Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt

Nếu bạn không tìm được chiết khấu tương ứng nhưng muốn sử dụng các điểm thưởng đó thì bạn có thể quy đổi chúng ra tiền mặt. Bên trong myAlpari hãy lựa chọn số điểm bạn muốn quy đổi.

Quy đổi điểm thưởng diễn ra theo tỷ giá ALPUSD do công ty quy định.

Số tiền nhận được bạn có thể sử dụng tùy theo ý mình, như là để giao dịch trên thị trường Forex.

Hoạt động thế nào?

Giả sử, trên tài khoản thưởng của bạn có 20.000 ALP và bạn muốn quy đổi 5.000 ALP ra điểm thưởng.

Bạn gửi yêu cầu, lựa chọn số lượng điểm và tài khoản để chuyển tiền vào.

Giả sử, tỷ giá hiện tại ALPUSD bằng 1 USD / 100 ALP. Sau khi yêu cầu được thực hiện, tài khoản của bạn sẽ được cộng 50 USD1.

Vui lòng lưu ý:

  1. Bạn có thể quy đổi tối đa 150 USD một tuần. Số tiền yêu cầu không được quá 1/4 số điểm thưởng hiện tại trên tài khoản thưởng. Bạn có thể gửi một yêu cầu mỗi tuần.
Quay lên trên