Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin so với đôla Mỹ

Đồ thị trực tuyến của tỷ giá Bitcoin (BTC) so với đôla Mỹ (USD)

Đồng tiền ảo hiện nay đang rất phổ biến. Bitcoin (BTC) là tiền điện tử nổi tiếng và phổ biến nhất, được mua đi bán lại khá thường xuyên trên thị trường. Điều này là do đơn vị tiền tệ này được giao dịch với khối lượng lớn trên sàn chứng khoán, sự xuất hiện các cửa hàng và dịch vụ trực tuyến chấp nhận thanh toán bằng BTC.

Để có thể hiểu rõ tình hình và không bỏ qua xu hướng, người nắm giữ BTC cần biết được giá trị 1 BTC trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin mới nhất liên quan đến tỷ giá bitcoin trong thời gian thưc.

Giá bitcoin phụ thuộc vào điều gì

Bởi vì giá đồng tiền ảo không được đảm bảo bởi tài sản thực và chỉ phụ thuộc vào cầu nên mức biến động giá trên sàn giao dịch hay các điểm trao đổi phụ thuộc vào:

  • Tin tức kinh tế trên thế giới;
  • khối lượng giao dịch;
  • sự thay đổi trong xu hướng.

Bitcoin là một loại tiền tệ độc lập nên việc gắn nó với các tiền giấy được nhà nước ban hành khá tương đối. Tuy nhiên, sự thay đổi của giá bitcoin thường được quy sang USD. Điều này thể hiện rõ mối quan hệ giữa giá của BTC và USD.

Tìm kiếm tỷ giá bitcoin ngày hôm nay ở đâu

Khi giao dịch trên sàn chứng khoán, người chơi cần các thông tin liên tục và chính xác về tỷ giá đồng tiền ảo vào thời điểm đó. Để có thể kiếm lời trước việc mua và bán đồng tiền ảo, cần phải biết rõ giá trị của đồng tiền ảo này vào thời điểm nhất định.

Kể từ nay, những thông tin trên có thể tìm thấy trên nguồn thông tin của chúng tôi, nơi thông tin được hiển thị dưới dạng các bảng hoặc đồ thị. Cơ sở dữ liệu được thu thập từ các giao dịch lớn trên các sàn giao dịch nổi tiếng, được theo dõi cẩn thận ở mọi nơi trên thế giới, dựa trên tin tức và cầu đối với một loại tiền ảo.

Các thông số dự báo

Sự phổ biến của đồng tiền ảo và việc số lượng quốc gia công nhận nó ngày càng tăng cho thấy tiềm năng trong tương lai. Bởi vì bitcoin khá thuận tiện, đáng tin cậy và đáp ứng với mọi yêu cầu trong vấn đề an ninh tài chính.

Tuy nhiên, phương tiện thanh toán này không phải là phương thức được nền kinh tế đảm bảo và từ đó, đồng tiền ảo nói chung và hệ thống Bitcoin nói riêng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lượng cầu đối với tài sản này. Tình hình kinh tế hiện nay cho phép chúng ta hy vọng vào sự ổn định tỷ giá và tiềm năng tăng trưởng của bitcoin.

Quay lên trên