
‎14.73
‎212
‎LLL2000
‎1.28%
‎0.00%
‎0.00
‎213
‎medved
‎1.27%
‎1.27%
‎2.00
‎214
‎Ed49
‎1.25%
‎2.44%
‎1.46
‎215
‎duby1600
‎1.25%
‎0.41%
‎4.04
‎216
‎devform
‎1.24%
‎0.80%
‎1.76
‎217
‎UDA4NIK
‎1.24%
‎0.00%
‎0.00
‎218
‎Alita
‎1.24%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎MRHY72
‎1.23%
‎0.00%
‎0.00
‎220
‎Larissa69
‎1.22%
‎0.21%
‎6.70
‎221
‎50255700sk
‎1.21%
‎0.14%
‎9.63
‎222
‎tarieli
‎1.21%
‎0.32%
‎4.78
‎223
‎Smartpit
‎1.20%
‎0.00%
‎0.00
‎224
‎lisizin
‎1.20%
‎0.00%
‎0.00
‎225
‎Pahlavi999.9
‎1.19%
‎0.00%
‎0.00
‎226
‎mike06
‎1.19%
‎1.24%
‎1.96
‎227
‎Safron_1978
‎1.19%
‎0.00%
‎0.00
‎228
‎Maverick
‎1.18%
‎0.00%
‎0.00
‎229
‎Mozg
‎1.17%
‎0.00%
‎0.00
‎230
‎alexey
‎1.15%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎Victori1996
‎1.14%
‎0.06%
‎14.54
‎232
‎renato1123
‎1.10%
‎0.26%
‎5.20
‎233
‎Loko46
‎1.10%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎rekrut15
‎1.09%
‎0.00%
‎0.00
‎235
‎uchastnik
‎1.09%
‎0.00%
‎0.00
‎236
‎Centurion
‎1.06%
‎0.00%
‎0.00
‎237
‎Vivo G-Beck
‎1.06%
‎0.00%
‎0.00
‎238
‎OOOOOOOOOOOO
‎1.05%
‎0.00%
‎0.00
‎239
‎VitasPan
‎1.04%
‎3.86%
‎1.26
‎240
‎Moalin
‎1.02%
‎0.00%
‎0.00
‎241
‎Azadeh
‎1.01%
‎0.17%
‎6.96
‎242
‎disa_nrg
‎1.01%
‎0.16%
‎7.36
‎243
‎peyman
‎1.01%
‎0.42%
‎3.39
‎244
‎KMMR
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎anfor
‎1.00%
‎0.87%
‎2.00
‎246
‎ehsan.soleymani65
‎0.99%
‎0.04%
‎24.13
‎247
‎AlexT54
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎248
‎TradeLevels
‎0.97%
‎0.15%
‎7.32
‎249
‎Master433
‎0.97%
‎0.13%
‎8.48
‎250
‎Alfa
‎0.96%
‎0.00%
‎0.00
‎251
‎sal
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎Elmurod_Fx_Trader
‎0.94%
‎0.15%
‎7.20
‎253
‎Arg
‎0.94%
‎0.10%
‎10.05
‎254
‎Wizard
‎0.94%
‎0.00%
‎0.00
‎255
‎vrishabha
‎0.94%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎akania
‎0.93%
‎2.71%
‎1.35
‎257
‎Spike89
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎258
‎Solo
‎0.92%
‎0.55%
‎2.66
‎259
‎Bahram k
‎0.92%
‎1.05%
‎1.87
‎260
‎mixailov
‎0.92%
‎0.00%
‎0.00
‎261
‎AlIvaRo
‎0.91%
‎0.10%
‎6.32
‎262
‎retrowill
‎0.91%
‎0.00%
‎0.00
‎263
‎santer
‎0.90%
‎0.58%
‎2.51
‎264
‎alexsourtaev
‎0.90%
‎0.13%
‎8.04
‎265
‎Vovchus
‎0.90%
‎0.00%
‎0.00
‎266
‎Marat.ak
‎0.89%
‎0.26%
‎4.39
‎267
‎sewer89
‎0.89%
‎0.09%
‎10.46
‎268
‎monax
‎0.88%
‎0.74%
‎2.19
‎269
‎Mehrdadp60
‎0.88%
‎1.33%
‎1.66
‎270
‎russo
‎0.87%
‎0.32%
‎3.71
‎271
‎GeminiDF
‎0.85%
‎0.00%
‎0.00
‎272
‎bizpartner
‎0.84%
‎0.88%
‎1.41
‎273
‎Sunnatulla
‎0.84%
‎0.00%
‎0.00
‎274
‎Ganoman
‎0.84%
‎0.05%
‎16.42
‎275
‎Viktoria3105
‎0.82%
‎0.00%
‎0.00
‎276
‎armin0510
‎0.82%
‎0.00%
‎823.50
‎277
‎Bessson
‎0.82%
‎0.67%
‎2.21
‎278
‎V3
‎0.81%
‎0.00%
‎0.00
‎279
‎Luc1
‎0.79%
‎0.01%
‎73.37
‎280
‎JastinMay
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎CAPO
‎0.75%
‎0.05%
‎15.96
‎282
‎Skipper
‎0.74%
‎0.00%
‎0.00
‎283
‎Bugatti Veyron
‎0.74%
‎0.13%
‎6.84
‎284
‎turbo94
‎0.74%
‎0.11%
‎7.56
‎285
‎Grigoriy
‎0.73%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎Godlike
‎0.73%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎SULTAN
‎0.73%
‎0.12%
‎6.03
‎288
‎Lenar
‎0.71%
‎0.02%
‎35.17
‎289
‎Larri73
‎0.71%
‎0.00%
‎1975.56
‎290
‎PIVNOYBAR
‎0.70%
‎0.64%
‎2.09
‎291
‎Andrus174
‎0.70%
‎0.29%
‎3.22
‎292
‎Hakata
‎0.68%
‎0.00%
‎0.00
‎293
‎C4
‎0.68%
‎0.36%
‎2.90
‎294
‎subbota
‎0.68%
‎0.44%
‎2.56
‎295
‎pippala
‎0.68%
‎0.02%
‎34.04
‎296
‎Bebeto 021
‎0.67%
‎0.73%
‎1.92
‎297
‎MaximusM
‎0.67%
‎0.00%
‎0.00
‎298
‎Profit2020
‎0.67%
‎0.14%
‎5.66
‎299
‎Hadi0065
‎0.67%
‎0.09%
‎4.57
‎300
‎mr.First
‎0.67%
‎0.00%
‎0.00
‎301
‎Lesnik
‎0.67%
‎0.00%
‎0.00
‎302
‎Perez777
‎0.66%
‎0.00%
‎0.00
‎303
‎mamali
‎0.66%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎pulalex
‎0.65%
‎0.84%
‎1.78
‎305
‎VaVlad
‎0.65%
‎0.00%
‎0.00
‎306
‎The_Illusive_Man
‎0.64%
‎0.00%
‎0.00
‎307
‎Skystepper
‎0.64%
‎0.00%
‎0.00
‎308
‎EE
‎0.63%
‎1.51%
‎1.42
‎309
‎Vk021
‎0.63%
‎0.49%
‎2.30
‎310
‎Andrey-70
‎0.62%
‎0.00%
‎0.00
‎311
‎Z I M A 8880
‎0.61%
‎0.00%
‎0.00
‎312
‎Sam
‎0.61%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎KIRK1
‎0.60%
‎0.00%
‎0.00
‎314
‎alekfighter
‎0.59%
‎0.78%
‎1.76
‎315
‎Lelick
‎0.59%
‎0.48%
‎2.22
‎316
‎Sly
‎0.58%
‎0.00%
‎0.00
‎317
‎iaavrn
‎0.58%
‎0.08%
‎8.68
‎318
‎VR2020L
‎0.58%
‎0.87%
‎1.64
‎319
‎Matikoff
‎0.57%
‎0.30%
‎2.90
‎320
‎Eagle Eye
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎Asterix
‎0.56%
‎0.00%
‎0.00
‎322
‎ckif
‎0.56%
‎1.05%
‎1.52
‎323
‎BIL
‎0.56%
‎0.72%
‎1.78
‎324
‎SLAVA VDV
‎0.56%
‎0.93%
‎1.60
‎325
‎kolobok1
‎0.55%
‎0.25%
‎3.26
‎326
‎SH.S
‎0.55%
‎0.92%
‎1.60
‎327
‎Joker
‎0.55%
‎0.08%
‎7.90
‎328
‎Joy Fun
‎0.54%
‎0.24%
‎2.34
‎329
‎Rescuer
‎0.54%
‎1.14%
‎1.48
‎330
‎Lachin
‎0.54%
‎0.28%
‎2.95
‎331
‎UPfucker
‎0.53%
‎0.00%
‎0.00
‎332
‎Doctor Watson
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎333
‎widiwuwu
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎334
‎VDmitriy
‎0.52%
‎0.15%
‎4.44
‎335
‎S.Arne
‎0.51%
‎0.18%
‎3.91
‎336
‎FiboMustangFX
‎0.51%
‎1.13%
‎1.45
‎337
‎SVV
‎0.50%
‎0.10%
‎3.82
‎338
‎whinny
‎0.50%
‎1.54%
‎1.32
‎339
‎BILLIONAIRE
‎0.50%
‎0.33%
‎2.51
‎340
‎Milad
‎0.50%
‎0.29%
‎2.73
‎341
‎kollnik
‎0.50%
‎0.00%
‎0.00
‎342
‎Raven
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎343
‎Sprut
‎0.49%
‎0.60%
‎1.73
‎344
‎N.tesla
‎0.49%
‎0.32%
‎2.48
‎345
‎mavr860
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎346
‎Teemy
‎0.48%
‎0.14%
‎4.31
‎347
‎BigLeonid
‎0.47%
‎0.00%
‎0.00
‎348
‎aluxe
‎0.47%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎reza51216
‎0.46%
‎0.00%
‎0.00
‎350
‎Yurilosk
‎0.46%
‎0.29%
‎2.58
‎351
‎vadimby
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎352
‎Dazee
‎0.45%
‎0.08%
‎6.61
‎353
‎kukul3
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎354
‎volk1958g
‎0.45%
‎0.08%
‎4.97
‎355
‎Eagle fx
‎0.44%
‎0.02%
‎20.45
‎356
‎lynx
‎0.42%
‎0.00%
‎0.00
‎357
‎velbel
‎0.41%
‎0.00%
‎0.00
‎358
‎Skif1964
‎0.41%
‎0.00%
‎0.00
‎359
‎Shodik
‎0.41%
‎1.86%
‎1.19
‎360
‎ALTINA
‎0.40%
‎1.46%
‎1.28
‎361
‎Mazai
‎0.39%
‎0.00%
‎0.00
‎362
‎Allio
‎0.39%
‎0.00%
‎0.00
‎363
‎mina
‎0.38%
‎0.79%
‎1.49
‎364
‎Wrester757
‎0.38%
‎1.55%
‎1.25
‎365
‎orikmajorik
‎0.38%
‎0.88%
‎1.43
‎366
‎Les
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎367
‎Marian
‎0.38%
‎0.11%
‎2.65
‎368
‎onpeliv
‎0.37%
‎0.00%
‎0.00
‎369
‎Kazakh
‎0.37%
‎0.22%
‎2.67
‎370
‎leilaastiag
‎0.37%
‎0.07%
‎4.41
‎371
‎ole555777
‎0.37%
‎0.45%
‎1.82
‎372
‎yashar
‎0.37%
‎0.00%
‎0.00
‎373
‎Apex
‎0.35%
‎0.77%
‎1.45
‎374
‎Rembo
‎0.35%
‎0.12%
‎2.45
‎375
‎pak-andrey
‎0.34%
‎0.00%
‎0.00
‎376
‎badabym
‎0.34%
‎1.26%
‎1.25
‎377
‎mohammad
‎0.34%
‎0.00%
‎0.00
‎378
‎Kangaroo
‎0.34%
‎0.22%
‎2.52
‎379
‎VR2020G
‎0.33%
‎1.02%
‎1.32
‎380
‎Danial
‎0.33%
‎0.78%
‎1.42
‎381
‎sovoc1955
‎0.32%
‎0.38%
‎1.84
‎382
‎GRomanNik
‎0.32%
‎0.00%
‎0.00
‎383
‎Loupainer
‎0.32%
‎0.00%
‎253.24
‎384
‎Alekc235235
‎0.31%
‎0.15%
‎3.01
‎385
‎rasta
‎0.31%
‎0.00%
‎0.00
‎386
‎MONARCH
‎0.30%
‎0.00%
‎0.00
‎387
‎groz58
‎0.30%
‎1.42%
‎1.21
‎388
‎ZADOR
‎0.30%
‎0.46%
‎1.41
‎389
‎ZvezDo4ettt
‎0.29%
‎0.09%
‎4.24
‎390
‎Oeyab
‎0.29%
‎0.13%
‎3.29
‎391
‎Aderson
‎0.28%
‎1.27%
‎1.22
‎392
‎Kassir
‎0.27%
‎1.48%
‎1.18
‎393
‎Barbaris
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎394
‎thurisaz777
‎0.27%
‎0.70%
‎1.39
‎395
‎Igor
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎396
‎vladimervldkuzmin
‎0.27%
‎3.08%
‎1.09
‎397
‎ABAV
‎0.26%
‎2.75%
‎1.09
‎398
‎faster1000
‎0.26%
‎0.77%
‎1.33
‎399
‎Rm
‎0.26%
‎0.13%
‎2.13
‎400
‎Ferz_R
‎0.26%
‎1.51%
‎1.17
‎401
‎DUSY
‎0.25%
‎0.00%
‎0.00
‎402
‎serezha_safin
‎0.24%
‎0.00%
‎201.48
‎403
‎VVIK
‎0.24%
‎0.00%
‎0.00
‎404
‎Jurka
‎0.23%
‎0.00%
‎0.00
‎405
‎Mahvan
‎0.22%
‎0.00%
‎0.00
‎406
‎Hamidjudo
‎0.22%
‎0.00%
‎0.00
‎407
‎Trymen
‎0.22%
‎0.01%
‎18.06
‎408
‎MVE
‎0.22%
‎0.64%
‎1.34
‎409
‎krol
‎0.21%
‎0.01%
‎31.77
‎410
‎Tammiyo
‎0.21%
‎3.50%
‎1.05
‎411
‎SRT
‎0.21%
‎1.03%
‎1.20
‎412
‎Don Gato
‎0.20%
‎0.00%
‎0.00
‎413
‎kombiz
‎0.20%
‎0.00%
‎0.00
‎414
‎Alz1960
‎0.20%
‎0.06%
‎4.02
‎415
‎pomazok
‎0.19%
‎0.00%
‎0.00
‎416
‎vadbur
‎0.19%
‎0.00%
‎0.00
‎417
‎Vlad.P
‎0.19%
‎1.25%
‎1.12
‎418
‎Libra
‎0.18%
‎0.00%
‎0.00
‎419
‎MAMOHT
‎0.18%
‎2.66%
‎1.07
‎420
‎farshadfx
‎0.18%
‎0.00%
‎0.00
‎421
‎marziiibh
‎0.18%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎Samara
‎0.18%
‎0.03%
‎7.49
‎423
‎Ramzes
‎0.18%
‎0.14%
‎2.27
‎424
‎Tatarin
‎0.17%
‎0.07%
‎3.28
‎425
‎Al
‎0.17%
‎0.02%
‎9.11
‎426
‎mostafashamsi
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎Old Oleg
‎0.17%
‎0.02%
‎5.43
‎428
‎SergeiAnika
‎0.16%
‎0.00%
‎0.00
‎429
‎VR
‎0.16%
‎0.07%
‎1.91
‎430
‎Shox9090
‎0.16%
‎0.85%
‎1.19
‎431
‎VIDADI
‎0.15%
‎0.00%
‎0.00
‎432
‎Vezdehod
‎0.15%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎AP8056
‎0.15%
‎0.28%
‎1.54
‎434
‎wave
‎0.15%
‎0.00%
‎0.00
‎435
‎mukhran
‎0.15%
‎1.09%
‎1.14
‎436
‎ffora
‎0.15%
‎0.00%
‎0.00
‎437
‎JohanWeiss
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎438
‎Bagdik
‎0.13%
‎1.13%
‎1.11
‎439
‎Slavyan Berkut
‎0.12%
‎0.00%
‎70.09
‎440
‎hkipper
‎0.12%
‎0.46%
‎1.27
‎441
‎trader74
‎0.12%
‎0.18%
‎1.64
‎442
‎DEDMOROZ
‎0.12%
‎0.00%
‎0.00
‎443
‎Scald
‎0.12%
‎0.12%
‎1.98
‎444
‎Jlis
‎0.12%
‎0.02%
‎2.68
‎445
‎Bellefor
‎0.12%
‎0.00%
‎0.00
‎446
‎dimas_kom
‎0.11%
‎0.00%
‎0.00
‎447
‎AXE CAPITAL
‎0.11%
‎0.00%
‎0.00
‎448
‎kiraspanch
‎0.11%
‎0.00%
‎0.00
‎449
‎Amies
‎0.10%
‎0.12%
‎1.83
‎450
‎Mr.Forex
‎0.10%
‎0.57%
‎1.17
‎451
‎maestro
‎0.09%
‎0.00%
‎0.00
‎452
‎money go my home
‎0.09%
‎0.67%
‎1.13
‎453
‎xXx
‎0.08%
‎0.09%
‎1.93
‎454
‎Iammoh3en
‎0.08%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎SAGRUS
‎0.08%
‎1.61%
‎1.05
‎456
‎Ishary
‎0.08%
‎0.11%
‎1.51
‎457
‎ARAS
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎458
‎klop
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎459
‎Vrtlt
‎0.07%
‎0.12%
‎1.60
‎460
‎Ro90
‎0.07%
‎1.01%
‎1.07
‎461
‎leorodeo
‎0.07%
‎0.58%
‎1.12
‎462
‎doji
‎0.07%
‎0.27%
‎1.17
‎463
‎speculiantu
‎0.06%
‎0.04%
‎2.74
‎464
‎Lexus_krsk
‎0.06%
‎0.15%
‎1.40
‎465
‎Mhi
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎466
‎soltanikohkan
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎467
‎Lit
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎468
‎ME
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎469
‎nickdeg
‎0.06%
‎1.76%
‎1.03
‎470
‎Ok Boss
‎0.05%
‎0.01%
‎4.71
‎471
‎mafantasy
‎0.05%
‎0.00%
‎55.12
‎472
‎Vic
‎0.05%
‎0.00%
‎0.00
‎473
‎Andre
‎0.04%
‎0.44%
‎1.06
‎474
‎ffin22
‎0.04%
‎0.00%
‎0.00
‎475
‎aaa
‎0.03%
‎0.05%
‎1.43
‎476
‎Soul
‎0.03%
‎0.12%
‎1.28
‎477
‎jhonhan
‎0.03%
‎0.00%
‎0.00
‎478
‎ShadowW
‎0.03%
‎0.44%
‎1.06
‎479
‎Lenar1
‎0.03%
‎0.00%
‎0.00
‎480
‎gluck
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎481
‎naser
‎0.02%
‎2.55%
‎1.00
‎482
‎grigk
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎483
‎mmzebar
‎0.01%
‎0.51%
‎1.02
‎484
‎v.yadollahi
‎0.01%
‎0.09%
‎1.14
‎485
‎forex
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎486
‎mematy
‎0.01%
‎0.03%
‎1.30
‎487
‎You are lous
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎488
‎Elite trader
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎489
‎tat_tat
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎490
‎majid1399
‎0.01%
‎0.18%
‎1.03
‎491
‎Maddyson
‎0.00%
‎0.01%
‎1.67
‎492
‎odanat
‎0.00%
‎0.05%
‎1.08

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.