Kết Quả Vòng 34 Cuộc Thi Trader Wars

$ 34.600 mỗi năm

Quỹ giải thưởng

Vòng 34

từ 24.08.2020
đến hết 12.09.2020

Người Chiến Thắng Vòng 34

Kết quả tất cả cuộc thi đang diễn ra tại Alpari tập trung ở đây. Hãy chọn cuộc thi bạn quan tâm, tìm hiểu về các chỉ số của người thắng cuộc và quỹ giải thưởng trong một khoảng thời gian nhất định.

Kết quả giai đoạn 1

icon team

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

‎1
‎Nido
‎819.54%
‎100
USD
‎2
‎Mihail_Korn
‎720.66%
‎70
USD
‎3
‎Kasper
‎299.04%
‎50
USD
‎4
‎bugaev
‎239.53%
‎30
USD
‎5
‎nz81
‎235.92%
‎25
USD
‎6
‎MY
‎207.21%
‎1500
ALP
‎7
‎Pentuer
‎155.56%
‎1300
ALP
‎8
‎Winner
‎112.01%
‎1000
ALP
‎9
‎Serj
‎108.42%
‎900
ALP
‎10
‎fat
‎104.40%
‎800
ALP
‎11
‎Aspik
‎94.49%
‎700
ALP
‎12
‎Million air
‎86.54%
‎600
ALP
‎13
‎ostr
‎81.49%
‎500
ALP
‎14
‎Karabas
‎62.60%
‎500
ALP
‎15
‎Banzay
‎59.94%
‎500
ALP
‎16
‎merger
‎55.79%
‎500
ALP
‎17
‎lines
‎48.93%
‎-
‎18
‎Raven
‎46.53%
‎-
‎19
‎pavvvlik
‎39.84%
‎-
‎20
‎responsive
‎13.92%
‎-
‎21
‎Altair
‎10.00%
‎-
‎22
‎AminKhji
‎7.54%
‎-
‎23
‎zxc
‎5.56%
‎-
‎24
‎avt620
‎2.89%
‎-
‎25
‎usm
‎2.60%
‎-
icon team Gấu

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

‎1
‎Aleksandr
‎1290.70%
‎100
USD
‎2
‎poliakov
‎546.02%
‎70
USD
‎3
‎valerypalazov
‎319.65%
‎50
USD
‎4
‎BodyaBodya
‎231.64%
‎30
USD
‎5
‎Moscow.Never.Sleeps
‎160.19%
‎25
USD
‎6
‎Loser
‎146.43%
‎1500
ALP
‎7
‎Skel
‎134.04%
‎1300
ALP
‎8
‎Magelan
‎130.06%
‎1000
ALP
‎9
‎Anabel
‎121.98%
‎900
ALP
‎10
‎pay
‎108.50%
‎800
ALP
‎11
‎Amega
‎106.52%
‎700
ALP
‎12
‎Mihail57
‎100.38%
‎600
ALP
‎13
‎Kucherov
‎97.66%
‎500
ALP
‎14
‎wang
‎97.44%
‎500
ALP
‎15
‎A.Izm.
‎62.86%
‎500
ALP
‎16
‎sppike
‎61.29%
‎500
ALP
‎17
‎vedma
‎55.76%
‎-
‎18
‎olgat123456
‎50.59%
‎-
‎19
‎mental
‎46.21%
‎-
‎20
‎pere gorio
‎38.21%
‎-
‎21
‎Mohamedx6
‎27.26%
‎-
‎22
‎morsey
‎21.46%
‎-
‎23
‎exactw-
‎3.40%
‎-

Kết quả giai đoạn 2

07/09/2020 - 12/09/2020

Cuộc chiến trong nội bộ sư đoàn. Hãy đi đến trận chung kết và trở thành nhà lãnh đạo tuyệt đối.

CHUNG KẾT
CHUNG KẾT
ostr
170%
1000 $
1
Amega
1.31%
500 $
2
Anabel
144.44%
250 $
3
poliakov
142.16%
coin alp
2500 ALP
BÁN KẾT
BÁN KẾT
ostr
43.77%
1
poliakov
-95.43%
2
Anabel
-3.55%
Amega
-0.89%
3
1/4
1/4
Serj
-38.81%
coin alp
1000 ALP
2
ostr
78.06%
2
poliakov
148.16%
3
Kasper
26.67%
coin alp
1000 ALP
Anabel
0.12%
bugaev
-34.04%
coin alp
1000 ALP
Skel
36.3%
coin alp
1000 ALP
Amega
182.38%
1/8
1/8
Nido
59.72%
coin alp
700 ALP
2
Serj
67%
2
ostr
-0.39%
3
nz81
-99.67%
coin alp
700 ALP
poliakov
-0.36%
Pentuer
-99.49%
coin alp
700 ALP
Kasper
34.04%
Aspik
-44.71%
coin alp
700 ALP
Aleksandr
91.8%
coin alp
700 ALP
Anabel
105.19%
bugaev
88.56%
Million air
-9.26%
coin alp
700 ALP
Mihail_Korn
-1.88%
coin alp
700 ALP
Skel
-0.19%
Karabas
8.6%
coin alp
700 ALP
Amega
58.86%
1/16
1/16
Nido
55.4%
1
sppike
0.93%
coin alp
500 ALP
2
Magelan
-56.92%
coin alp
500 ALP
Serj
25.22%
3
BodyaBodya
-0.93%
coin alp
500 ALP
ostr
-0.28%
nz81
131.14%
Mihail57
-12.8%
coin alp
500 ALP
poliakov
-2.15%
Banzay
-99.89%
coin alp
500 ALP
Pentuer
41.15%
pay
-21.95%
coin alp
500 ALP
Kasper
-1.32%
wang
0%
Loser
-60.67%
coin alp
500 ALP
Aspik
112.31%
Aleksandr
79.44%
merger
-3.75%
coin alp
500 ALP
Winner
5.29%
coin alp
500 ALP
Anabel
32.61%
bugaev
-0.49%
Kucherov
0%
Moscow.Never.Sleeps
-67.1%
coin alp
500 ALP
Million air
-5.57%
Mihail_Korn
15.1%
A.Izm.
5.78%
coin alp
500 ALP
Skel
41.42%
fat
-38.27%
coin alp
500 ALP
valerypalazov
-34.04%
coin alp
500 ALP
Karabas
-14.18%
MY
19.64%
coin alp
500 ALP
Amega
43.78%

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.