Thực Tế ảo

Quỹ giải thưởng

$ 8.760 mỗi năm

Mục tiêu: Lợi nhuận tối đa
cùng thua lỗ tối thiểu trên tài khoản demo

Vòng 2

BXH

Cuộc chiến ảo cho giải thưởng thực

Các thí sinh có thể giành giải thưởng tiền thực mà không sử dụng tiền của mình. Bởi vì cuộc thi "Thực Tế Ảo" diễn ra trên tài khoản ảo và tất cả những gì cần để chiến thắng - đạt được kết quả giao dịch tốt nhất!

 • $ 2.190

  Quỹ giải thưởng vòng 46

 • 50.000 alp

  Giải thưởng bổ sung

 • 30

  Số lượng giải thưởng

 • 4.612

  Thí sinh vòng 2

Đang diễn ra vòng 2 06/04/2020 - 20/06/2020
Đăng ký
Vòng 3 06/07/2020 - 19/09/2020
Cổng đăng ký sẽ mở sau 20/06/2020

Bảng xếp hạng vòng 2 hint

Dữ liệu cập nhật vào lúc 30/05/2020 21:04. Cập nhật mỗi giờ một lần.

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

(Điểm)

Thua lỗ

(Điểm)

Tỷ lệ lợi nhuận

(Điểm)

Tổng điểm

‎1
‎Raja22
‎81.49%
(43)
‎4.06%
(48)
‎6.05
(50)
141
500
USD
‎2
‎dimos
‎98.22%
(48)
‎6.93%
(45)
‎2.40
(42)
135
400
USD
‎3
‎Mal50
‎69.10%
(35)
‎3.09%
(49)
‎3.19
(47)
131
350
USD
‎4
‎DenSyaopin
‎121.38%
(50)
‎11.14%
(34)
‎2.83
(45)
129
250
USD
‎5
‎janatan
‎66.53%
(34)
‎7.68%
(41)
‎3.36
(48)
123
200
USD
‎6
‎Maxim
‎59.70%
(31)
‎6.20%
(46)
‎2.34
(41)
118
150
USD
‎7
‎Agus
‎74.76%
(41)
‎8.90%
(39)
‎2.03
(37)
117
100
USD
‎8
‎volodimir
‎93.63%
(45)
‎13.40%
(25)
‎2.91
(46)
116
90
USD
‎9
‎Nakhodatraer
‎71.31%
(38)
‎9.74%
(37)
‎2.26
(40)
115
80
USD
‎10
‎igrok20
‎51.16%
(15)
‎2.75%
(50)
‎3.86
(49)
114
70
USD
‎11
‎Khamza
‎72.19%
(39)
‎7.57%
(42)
‎1.92
(30)
111
10000
ALP
‎12
‎Direct
‎52.29%
(18)
‎8.68%
(40)
‎2.83
(44)
102
7000
ALP
‎13
‎baz007
‎57.71%
(28)
‎7.50%
(43)
‎1.92
(29)
100
5000
ALP
‎14
‎HerFCH
‎57.91%
(29)
‎7.39%
(44)
‎1.71
(23)
96
3000
ALP
‎15
‎Han29
‎57.14%
(26)
‎13.39%
(26)
‎2.45
(43)
95
2500
ALP
‎16
‎Cashflow
‎50.51%
(13)
‎5.99%
(47)
‎1.98
(35)
95
2000
ALP
‎17
‎Avoid
‎98.02%
(46)
‎22.02%
(14)
‎1.98
(34)
94
2000
ALP
‎18
‎vikti16
‎74.38%
(40)
‎17.01%
(20)
‎1.94
(32)
92
2000
ALP
‎19
‎Vizuwi
‎62.97%
(33)
‎9.66%
(38)
‎1.70
(21)
92
2000
ALP
‎20
‎Alirezapanahi15
‎52.34%
(19)
‎11.03%
(35)
‎2.11
(38)
92
2000
ALP
‎21
‎Maks
‎92.38%
(44)
‎20.10%
(16)
‎1.93
(31)
91
1500
ALP
‎22
‎Gold2020
‎58.95%
(30)
‎15.07%
(24)
‎2.00
(36)
90
1500
ALP
‎23
‎Vet
‎51.08%
(14)
‎12.48%
(31)
‎2.19
(39)
84
1500
ALP
‎24
‎AXE CAPITAL
‎70.02%
(37)
‎18.42%
(18)
‎1.90
(28)
83
1500
ALP
‎25
‎zmv
‎116.12%
(49)
‎22.61%
(9)
‎1.71
(22)
80
1500
ALP
‎26
‎Mistel
‎98.18%
(47)
‎26.68%
(4)
‎1.84
(27)
78
1000
ALP
‎27
‎Almat
‎54.82%
(25)
‎18.83%
(17)
‎1.97
(33)
75
1000
ALP
‎28
‎Faddei
‎77.04%
(42)
‎24.74%
(8)
‎1.69
(20)
70
1000
ALP
‎29
‎No one
‎52.56%
(20)
‎12.63%
(30)
‎1.61
(18)
68
1000
ALP
‎30
‎Leordo
‎49.98%
(11)
‎12.03%
(32)
‎1.73
(24)
67
1000
ALP
‎31
‎ximic2
‎52.85%
(22)
‎16.08%
(23)
‎1.63
(19)
64
‎-
‎32
‎marimay
‎69.64%
(36)
‎22.32%
(12)
‎1.50
(15)
63
‎-
‎33
‎Pavel111
‎50.01%
(12)
‎17.01%
(21)
‎1.81
(25)
58
‎-
‎34
‎Tuly Yeasmin
‎48.62%
(6)
‎9.94%
(36)
‎1.50
(14)
56
‎-
‎35
‎Komarik
‎47.53%
(1)
‎12.79%
(29)
‎1.81
(26)
56
‎-
‎36
‎Les
‎47.94%
(2)
‎11.96%
(33)
‎1.55
(16)
51
‎-
‎37
‎-NED-
‎57.25%
(27)
‎20.72%
(15)
‎1.39
(5)
47
‎-
‎38
‎Helen
‎48.85%
(8)
‎16.44%
(22)
‎1.48
(13)
43
‎-
‎39
‎rsakom
‎62.86%
(32)
‎33.48%
(2)
‎1.45
(8)
42
‎-
‎40
‎gosha
‎53.29%
(23)
‎24.87%
(7)
‎1.48
(12)
42
‎-
‎41
‎SavForex
‎54.31%
(24)
‎22.27%
(13)
‎1.37
(4)
41
‎-
‎42
‎C-3PO
‎48.22%
(4)
‎12.94%
(28)
‎1.46
(9)
41
‎-
‎43
‎Tammiyo
‎48.64%
(7)
‎13.34%
(27)
‎1.34
(2)
36
‎-
‎44
‎NIKKI
‎51.69%
(17)
‎24.98%
(6)
‎1.47
(11)
34
‎-
‎45
‎Can Can
‎48.36%
(5)
‎22.52%
(10)
‎1.56
(17)
32
‎-
‎46
‎gek
‎49.76%
(10)
‎22.42%
(11)
‎1.47
(10)
31
‎-
‎47
‎Persian
‎52.74%
(21)
‎35.50%
(1)
‎1.41
(6)
28
‎-
‎48
‎ole555777
‎47.94%
(3)
‎17.03%
(19)
‎1.35
(3)
25
‎-
‎49
‎ALEX GONCHAROFF
‎49.59%
(9)
‎25.29%
(5)
‎1.43
(7)
21
‎-
‎50
‎suruci
‎51.26%
(16)
‎28.06%
(3)
‎1.30
(1)
20
‎-

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

Thua lỗ

Tỷ lệ lợi nhuận

‎1
‎DenSyaopin
‎121.38%
‎11.14%
‎2.83
‎2
‎zmv
‎116.12%
‎22.61%
‎1.71
‎3
‎dimos
‎98.22%
‎6.93%
‎2.40
‎4
‎Mistel
‎98.18%
‎26.68%
‎1.84
‎5
‎Avoid
‎98.02%
‎22.02%
‎1.98
‎6
‎volodimir
‎93.63%
‎13.40%
‎2.91
‎7
‎Maks
‎92.38%
‎20.10%
‎1.93
‎8
‎Raja22
‎81.49%
‎4.06%
‎6.05
‎9
‎Faddei
‎77.04%
‎24.74%
‎1.69
‎10
‎Agus
‎74.76%
‎8.90%
‎2.03
‎11
‎vikti16
‎74.38%
‎17.01%
‎1.94
‎12
‎Khamza
‎72.19%
‎7.57%
‎1.92
‎13
‎Nakhodatraer
‎71.31%
‎9.74%
‎2.26
‎14
‎AXE CAPITAL
‎70.02%
‎18.42%
‎1.90
‎15
‎marimay
‎69.64%
‎22.32%
‎1.50
‎16
‎Mal50
‎69.10%
‎3.09%
‎3.19
‎17
‎janatan
‎66.53%
‎7.68%
‎3.36
‎18
‎Vizuwi
‎62.97%
‎9.66%
‎1.70
‎19
‎rsakom
‎62.86%
‎33.48%
‎1.45
‎20
‎Maxim
‎59.70%
‎6.20%
‎2.34
‎21
‎Gold2020
‎58.95%
‎15.07%
‎2.00
‎22
‎HerFCH
‎57.91%
‎7.39%
‎1.71
‎23
‎baz007
‎57.71%
‎7.50%
‎1.92
‎24
‎-NED-
‎57.25%
‎20.72%
‎1.39
‎25
‎Han29
‎57.14%
‎13.39%
‎2.45
‎26
‎Almat
‎54.82%
‎18.83%
‎1.97
‎27
‎SavForex
‎54.31%
‎22.27%
‎1.37
‎28
‎gosha
‎53.29%
‎24.87%
‎1.48
‎29
‎ximic2
‎52.85%
‎16.08%
‎1.63
‎30
‎Persian
‎52.74%
‎35.50%
‎1.41
‎31
‎No one
‎52.56%
‎12.63%
‎1.61
‎32
‎Alirezapanahi15
‎52.34%
‎11.03%
‎2.11
‎33
‎Direct
‎52.29%
‎8.68%
‎2.83
‎34
‎NIKKI
‎51.69%
‎24.98%
‎1.47
‎35
‎suruci
‎51.26%
‎28.06%
‎1.30
‎36
‎igrok20
‎51.16%
‎2.75%
‎3.86
‎37
‎Vet
‎51.08%
‎12.48%
‎2.19
‎38
‎Cashflow
‎50.51%
‎5.99%
‎1.98
‎39
‎Pavel111
‎50.01%
‎17.01%
‎1.81
‎40
‎Leordo
‎49.98%
‎12.03%
‎1.73
‎41
‎gek
‎49.76%
‎22.42%
‎1.47
‎42
‎ALEX GONCHAROFF
‎49.59%
‎25.29%
‎1.43
‎43
‎Helen
‎48.85%
‎16.44%
‎1.48
‎44
‎Tammiyo
‎48.64%
‎13.34%
‎1.34
‎45
‎Tuly Yeasmin
‎48.62%
‎9.94%
‎1.50
‎46
‎Can Can
‎48.36%
‎22.52%
‎1.56
‎47
‎C-3PO
‎48.22%
‎12.94%
‎1.46
‎48
‎ole555777
‎47.94%
‎17.03%
‎1.35
‎49
‎Les
‎47.94%
‎11.96%
‎1.55
‎50
‎Komarik
‎47.53%
‎12.79%
‎1.81
‎51
‎KHDA
‎47.33%
‎6.03%
‎2.20
‎52
‎nell
‎46.94%
‎6.86%
‎2.77
‎53
‎lion
‎46.71%
‎4.41%
‎2.46
‎54
‎Amper
‎46.22%
‎10.33%
‎1.33
‎55
‎Agapid
‎46.14%
‎21.08%
‎1.45
‎56
‎jery
‎46.07%
‎4.39%
‎2.43
‎57
‎DOVRAN
‎45.89%
‎8.48%
‎1.92
‎58
‎Leya
‎45.38%
‎5.16%
‎3.95
‎59
‎LUDK
‎45.37%
‎9.61%
‎1.79
‎60
‎Banjar kaya
‎45.35%
‎6.32%
‎1.91
‎61
‎Morteza95
‎44.86%
‎12.13%
‎1.79
‎62
‎kekskozz
‎44.78%
‎24.13%
‎1.41
‎63
‎Livandos
‎43.70%
‎12.63%
‎1.59
‎64
‎firide
‎43.51%
‎13.10%
‎2.67
‎65
‎Ayaat
‎43.39%
‎14.05%
‎1.68
‎66
‎real
‎43.30%
‎13.48%
‎2.20
‎67
‎Kamelot
‎42.88%
‎15.37%
‎1.65
‎68
‎zapata
‎42.74%
‎4.87%
‎2.30
‎69
‎retrowill
‎42.71%
‎22.13%
‎1.47
‎70
‎Yauda
‎42.48%
‎18.54%
‎1.43
‎71
‎Bretteur
‎41.64%
‎24.52%
‎1.38
‎72
‎Bella_G
‎41.53%
‎7.65%
‎1.81
‎73
‎NBelyani
‎41.42%
‎16.63%
‎1.58
‎74
‎igormax2
‎41.34%
‎13.28%
‎1.64
‎75
‎yassini
‎41.28%
‎7.35%
‎2.20
‎76
‎zidan
‎41.26%
‎14.11%
‎2.23
‎77
‎DST
‎41.24%
‎21.88%
‎1.68
‎78
‎V
‎40.85%
‎37.74%
‎1.28
‎79
‎nike
‎40.73%
‎14.15%
‎2.22
‎80
‎DDDD
‎40.69%
‎14.85%
‎1.85
‎81
‎G_OLD_Trader
‎40.27%
‎18.33%
‎1.45
‎82
‎dragon
‎39.86%
‎7.73%
‎2.18
‎83
‎sofia
‎39.51%
‎7.91%
‎2.15
‎84
‎kodoika
‎39.02%
‎1.36%
‎8.31
‎85
‎Mikula
‎38.84%
‎33.92%
‎1.30
‎86
‎alex261
‎38.71%
‎14.56%
‎1.54
‎87
‎Saturn
‎38.42%
‎27.00%
‎1.33
‎88
‎ALIOT
‎38.37%
‎5.27%
‎1.98
‎89
‎HONDA
‎37.96%
‎15.55%
‎2.10
‎90
‎Hunter007
‎37.62%
‎4.98%
‎1.83
‎91
‎ivanshar
‎37.62%
‎4.37%
‎1.66
‎92
‎WWW DELL FIN WWW
‎37.17%
‎9.59%
‎1.75
‎93
‎sergi
‎37.17%
‎11.39%
‎1.57
‎94
‎bessem2014
‎37.09%
‎14.96%
‎1.61
‎95
‎VaVlad
‎36.73%
‎7.64%
‎1.87
‎96
‎agronom
‎36.68%
‎19.53%
‎1.44
‎97
‎Bograk
‎36.46%
‎13.70%
‎1.51
‎98
‎leun
‎36.43%
‎7.27%
‎2.14
‎99
‎proxor
‎36.43%
‎24.52%
‎1.50
‎100
‎Rossianin
‎36.40%
‎10.67%
‎1.93
‎101
‎yufan
‎36.38%
‎9.00%
‎1.59
‎102
‎Pard
‎36.24%
‎26.06%
‎1.29
‎103
‎Pochemu_ne_ya
‎35.87%
‎7.17%
‎2.68
‎104
‎serg88
‎35.85%
‎9.84%
‎1.38
‎105
‎SM2SM
‎35.79%
‎40.41%
‎1.28
‎106
‎Itrium
‎35.76%
‎5.42%
‎1.83
‎107
‎korona2008
‎35.70%
‎13.58%
‎1.54
‎108
‎firly
‎35.58%
‎9.46%
‎1.70
‎109
‎groz58
‎35.54%
‎7.00%
‎1.77
‎110
‎Aziz0992
‎35.19%
‎11.69%
‎1.53
‎111
‎Gans24rus
‎35.14%
‎14.25%
‎1.80
‎112
‎AEAEGFX
‎34.88%
‎5.91%
‎2.49
‎113
‎Avtandil
‎34.87%
‎12.02%
‎1.93
‎114
‎VSSG
‎34.75%
‎6.86%
‎2.13
‎115
‎Gav
‎34.71%
‎16.39%
‎1.54
‎116
‎alkeon
‎34.41%
‎13.24%
‎1.55
‎117
‎suzan
‎34.34%
‎18.43%
‎1.92
‎118
‎Spike89
‎34.19%
‎32.41%
‎1.35
‎119
‎mav56
‎34.11%
‎8.57%
‎1.84
‎120
‎Isadreams
‎34.06%
‎13.51%
‎1.99
‎121
‎Paketa 74
‎33.70%
‎15.12%
‎1.40
‎122
‎HEEGFX
‎33.50%
‎15.56%
‎1.94
‎123
‎Natas
‎33.34%
‎3.69%
‎2.04
‎124
‎leos
‎32.98%
‎12.19%
‎1.31
‎125
‎romanovka
‎32.97%
‎17.33%
‎1.45
‎126
‎Katumba
‎32.86%
‎13.26%
‎1.49
‎127
‎F28
‎32.67%
‎4.03%
‎3.37
‎128
‎Maksim
‎32.55%
‎8.79%
‎1.52
‎129
‎Greensan
‎32.47%
‎26.01%
‎1.29
‎130
‎sharikx
‎32.45%
‎2.12%
‎4.67
‎131
‎BARSELENA
‎32.25%
‎10.47%
‎1.44
‎132
‎MASOUM
‎32.21%
‎12.83%
‎1.45
‎133
‎Pinchez
‎32.03%
‎2.08%
‎6.22
‎134
‎Atpildas69
‎31.85%
‎18.02%
‎1.28
‎135
‎Detalist
‎31.71%
‎4.06%
‎3.42
‎136
‎RSTM
‎31.61%
‎20.89%
‎1.29
‎137
‎sonin
‎31.54%
‎18.63%
‎1.35
‎138
‎KAK TO TAK
‎31.54%
‎36.48%
‎1.36
‎139
‎spunkmeyer22
‎31.34%
‎22.95%
‎1.49
‎140
‎Jurka
‎31.13%
‎18.01%
‎1.29
‎141
‎Risk3
‎30.95%
‎14.32%
‎1.80
‎142
‎acryl
‎30.85%
‎23.69%
‎1.30
‎143
‎mental
‎30.68%
‎17.09%
‎1.48
‎144
‎piusato1
‎30.63%
‎11.10%
‎1.28
‎145
‎rR
‎30.63%
‎17.17%
‎1.46
‎146
‎abab61
‎30.54%
‎4.34%
‎1.75
‎147
‎Bubble Inc.
‎30.52%
‎16.51%
‎1.26
‎148
‎Sergun
‎30.49%
‎0.00%
‎0.00
‎149
‎Choi Sai Ho
‎30.48%
‎30.01%
‎1.34
‎150
‎vadimz
‎30.46%
‎15.44%
‎1.30
‎151
‎Armenattor
‎30.39%
‎11.20%
‎1.45
‎152
‎Khariton
‎30.19%
‎9.45%
‎1.37
‎153
‎alex115
‎30.16%
‎7.22%
‎1.65
‎154
‎AAA1985
‎30.13%
‎6.42%
‎1.72
‎155
‎DrHubbas
‎30.08%
‎9.05%
‎1.82
‎156
‎forex_tec
‎30.07%
‎18.73%
‎1.36
‎157
‎Aseke
‎30.05%
‎8.68%
‎1.77
‎158
‎golden eagle
‎30.03%
‎20.75%
‎1.34
‎159
‎Seriy
‎29.99%
‎26.61%
‎1.30
‎160
‎dirjoz
‎29.91%
‎15.62%
‎1.86
‎161
‎RKS344
‎29.85%
‎25.40%
‎1.35
‎162
‎Kyky
‎29.83%
‎9.26%
‎1.37
‎163
‎IRA
‎29.82%
‎19.50%
‎1.34
‎164
‎Azniz
‎29.61%
‎14.24%
‎1.57
‎165
‎Alen
‎29.60%
‎9.38%
‎1.71
‎166
‎evyoda
‎29.52%
‎2.08%
‎2.98
‎167
‎Xaleks
‎29.30%
‎13.72%
‎1.35
‎168
‎KVN
‎29.23%
‎7.21%
‎1.54
‎169
‎tra
‎29.18%
‎4.58%
‎2.62
‎170
‎fari
‎29.07%
‎21.43%
‎1.30
‎171
‎SLONIKS
‎28.95%
‎38.19%
‎1.30
‎172
‎jon00011
‎28.87%
‎8.18%
‎1.61
‎173
‎xtrader
‎28.86%
‎15.61%
‎1.47
‎174
‎Bigboys
‎28.82%
‎27.21%
‎1.31
‎175
‎bahus
‎28.77%
‎23.10%
‎1.26
‎176
‎saule
‎28.75%
‎11.40%
‎1.40
‎177
‎Andrei111
‎28.45%
‎8.25%
‎1.47
‎178
‎Isber
‎28.41%
‎13.57%
‎1.56
‎179
‎Ehntv05
‎28.37%
‎20.06%
‎1.35
‎180
‎tvv
‎28.08%
‎26.92%
‎1.27
‎181
‎Jeka111
‎27.90%
‎11.07%
‎1.43
‎182
‎Dharam
‎27.86%
‎16.87%
‎1.49
‎183
‎RT-70
‎27.67%
‎22.16%
‎1.18
‎184
‎WhiteFalcon
‎27.67%
‎20.28%
‎1.29
‎185
‎Elang
‎27.60%
‎34.23%
‎1.26
‎186
‎RichmanVu
‎27.58%
‎23.53%
‎1.34
‎187
‎Makssub
‎27.51%
‎14.57%
‎1.62
‎188
‎alifm3492
‎27.50%
‎2.94%
‎2.29
‎189
‎Hidob
‎27.50%
‎12.82%
‎1.61
‎190
‎baxtic
‎27.50%
‎10.29%
‎1.71
‎191
‎Asket
‎27.38%
‎11.46%
‎1.39
‎192
‎Ddd
‎27.31%
‎28.20%
‎1.27
‎193
‎X1000
‎27.05%
‎24.25%
‎1.41
‎194
‎coronatrend
‎26.95%
‎19.79%
‎1.35
‎195
‎Bankir1985
‎26.94%
‎8.09%
‎1.70
‎196
‎Ruslik
‎26.87%
‎9.00%
‎1.63
‎197
‎Present Friend
‎26.78%
‎5.96%
‎1.65
‎198
‎f0rex_trader
‎26.70%
‎7.89%
‎2.78
‎199
‎VAHID MMM
‎26.65%
‎26.11%
‎1.22
‎200
‎MAGISTR
‎26.62%
‎18.08%
‎1.37
‎201
‎Rouzez
‎26.52%
‎23.72%
‎1.22
‎202
‎planer
‎26.51%
‎5.27%
‎2.13
‎203
‎sasankhan
‎26.40%
‎6.27%
‎2.65
‎204
‎Investor0592
‎26.23%
‎13.83%
‎1.50
‎205
‎Trymen
‎26.20%
‎39.08%
‎1.17
‎206
‎Kepka
‎26.09%
‎4.33%
‎3.82
‎207
‎olga.g123456
‎26.04%
‎24.77%
‎1.25
‎208
‎MisterGreen
‎26.02%
‎2.96%
‎2.93
‎209
‎Azyuomafx
‎25.97%
‎20.19%
‎1.41
‎210
‎Luckyme
‎25.96%
‎17.75%
‎1.34
‎211
‎zimm
‎25.92%
‎14.94%
‎1.67
‎212
‎ART
‎25.85%
‎18.88%
‎1.43
‎213
‎Fil84
‎25.74%
‎9.25%
‎1.66
‎214
‎dang
‎25.74%
‎30.78%
‎1.29
‎215
‎trader74
‎25.71%
‎9.59%
‎1.33
‎216
‎RealPro
‎25.53%
‎3.32%
‎2.60
‎217
‎strych
‎25.35%
‎12.87%
‎1.50
‎218
‎celtic
‎25.32%
‎3.44%
‎3.10
‎219
‎Lky087
‎25.29%
‎20.80%
‎1.40
‎220
‎BlackSun
‎25.29%
‎4.70%
‎3.38
‎221
‎zveroBOY
‎25.14%
‎24.24%
‎1.26
‎222
‎Konstantin
‎25.14%
‎5.17%
‎1.64
‎223
‎Lucky1995
‎25.14%
‎10.83%
‎2.02
‎224
‎Graff09
‎25.09%
‎25.07%
‎1.24
‎225
‎Samberdit
‎25.09%
‎2.55%
‎2.67
‎226
‎Kris2424
‎25.02%
‎7.59%
‎1.63
‎227
‎MINGO68
‎24.99%
‎15.95%
‎1.43
‎228
‎Sergeymoney
‎24.89%
‎6.45%
‎1.41
‎229
‎Rm
‎24.88%
‎16.09%
‎1.49
‎230
‎nevalyashka
‎24.67%
‎8.38%
‎1.58
‎231
‎rondoteles
‎24.66%
‎4.30%
‎3.57
‎232
‎bondarev
‎24.52%
‎15.29%
‎1.29
‎233
‎Ivaska
‎24.51%
‎7.77%
‎1.51
‎234
‎IVAN1104
‎24.38%
‎18.88%
‎1.52
‎235
‎DIViA
‎24.36%
‎13.33%
‎1.18
‎236
‎Kott1987
‎24.31%
‎5.09%
‎1.49
‎237
‎Alien2a
‎24.23%
‎14.46%
‎1.49
‎238
‎basilio
‎24.19%
‎14.35%
‎1.44
‎239
‎alexsourtaev
‎24.13%
‎18.12%
‎1.40
‎240
‎Valja51
‎23.99%
‎21.29%
‎1.44
‎241
‎Mostafa60
‎23.89%
‎13.60%
‎1.56
‎242
‎kaa
‎23.85%
‎18.13%
‎1.34
‎243
‎ALEKSEY Pashanov
‎23.60%
‎21.09%
‎1.18
‎244
‎fas
‎23.57%
‎20.77%
‎1.30
‎245
‎Alexander2020
‎23.27%
‎21.51%
‎1.18
‎246
‎golad rose
‎23.22%
‎13.08%
‎1.40
‎247
‎rasmol13
‎23.21%
‎13.28%
‎1.65
‎248
‎Chilis190681
‎23.19%
‎14.08%
‎1.40
‎249
‎5FIR
‎23.16%
‎17.30%
‎1.33
‎250
‎Vintura
‎23.11%
‎8.32%
‎1.52
‎251
‎Regi
‎23.04%
‎14.31%
‎1.39
‎252
‎Chat56
‎23.02%
‎6.74%
‎1.35
‎253
‎maxan77
‎22.99%
‎5.48%
‎1.43
‎254
‎Dronov
‎22.99%
‎11.69%
‎1.35
‎255
‎SpartanFX
‎22.93%
‎11.67%
‎1.68
‎256
‎123Andrey321
‎22.93%
‎10.93%
‎1.43
‎257
‎Glazalmaz
‎22.92%
‎0.82%
‎5.35
‎258
‎majidtrx
‎22.88%
‎10.67%
‎1.46
‎259
‎SmiRom
‎22.78%
‎7.61%
‎2.61
‎260
‎Bulat2207
‎22.68%
‎4.01%
‎1.45
‎261
‎Kraftdog
‎22.61%
‎25.76%
‎1.31
‎262
‎Crescent
‎22.47%
‎29.11%
‎1.26
‎263
‎UVC
‎22.34%
‎20.10%
‎1.42
‎264
‎Valera-1
‎21.96%
‎20.02%
‎1.24
‎265
‎MTUNGWA SIPHO
‎21.95%
‎6.26%
‎1.46
‎266
‎trion1
‎21.90%
‎35.46%
‎1.18
‎267
‎andrei67
‎21.86%
‎2.49%
‎2.77
‎268
‎Iamhis 3
‎21.86%
‎8.65%
‎1.37
‎269
‎boonkiat
‎21.78%
‎8.12%
‎1.65
‎270
‎Dark sided
‎21.78%
‎24.02%
‎1.22
‎271
‎IRANIANTRADER
‎21.76%
‎22.75%
‎1.20
‎272
‎Machoforex
‎21.75%
‎12.66%
‎1.40
‎273
‎golden rose
‎21.71%
‎24.24%
‎1.42
‎274
‎Boanarotti
‎21.64%
‎20.80%
‎1.27
‎275
‎MALY
‎21.64%
‎7.05%
‎1.52
‎276
‎VILATPAN
‎21.51%
‎20.23%
‎1.19
‎277
‎Gt12
‎21.42%
‎21.47%
‎1.22
‎278
‎Saeed_IRAN
‎21.41%
‎8.14%
‎1.43
‎279
‎WWW
‎21.25%
‎2.87%
‎1.67
‎280
‎Sirius1978
‎21.24%
‎5.06%
‎1.56
‎281
‎alexxxx
‎21.23%
‎13.47%
‎1.25
‎282
‎rozum
‎21.17%
‎17.15%
‎1.28
‎283
‎Jr
‎21.09%
‎4.84%
‎1.94
‎284
‎nefer
‎21.03%
‎18.74%
‎1.30
‎285
‎aleksandr10
‎21.00%
‎13.38%
‎1.20
‎286
‎finica
‎20.93%
‎19.07%
‎1.26
‎287
‎Floret
‎20.87%
‎26.76%
‎1.17
‎288
‎Allio
‎20.80%
‎3.51%
‎1.92
‎289
‎ajtkr
‎20.78%
‎22.02%
‎1.27
‎290
‎ERST
‎20.76%
‎1.20%
‎16.66
‎291
‎Getting
‎20.76%
‎4.19%
‎1.85
‎292
‎havr
‎20.73%
‎10.86%
‎1.34
‎293
‎Korall
‎20.71%
‎16.24%
‎1.35
‎294
‎gerach
‎20.68%
‎13.25%
‎1.43
‎295
‎LAPOTb
‎20.68%
‎14.25%
‎1.29
‎296
‎ralf
‎20.66%
‎5.39%
‎2.00
‎297
‎Jk
‎20.65%
‎25.73%
‎1.16
‎298
‎kosoi
‎20.65%
‎19.52%
‎1.24
‎299
‎Borman
‎20.57%
‎9.76%
‎1.30
‎300
‎Abra IV
‎20.49%
‎8.56%
‎1.39
‎301
‎Senta1993
‎20.47%
‎15.48%
‎1.69
‎302
‎vovik
‎20.45%
‎34.99%
‎1.14
‎303
‎Saxno84
‎20.35%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎davoud
‎20.34%
‎12.62%
‎1.44
‎305
‎adel4850
‎20.12%
‎5.57%
‎1.36
‎306
‎Eagle
‎20.02%
‎11.79%
‎1.31
‎307
‎Balakovoleks
‎19.99%
‎11.39%
‎1.82
‎308
‎Sanjar
‎19.91%
‎21.50%
‎1.22
‎309
‎Corry
‎19.90%
‎15.25%
‎1.28
‎310
‎Undegound
‎19.87%
‎16.87%
‎1.35
‎311
‎Tim12345
‎19.78%
‎10.24%
‎1.89
‎312
‎Mayor
‎19.77%
‎13.21%
‎1.29
‎313
‎REWA
‎19.49%
‎9.96%
‎1.55
‎314
‎VNS1
‎19.41%
‎26.08%
‎1.35
‎315
‎bagun1985
‎19.09%
‎8.66%
‎1.35
‎316
‎Hakata
‎19.08%
‎24.90%
‎1.23
‎317
‎rossini
‎18.97%
‎16.00%
‎1.33
‎318
‎Qwersad32
‎18.86%
‎15.70%
‎1.32
‎319
‎BossM
‎18.78%
‎20.38%
‎1.23
‎320
‎specter82
‎18.77%
‎1.40%
‎2.54
‎321
‎GNNold
‎18.72%
‎12.03%
‎1.52
‎322
‎Archi
‎18.68%
‎6.34%
‎3.57
‎323
‎-Denis-
‎18.61%
‎18.91%
‎1.32
‎324
‎Lugasic
‎18.48%
‎9.62%
‎1.38
‎325
‎Sergo
‎18.43%
‎10.78%
‎1.20
‎326
‎mama1992
‎18.35%
‎16.59%
‎1.29
‎327
‎Kai12
‎18.31%
‎12.53%
‎1.32
‎328
‎Dorfine
‎18.28%
‎22.50%
‎1.25
‎329
‎Ksiusha75
‎18.22%
‎18.51%
‎1.15
‎330
‎WERESK
‎18.22%
‎33.26%
‎1.16
‎331
‎magg
‎18.18%
‎9.72%
‎1.43
‎332
‎yarovovik
‎18.16%
‎8.52%
‎1.95
‎333
‎AskarAX
‎18.14%
‎0.20%
‎36.04
‎334
‎superman
‎18.13%
‎16.93%
‎1.64
‎335
‎Dzhon09
‎18.09%
‎23.70%
‎1.13
‎336
‎Coralberg
‎18.00%
‎12.51%
‎1.31
‎337
‎trofim_1972
‎17.93%
‎3.82%
‎1.93
‎338
‎elman316
‎17.89%
‎18.98%
‎1.25
‎339
‎Dim99
‎17.81%
‎10.89%
‎1.69
‎340
‎first
‎17.80%
‎18.52%
‎1.24
‎341
‎zhuzha
‎17.72%
‎26.82%
‎1.18
‎342
‎syrian
‎17.66%
‎16.81%
‎1.19
‎343
‎Miron
‎17.65%
‎18.89%
‎1.21
‎344
‎asam
‎17.60%
‎29.10%
‎1.15
‎345
‎Sergik
‎17.55%
‎14.56%
‎1.32
‎346
‎Vorik
‎17.51%
‎3.59%
‎3.42
‎347
‎IGO
‎17.48%
‎9.41%
‎1.42
‎348
‎freems
‎17.47%
‎10.12%
‎1.35
‎349
‎siv
‎17.41%
‎31.44%
‎1.14
‎350
‎Gliko
‎17.39%
‎24.26%
‎1.16
‎351
‎west27
‎17.28%
‎12.55%
‎1.39
‎352
‎HONOR
‎17.20%
‎8.00%
‎1.32
‎353
‎fat
‎17.14%
‎15.70%
‎1.41
‎354
‎Lit
‎17.11%
‎5.03%
‎2.36
‎355
‎Poroh
‎17.07%
‎13.78%
‎1.23
‎356
‎Texas
‎17.04%
‎5.00%
‎1.46
‎357
‎wanderer
‎16.97%
‎6.98%
‎1.40
‎358
‎VSt11067
‎16.62%
‎17.06%
‎1.27
‎359
‎Kislorod
‎16.61%
‎7.61%
‎1.32
‎360
‎KaRa
‎16.58%
‎21.73%
‎1.17
‎361
‎Lomorita
‎16.37%
‎6.73%
‎1.34
‎362
‎nig
‎16.35%
‎3.32%
‎1.88
‎363
‎xfxgfcgcjfhg
‎16.31%
‎14.38%
‎1.16
‎364
‎businkin
‎16.22%
‎9.93%
‎1.23
‎365
‎komissar
‎16.07%
‎15.14%
‎1.26
‎366
‎Borziy3939
‎15.99%
‎8.98%
‎1.32
‎367
‎ganak
‎15.94%
‎14.61%
‎1.26
‎368
‎Archer
‎15.90%
‎4.80%
‎3.00
‎369
‎Dmitrom
‎15.86%
‎1.93%
‎1.98
‎370
‎Bossb
‎15.75%
‎4.22%
‎1.60
‎371
‎TAREK 82
‎15.74%
‎6.54%
‎1.32
‎372
‎alex701
‎15.73%
‎38.17%
‎1.11
‎373
‎slaq
‎15.73%
‎10.01%
‎1.70
‎374
‎makello
‎15.72%
‎11.08%
‎1.25
‎375
‎Dimaus
‎15.70%
‎7.49%
‎1.60
‎376
‎Rem
‎15.63%
‎7.49%
‎2.08
‎377
‎EvGen182
‎15.59%
‎1.59%
‎2.24
‎378
‎Nikolski
‎15.56%
‎3.93%
‎4.25
‎379
‎VScipio
‎15.55%
‎15.26%
‎1.32
‎380
‎osridk
‎15.53%
‎21.23%
‎1.28
‎381
‎smalets78
‎15.47%
‎5.59%
‎1.88
‎382
‎Bomba
‎15.41%
‎21.58%
‎1.27
‎383
‎Suhobzdey
‎15.34%
‎4.52%
‎1.64
‎384
‎bayker
‎15.33%
‎11.03%
‎1.74
‎385
‎A.CHU
‎15.27%
‎25.95%
‎1.14
‎386
‎avangard
‎15.18%
‎38.35%
‎1.13
‎387
‎Bell
‎15.10%
‎15.02%
‎1.54
‎388
‎Ggeorgij
‎15.06%
‎18.64%
‎1.33
‎389
‎Sushanta013
‎15.03%
‎13.31%
‎1.26
‎390
‎MR.Mustapha
‎14.96%
‎1.21%
‎2.78
‎391
‎Yuriy Igorevih
‎14.89%
‎2.84%
‎1.51
‎392
‎Profan
‎14.88%
‎11.80%
‎1.45
‎393
‎Mamoos
‎14.81%
‎5.01%
‎2.08
‎394
‎TradeWonk
‎14.81%
‎10.69%
‎1.42
‎395
‎vol
‎14.78%
‎2.05%
‎3.01
‎396
‎Ya_belko
‎14.67%
‎6.91%
‎1.28
‎397
‎TRAMP
‎14.66%
‎20.36%
‎1.17
‎398
‎Morty
‎14.64%
‎10.40%
‎1.40
‎399
‎Alpharius
‎14.64%
‎10.35%
‎1.35
‎400
‎vik1980
‎14.62%
‎9.73%
‎1.24
‎401
‎prosto tak
‎14.57%
‎21.75%
‎1.20
‎402
‎ARCHIBALD
‎14.56%
‎9.81%
‎1.74
‎403
‎KARCO
‎14.53%
‎8.13%
‎1.81
‎404
‎909pips
‎14.50%
‎14.83%
‎1.33
‎405
‎aleksal
‎14.48%
‎5.13%
‎3.34
‎406
‎alex500
‎14.44%
‎13.39%
‎1.73
‎407
‎GALI BABAY
‎14.43%
‎7.52%
‎1.30
‎408
‎reza forex youtube
‎14.31%
‎7.06%
‎1.40
‎409
‎valeryo
‎14.27%
‎20.64%
‎1.20
‎410
‎FARZ55
‎14.23%
‎14.21%
‎1.39
‎411
‎Mazai
‎14.17%
‎21.02%
‎1.23
‎412
‎Denim
‎14.09%
‎20.62%
‎1.14
‎413
‎A K
‎13.98%
‎9.11%
‎1.80
‎414
‎Umberto
‎13.91%
‎2.82%
‎1.74
‎415
‎tatarin
‎13.89%
‎13.36%
‎1.32
‎416
‎Aleksei1112
‎13.78%
‎9.95%
‎1.37
‎417
‎zanch
‎13.76%
‎6.85%
‎2.50
‎418
‎V3
‎13.64%
‎25.05%
‎1.23
‎419
‎vojt
‎13.61%
‎22.44%
‎1.15
‎420
‎Chuyko
‎13.60%
‎15.65%
‎1.18
‎421
‎wmz999
‎13.60%
‎1.61%
‎8.30
‎422
‎JMSALVA
‎13.59%
‎10.79%
‎1.42
‎423
‎griff
‎13.57%
‎12.59%
‎1.22
‎424
‎Nev26rus
‎13.53%
‎4.65%
‎1.40
‎425
‎Evgen4
‎13.46%
‎18.26%
‎1.21
‎426
‎Takestan
‎13.40%
‎30.90%
‎1.15
‎427
‎Keros
‎13.36%
‎26.70%
‎1.13
‎428
‎Esi_Fx
‎13.34%
‎22.12%
‎1.23
‎429
‎wayfarer
‎13.30%
‎6.56%
‎1.66
‎430
‎Uranus
‎13.29%
‎10.02%
‎1.72
‎431
‎Xom123
‎13.29%
‎3.68%
‎1.66
‎432
‎rad22
‎13.28%
‎13.44%
‎1.31
‎433
‎iadviga948
‎13.25%
‎17.49%
‎1.28
‎434
‎Lida
‎13.18%
‎12.12%
‎1.23
‎435
‎Violetca
‎13.16%
‎22.89%
‎1.18
‎436
‎Abbrahim
‎13.15%
‎17.47%
‎1.13
‎437
‎kuvas
‎13.13%
‎11.82%
‎1.37
‎438
‎Jakefx
‎13.13%
‎22.57%
‎1.18
‎439
‎Abdurahmon
‎13.02%
‎1.35%
‎4.45
‎440
‎Petr-G
‎13.00%
‎13.34%
‎1.16
‎441
‎serov
‎12.86%
‎23.13%
‎1.10
‎442
‎Liudok_V
‎12.85%
‎9.43%
‎1.31
‎443
‎SMR
‎12.81%
‎7.27%
‎1.97
‎444
‎Daddy
‎12.80%
‎10.40%
‎1.32
‎445
‎Welzewal
‎12.76%
‎2.03%
‎2.17
‎446
‎John_Wick
‎12.73%
‎18.00%
‎1.20
‎447
‎alena274
‎12.66%
‎0.00%
‎4.87
‎448
‎va
‎12.58%
‎16.48%
‎1.14
‎449
‎Max2612
‎12.57%
‎3.72%
‎2.54
‎450
‎Reza7777
‎12.56%
‎7.85%
‎1.37
‎451
‎andy140
‎12.53%
‎7.36%
‎1.23
‎452
‎shams
‎12.52%
‎6.50%
‎1.55
‎453
‎E.m
‎12.52%
‎1.47%
‎4.40
‎454
‎garry
‎12.52%
‎14.05%
‎1.15
‎455
‎YRA AGA
‎12.48%
‎12.91%
‎1.30
‎456
‎Mitrych
‎12.42%
‎6.19%
‎1.19
‎457
‎Ilya.Viltsens
‎12.40%
‎26.28%
‎1.19
‎458
‎JanVan
‎12.39%
‎13.00%
‎1.43
‎459
‎andrei39
‎12.35%
‎18.44%
‎1.18
‎460
‎Sonj
‎12.33%
‎2.10%
‎1.93
‎461
‎Ildar.zkv1
‎12.33%
‎9.00%
‎1.18
‎462
‎R8a
‎12.24%
‎7.21%
‎1.96
‎463
‎MikeLemon
‎12.23%
‎20.17%
‎1.18
‎464
‎ALMAS
‎12.22%
‎9.57%
‎1.20
‎465
‎Zaranets
‎12.21%
‎9.48%
‎1.20
‎466
‎Maximus296
‎12.13%
‎12.87%
‎1.26
‎467
‎travoed
‎12.13%
‎11.44%
‎1.24
‎468
‎Vechnii
‎12.10%
‎8.14%
‎1.34
‎469
‎Jim
‎12.07%
‎15.10%
‎1.30
‎470
‎sia2020
‎12.00%
‎15.58%
‎1.12
‎471
‎Halmet
‎11.98%
‎11.27%
‎1.25
‎472
‎Gderu
‎11.96%
‎1.64%
‎2.13
‎473
‎dixis
‎11.94%
‎0.13%
‎13.10
‎474
‎sable
‎11.89%
‎9.10%
‎1.65
‎475
‎adenium
‎11.74%
‎26.35%
‎1.10
‎476
‎Ganjubas82
‎11.74%
‎10.02%
‎1.15
‎477
‎AZI
‎11.71%
‎0.68%
‎6.61
‎478
‎lex96ru
‎11.70%
‎7.46%
‎1.60
‎479
‎Altina
‎11.69%
‎23.82%
‎1.18
‎480
‎mmzebar
‎11.67%
‎11.80%
‎1.12
‎481
‎Artur Taurus
‎11.66%
‎11.68%
‎1.17
‎482
‎luckyluke
‎11.61%
‎8.45%
‎1.30
‎483
‎King Masoud
‎11.61%
‎18.47%
‎1.14
‎484
‎KOTOV
‎11.52%
‎23.83%
‎1.12
‎485
‎RSEcoin
‎11.52%
‎25.75%
‎1.14
‎486
‎Roman
‎11.52%
‎9.31%
‎1.46
‎487
‎SsSsS
‎11.52%
‎11.54%
‎1.33
‎488
‎vlad35
‎11.43%
‎21.67%
‎1.14
‎489
‎kukul3
‎11.41%
‎17.48%
‎1.33
‎490
‎seen
‎11.37%
‎8.20%
‎1.56
‎491
‎Sk4real
‎11.35%
‎5.50%
‎1.31
‎492
‎Dobr Viking
‎11.34%
‎12.69%
‎1.20
‎493
‎Tyzemec
‎11.32%
‎24.08%
‎1.17
‎494
‎Fishbone
‎11.28%
‎5.07%
‎2.47
‎495
‎doper
‎11.26%
‎12.99%
‎1.27
‎496
‎Fira
‎11.23%
‎17.74%
‎1.20
‎497
‎Chykitony
‎11.21%
‎5.28%
‎1.56
‎498
‎Game over
‎11.19%
‎6.89%
‎1.19
‎499
‎Trader.
‎11.15%
‎18.52%
‎1.15
‎500
‎NevaCity
‎11.14%
‎12.71%
‎1.47
‎501
‎stels72
‎11.13%
‎13.59%
‎1.13
‎502
‎HMC5
‎11.13%
‎18.01%
‎1.23
‎503
‎x7
‎11.10%
‎11.23%
‎1.42
‎504
‎Viktor 85
‎10.98%
‎8.20%
‎1.24
‎505
‎snp
‎10.93%
‎20.44%
‎1.19
‎506
‎DAGESTAN
‎10.92%
‎0.00%
‎6.47
‎507
‎BANKIRIG
‎10.89%
‎0.00%
‎6.58
‎508
‎abu
‎10.88%
‎4.56%
‎1.29
‎509
‎Alex1
‎10.83%
‎9.95%
‎1.41
‎510
‎BOSS
‎10.81%
‎0.00%
‎0.00
‎511
‎SUBay
‎10.80%
‎5.05%
‎1.38
‎512
‎SCORPIUS69
‎10.78%
‎26.44%
‎1.11
‎513
‎Hasbit
‎10.75%
‎7.80%
‎2.34
‎514
‎Sergey Led
‎10.73%
‎8.34%
‎1.19
‎515
‎boooom
‎10.72%
‎33.54%
‎1.24
‎516
‎anyfrii
‎10.69%
‎15.34%
‎1.10
‎517
‎GAVR13
‎10.67%
‎2.47%
‎1.78
‎518
‎trini4
‎10.66%
‎0.13%
‎8.43
‎519
‎movlad
‎10.66%
‎24.38%
‎1.10
‎520
‎sethalbert
‎10.61%
‎7.63%
‎1.34
‎521
‎Nickname
‎10.60%
‎7.51%
‎1.43
‎522
‎Maverick
‎10.58%
‎24.46%
‎1.09
‎523
‎TARZAN
‎10.57%
‎11.76%
‎1.43
‎524
‎lexa
‎10.57%
‎9.47%
‎1.27
‎525
‎majid
‎10.56%
‎27.11%
‎1.09
‎526
‎doxtor
‎10.51%
‎6.45%
‎1.19
‎527
‎nataly
‎10.49%
‎12.26%
‎1.24
‎528
‎ramos
‎10.49%
‎12.26%
‎1.24
‎529
‎1MONARCH
‎10.48%
‎7.89%
‎1.54
‎530
‎OptX
‎10.47%
‎3.44%
‎1.59
‎531
‎DAde
‎10.45%
‎4.98%
‎2.72
‎532
‎yury
‎10.43%
‎12.26%
‎1.23
‎533
‎fifa
‎10.43%
‎33.83%
‎1.23
‎534
‎contoso
‎10.42%
‎34.97%
‎1.10
‎535
‎topkot-
‎10.42%
‎1.34%
‎4.56
‎536
‎Tet_a_Tet
‎10.41%
‎24.16%
‎1.08
‎537
‎ArtTrade
‎10.41%
‎6.58%
‎1.50
‎538
‎aleksei2054
‎10.40%
‎10.91%
‎1.13
‎539
‎agressor
‎10.37%
‎9.98%
‎1.11
‎540
‎GRIGGOR
‎10.36%
‎5.80%
‎1.28
‎541
‎Pol62
‎10.33%
‎16.94%
‎1.21
‎542
‎Demor
‎10.29%
‎1.21%
‎2.92
‎543
‎sprin258
‎10.24%
‎0.65%
‎5.21
‎544
‎idalgo
‎10.24%
‎19.86%
‎1.12
‎545
‎Dream116
‎10.23%
‎16.42%
‎1.13
‎546
‎VECHER
‎10.22%
‎7.95%
‎1.20
‎547
‎Dulyatitula
‎10.21%
‎8.29%
‎1.37
‎548
‎MITKA
‎10.13%
‎10.64%
‎1.23
‎549
‎Vasiliy
‎10.06%
‎15.20%
‎1.17
‎550
‎Kirill71
‎10.04%
‎20.66%
‎1.13
‎551
‎Lenok 18
‎10.02%
‎13.84%
‎1.38
‎552
‎Miha 97
‎10.00%
‎7.16%
‎1.35
‎553
‎x666
‎9.99%
‎12.24%
‎1.22
‎554
‎DS-trade
‎9.98%
‎23.05%
‎1.17
‎555
‎korneev0222
‎9.96%
‎4.12%
‎1.78
‎556
‎Smartpit
‎9.91%
‎35.19%
‎1.09
‎557
‎Da
‎9.83%
‎18.03%
‎1.16
‎558
‎Cthsq
‎9.81%
‎5.03%
‎1.09
‎559
‎Rezinoviy Cheloveck
‎9.79%
‎2.39%
‎2.61
‎560
‎Domovoy
‎9.77%
‎18.10%
‎1.14
‎561
‎kleveryalta
‎9.77%
‎16.82%
‎1.19
‎562
‎YS
‎9.75%
‎15.39%
‎1.15
‎563
‎RishNar
‎9.69%
‎2.69%
‎1.46
‎564
‎Zemlak
‎9.68%
‎29.10%
‎1.12
‎565
‎qwerty123
‎9.65%
‎5.67%
‎1.54
‎566
‎bigsem
‎9.58%
‎8.21%
‎1.18
‎567
‎avididis
‎9.58%
‎0.72%
‎2.15
‎568
‎ARVI888
‎9.57%
‎3.30%
‎1.29
‎569
‎Nikn
‎9.52%
‎11.25%
‎1.21
‎570
‎iaXsi
‎9.51%
‎9.61%
‎1.14
‎571
‎grib34
‎9.50%
‎10.51%
‎1.23
‎572
‎surf
‎9.49%
‎22.10%
‎1.10
‎573
‎Urka
‎9.48%
‎21.46%
‎1.10
‎574
‎supermax
‎9.35%
‎18.19%
‎1.10
‎575
‎sonia
‎9.35%
‎11.29%
‎1.72
‎576
‎a100
‎9.34%
‎25.44%
‎1.10
‎577
‎RUSsamara
‎9.34%
‎12.84%
‎1.25
‎578
‎profor
‎9.25%
‎17.47%
‎1.12
‎579
‎ANNA68
‎9.25%
‎18.02%
‎1.22
‎580
‎Ilyas
‎9.21%
‎1.75%
‎2.42
‎581
‎joker
‎9.19%
‎15.63%
‎1.27
‎582
‎Gemini2033
‎9.17%
‎0.00%
‎2.17
‎583
‎hochun
‎9.16%
‎8.25%
‎1.93
‎584
‎vasy1978
‎9.13%
‎20.71%
‎1.12
‎585
‎kholofelo5
‎9.11%
‎14.77%
‎1.26
‎586
‎Fit9
‎9.09%
‎4.84%
‎1.79
‎587
‎guasar
‎8.99%
‎4.56%
‎1.26
‎588
‎Johnny_W
‎8.98%
‎19.62%
‎1.12
‎589
‎mahdi84
‎8.98%
‎14.23%
‎1.12
‎590
‎dkrlo07
‎8.89%
‎6.05%
‎1.83
‎591
‎Fatalist
‎8.88%
‎11.96%
‎1.36
‎592
‎Topoly
‎8.88%
‎16.39%
‎1.11
‎593
‎tigon
‎8.88%
‎7.73%
‎1.87
‎594
‎iAdamMonro
‎8.87%
‎8.67%
‎1.48
‎595
‎Lysva
‎8.84%
‎4.16%
‎1.82
‎596
‎ramachakra
‎8.83%
‎18.86%
‎1.26
‎597
‎BUGAI
‎8.81%
‎17.78%
‎1.12
‎598
‎Zoro
‎8.80%
‎15.36%
‎1.18
‎599
‎Porosenok
‎8.79%
‎16.06%
‎1.10
‎600
‎dtlst
‎8.78%
‎9.37%
‎1.19
‎601
‎Viktor113
‎8.77%
‎5.54%
‎1.59
‎602
‎Ledi-dana
‎8.76%
‎6.88%
‎1.56
‎603
‎Runer
‎8.76%
‎0.63%
‎2.84
‎604
‎Lesabe
‎8.72%
‎7.11%
‎1.24
‎605
‎Shirindil
‎8.71%
‎13.09%
‎1.28
‎606
‎AnnaBella
‎8.67%
‎23.21%
‎1.06
‎607
‎435_Igor
‎8.65%
‎17.38%
‎1.10
‎608
‎Dan_Gann
‎8.64%
‎2.53%
‎3.14
‎609
‎Persian_Player
‎8.61%
‎0.00%
‎0.00
‎610
‎sash
‎8.60%
‎14.05%
‎1.15
‎611
‎AliNuser
‎8.60%
‎23.81%
‎1.10