Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sản Phẩm Chạm

Lợi nhuận tiềm năng của sản phẩm này cố định và được xác định tự động dựa trên các thông số và các kịch bản thực tế mà các nhà đầu tư mong đợi. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận. Trong trường hợp ngược lại, số tiền đầu tư sẽ được hoàn trả phù hợp với mức bảo vệ vốn.

Lưu ý rằng nếu bạn thiết lập mức chạm mà giá sẽ đạt tới gần với mức giá hiện tại, lợi nhuận của bạn sẽ không cao. Thiết lập mức chạm xa hơn khỏi mức giá hiện tại, bạn có thể nhận được mức lợi nhuận cao hơn.

Thiếp lập mức giá như thế nào?

Để đầu tư vào loại sản phẩm này, bạn cần phải thiết lập mức giá sẽ chạm hoặc không chạm tới của tài sản cơ bản.

Thiết Lập Mức Giá "Sẽ Chạm"

1.31
1.28

Nhà đầu tư nghĩ rằng giá EURUSD trong vòng 60 ngày chắc chắn sẽ chạm 1.31. Anh ta thiết lập mức bảo vệ vốn 95%. Số tiền đầu tư tối thiểu và mức lợi nhuận tiềm năng sẽ tự động được tính. Trong trường hợp này: số tiền đầu tư tối thiểu - 600 USD và lợi nhuận tiềm năng - 110% một năm.

Nếu đến cuối giai đoạn đầu tư, kịch bản này đúng với thực tế, nhà đầu tư sẽ nhận lại được số tiền đầu tư và lợi nhuận tương đương với 110 USD ((600 × 110% / 12) × 2 = 110). Nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ nhận lại 95% số tiền đầu tư.

Thiết Lập Mức Giá "Sẽ Không Chạm"

78.56
78

Nhà đầu tư nghĩ rằng giá USDJPY trong vòng một tháng không chạm mức 78 (giá hiện tại là 78.56). Anh ta thiết lập mức bảo vệ vốn 95%. Mức đầu tư tối thiểu và lợi nhuận tiềm năng sẽ tự động được tính. Trong trường hợp này: số tiền đầu tư tối thiểu - 700 USD và lợi nhuận tiềm năng - 60% một năm.

Nếu đến cuối giai đoạn đầu tư, kịch bản này đúng với thực tế, nhà đầu tư sẽ nhận lại được số tiền đầu tư và lợi nhuận tương đương với 35 USD (700 × 60% / 12 = 35). Nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ nhận lại 95% số tiền đầu tư.

Sản Phẩm Chạm

Ví dụ: giá hiện tại của EURUSD là 1.2538. Nhà đầu tư nghĩ rằng giá trong vòng 1 tháng sẽ không chạm mức 1.27. Anh ta thiết lập mức bảo vệ vốn 95%. Thời hạn đầu tư - 1 tháng. Dựa trên các thông số đầu tư đã thiết lập sẽ tự động tính ra số tiền đầu tư tối thiểu tương đương với 1,000 USD và mức lợi nhuận tiềm năng là 98% một năm.

Điều này có nghĩa rằng nếu trong vòng một tháng giá không chạm mức đã thiết lập (1.27), vào cuối giai đoạn đầu tư nhà đầu tư mua sản phẩm trị giá 1,000 USD sẽ nhận được số tiền đầu tư ban đầu và lợi nhuận 98% một năm từ số đó, tương đương với 1000 × 98% / 12 = 81.6 USD.

Nếu trong vòng một tháng giá chạm mức thiết lập, nhà đầu tư sẽ chỉ nhận lại được 95% số tiền đầu tư.

1.27
1.26
1.2538
  • Giới Hạn Giá Thiết Lập
  • Biến Động Giá Trước Khi Đầu Tư
  • Biến Động Giá Trong Khi Đầu Tư
  • Thời Gian Đầu Tư

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn giảm mức bảo vệ vốn xuống 90%?

Dựa trên những thông số tương tự của sản phẩm cấu trúc, mức đầu tư tối thiểu là 850 USD và lợi nhuận tiềm năng - 171%.

Theo đó, nếu dự đoán của nhà đầu tư đúng, vào cuối giai đoạn đầu tư anh ta sẽ nhận được số tiền đầu tư ban đầu và lợi nhuận tương đương với 850 × 171% / 12 = 121 USD. Nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ chỉ nhận lại được 90% số tiền đầu tư.

Điều gì sẽ xảy ra nếu giữ nguyên mức bảo vệ vốn 90% nhưng tăng giới hạn mà giá sẽ không chạm tới lên 1.28?

Di chuyển giới hạn khỏi giá hiện tại, bạn khiến cho kịch bản dự kiến trở nên thực tế hơn. Mức thu nhập tiềm năng sẽ giảm xuống còn 67%, còn số tiền đầu tư tối thiểu tăng lên 1,026 USD. Theo đó, nếu dự đoán của nhà đầu tư là đúng sau một tháng, bên cạnh số tiền đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận 1,026 × 67% / 12 = 57 USD.

Nếu nhà đầu tư dự đoán sai, anh ta sẽ chỉ nhận lại được 90% số tiền đầu tư.

Đầu Tư Vào Sản Phẩm Chạm

Bộ phận hỗ trợ

Lưu ý:

  • Ví dụ trên nhằm chỉ ra sản phẩm cấu trúc hoạt động như thế nào. Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Tất cả sản phẩm cấu trúc được mua bằng USD.
  • Phí thanh toán cho việc đầu tư vào một sản phẩm cấu trúc là 2% của giá trị tài sản. Phí bị trừ khi sản phẩm hết hạn.
  • Lợi nhuận tiềm năng được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm mỗi năm.
Quay lên trên