Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hoàn phí giữ lệnh qua đêm (swap âm) đến 40%

Swap là phí để giữ lệnh mở qua đêm. Phí swap được hình thành dựa trên sự khác biệt giữa lãi suất cơ bản của các Ngân hàng Trung ương giữa hai quốc gia. Ví dụ, bạn mở quyền chọn mua cặp tiền tệ EUR/USD. Khi thực hiện lệnh này, bạn bán USD với lãi suất tín dụng 0,25% một năm và sau đó mua EUR với lãi suất tiền gửi lên đến 0.05% một năm. Khi giữ lệnh qua đêm, phí swap có thể cộng vào tài khoản (nếu lãi suất tiền gửi lớn hơn lãi suất tín dụng).

Bạn có thể xem tại trang chủ của chúng tôi thông tin chi tiết về cách thức giữ lệnh qua đêm và cách tính phí swap.

Trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền, khi kích hoạt chiết khấu này bạn có thể nhận đến 40% phí giữ lệnh qua đêm1.

Hoạt động thế nào?

Hãy cùng xem ví dụ lệnh mua cặp tiền tệ EUR/USD với khối lượng 10 lô.

Giả sử bạn mở quyền chọn vào ngày Thứ Hai và đóng lại vào ngày Thứ Tư.

Phí giữ lệnh qua đêm là 30 USD.

Nếu bạn đã kích hoạt chiết khấu 40%, bạn sẽ tiết kiệm được 12 USD2.

Vui lòng lưu ý:

  1. Chiết khấu có thể kích hoạt được trên các myAlpari có trạng thái Cao cấp.
  2. Số tiền hoàn trả tối đa - 800 USD một tháng (theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm cộng tiền).
Quay lên trên