Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hoàn phí chuyển đổi ngoại tệ lên đến 40%

Khi thực hiện chuyển tiền bằng nhiều ngoại tệ, bạn có thể sẽ phải chịu khá nhiều phí chuyển đổi. Khi bạn thực hiện nạp tiền bằng nhiều ngoại tệ, tài sản được cộng theo tỷ giá của công ty và khác với tỷ giá của Ngân hàng Trung ương. Bạn có thể tính phí chuyển đổi ngoại tệ tại myAlpari.

Trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền, khi kích hoạt chiết khấu này bạn có thể nhận đến 40% phí chuyển đổi ngoại tệ1.

Hoạt động thế nào?

Giả sử bạn đầu tư 1.000 EUR vào Tài khoản PAMM với tiền tệ là USD. Tại thời điểm đầu tư, tỷ giá chuyển đổi tại Alpari là 0,0177, tỷ giá chuyển đổi của Ngân hàng Trung ương là 0,0181.

Sự khác biệt giữa các giá trị đó là phí chuyển đổi ngoại tệ. Tại ví dụ bên trên là 40 USD.

Nếu bạn đã kích hoạt chiết khấu 40%, bạn sẽ tiết kiệm được 16 USD2.

Vui lòng lưu ý:

  1. Hoàn phí theo chiết khấu này chỉ áp dụng khi nạp tiền và đầu tư vào Tài khoản PAMM / Danh Mục PAMM.
  2. Số tiền hoàn trả tối đa - 800 USD một tháng (theo tỷ giá của Ngân hàng Trung ương tại thời điểm cộng tiền).
Quay lên trên