Kết Quả Vòng 273 Cuộc Thi "Công Thức FX"

43.625USD mỗi năm

Quỹ giải thưởng

Vòng 273

từ 03.08.2020
đến hết 08.08.2020

Kết quả vòng 273

Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy biệt danh của mình trong số những người giành chiến thắng. Nếu bạn không nằm trong danh sách đấy, đừng có buông tay.
Để tiếp tục cuộc chiến, hãy đăng ký vào vòng mới của cuộc thi!

Thứ hạng

search icon

Lợi nhuận

‎1
‎KibOrg
‎1068.20%
‎250
USD
‎2
‎tipo_soros
‎825.15%
‎200
USD
‎3
‎Z1
‎735.79%
‎150
USD
‎4
‎ASton
‎715.35%
‎100
USD
‎5
‎Pentuer
‎637.13%
‎95
USD
‎6
‎Dkk
‎629.75%
‎90
USD
‎7
‎Vini
‎563.00%
‎85
USD
‎8
‎KAVKA
‎516.00%
‎80
USD
‎9
‎Persian
‎490.82%
‎75
USD
‎10
‎Zigmud
‎370.46%
‎70
USD
‎11
‎Aug
‎368.79%
‎65
USD
‎12
‎Rusbig
‎355.30%
‎60
USD
‎13
‎zhuki
‎340.40%
‎55
USD
‎14
‎Lilia
‎336.50%
‎50
USD
‎15
‎pay
‎307.50%
‎45
USD
‎16
‎DogPavla
‎256.90%
‎40
USD
‎17
‎AMA
‎243.16%
‎35
USD
‎18
‎A1
‎239.81%
‎30
USD
‎19
‎Morning Wood
‎235.85%
‎25
USD
‎20
‎nz81
‎228.32%
‎20
USD
‎21
‎FXTRADER1
‎224.13%
‎1000
ALP
‎22
‎Larisa
‎218.58%
‎900
ALP
‎23
‎PufBumbey
‎202.04%
‎800
ALP
‎24
‎BANKIRIG
‎162.71%
‎700
ALP
‎25
‎MIRO
‎151.10%
‎600
ALP
‎26
‎Lola
‎141.53%
‎500
ALP
‎27
‎paradox
‎131.67%
‎500
ALP
‎28
‎Successful trader
‎126.00%
‎500
ALP
‎29
‎Daniliant
‎108.71%
‎500
ALP
‎30
‎Rudzik
‎104.56%
‎500
ALP
‎31
‎asdovic
‎99.65%
‎400
ALP
‎32
‎Ivan
‎77.21%
‎400
ALP
‎33
‎Pasha
‎74.67%
‎400
ALP
‎34
‎sodikkk
‎63.18%
‎400
ALP
‎35
‎eTrader
‎62.64%
‎400
ALP
‎36
‎Pavel
‎54.45%
‎300
ALP
‎37
‎ANO
‎50.19%
‎300
ALP
‎38
‎paofa54
‎45.67%
‎300
ALP
‎39
‎Sha
‎44.35%
‎300
ALP
‎40
‎Skip4ik92
‎43.67%
‎300
ALP
‎41
‎Direct
‎43.05%
‎-
‎42
‎Warmer
‎42.65%
‎-
‎43
‎rezagh9877
‎41.98%
‎-
‎44
‎wip
‎40.97%
‎-
‎45
‎Drumad
‎37.79%
‎-
‎46
‎AlS
‎36.90%
‎-
‎47
‎ribik
‎36.79%
‎-
‎48
‎VITTORIO021
‎33.89%
‎-
‎49
‎Jjnikys
‎28.88%
‎-
‎50
‎Yousef
‎27.65%
‎-
‎51
‎vipnavid
‎23.39%
‎-
‎52
‎Edward Robinson
‎21.12%
‎-
‎53
‎PHANTOM
‎20.91%
‎-
‎54
‎ix-187
‎20.21%
‎-
‎55
‎Feeranym
‎19.24%
‎-
‎56
‎Andre121
‎17.08%
‎-
‎57
‎GreenKriper
‎16.62%
‎-
‎58
‎farhadchegenie
‎15.73%
‎-
‎59
‎DmX
‎15.07%
‎-
‎60
‎A
‎13.45%
‎-
‎61
‎SErj
‎12.57%
‎-
‎62
‎Alegator
‎10.91%
‎-
‎63
‎kazzlo
‎10.58%
‎-
‎64
‎Pete
‎10.32%
‎-
‎65
‎Yauda
‎7.80%
‎-
‎66
‎imba.alien
‎7.57%
‎-
‎67
‎heisenberg
‎7.42%
‎-
‎68
‎VVIK
‎7.24%
‎-
‎69
‎Kurdfx
‎6.80%
‎-
‎70
‎fedul
‎5.50%
‎-
‎71
‎prasary
‎4.70%
‎-
‎72
‎negodyai
‎3.74%
‎-
‎73
‎anler
‎3.57%
‎-
‎74
‎zveroBOY
‎2.69%
‎-
‎75
‎Docrob003
‎2.57%
‎-
‎76
‎maryam
‎2.14%
‎-
‎77
‎moroz
‎1.84%
‎-
‎78
‎M44
‎1.54%
‎-
‎79
‎premiumtraders1
‎1.16%
‎-
‎80
‎hamidmoradi
‎0.90%
‎-
‎81
‎FOXS1977
‎0.27%
‎-
‎82
‎Billionaire
‎0.15%
‎-

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.