Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hoàn phí chênh lệch giá (spread) lên tới 25%

Chênh lệch giá (Spread) - sự khác biệt giữa giá Mua (Ask) và giá Bán (Bid) của cặp tiền tệ trong khoảng thời gian nhất định. Giá Mua / Bán được hình thành dựa trên mức giá tốt nhất trên thị trường. Khi đó, đối với mỗi lần mở hoặc đóng lệnh, bạn sẽ phải trả phí chênh lệch giá (spread). Đây là khoản phí chủ yếu của nhà giao dịch khi làm việc trên Forex. Phí chênh lệch giá (spread) càng thấp, lệnh càng có lợi hơn.

Trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền, khi kích hoạt chiết khấu này, bạn sẽ nhận lại 25% phí chênh lệch giá (spread) vào tài khoản.

Hoạt động thế nào?

Ví dụ: Bạn mở lệnh mua cặp tiền tệ EUR/USD với khối lượng 5 lô. Giả sử phí chênh lệch giá khi mở vị thế là 1,3 điểm (65 USD), khi đóng - 1,1 điểm (55 USD).

Khi tính toán, chúng tôi tính tổng một nửa phí chênh lệch giá khi mở lệnh (0,65 điểm = 32,5 USD)
và một nửa khi đóng lệnh (0,55 điểm 27,5 USD)1.

Phí chênh lệch giá (spread) trong ví dụ trên tương đương với 60 USD.

Nếu bạn đã kích hoạt chiết khấu 25%, bạn sẽ tiết kiệm được 15 USD2.

Vui lòng lưu ý:

  1. Để tính toán phí chênh lệch giá (spread), cần phải nhân giá trị một điểm (pip) dưới tiền tệ của tài khoản với số lượng điểm (pip) của chênh lệch giá (spread). Bạn có thể tính giá trị điểm (pip) đối với mỗi cặp tiền tệ bằng máy tính của chúng tôi.
  2. Số tiền hoàn trả tối đa - 800 USD một tháng (theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm cộng tiền).
Quay lên trên