Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sản Phẩm Không Giới Hạn Lợi Nhuận

Loại sản phẩm này phù hợp với các nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư một số tiền lớn trong thời gian dài.

Lợi nhuận tiềm năng không giới hạn và phụ thuộc vào lợi nhuận nhận được khi đầu tư vào các tài sản rủi ro có tính đến hệ số đầu tư. Bạn có thể đặt cược cho sự tăng giá cũng như giảm giá của tài sản cơ bản này.

Sản Phẩm Không Giới Hạn Lợi Nhuận

Giả dụ giá vàng bằng 1,600 USD mỗi ounce. Nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên, lựa chọn thời gian, số tiền đầu tư và mức bảo vệ vốn nhà đầu tư, ví dụ 95%. Điều này có nghĩa rằng vào cuối giai đoạn đoạn đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận lại ít nhất 95% số tiền đầu tư.

35%
30%
25%
19.5%
15.75%
10%
5%
0
-5%
-10%
  • Lợi nhuận của vàng
  • Lợi nhuận của sản phẩm với mức bảo vệ vốn 95%
  • Lợi nhuận của sản phẩm với mức bảo vệ vốn 100%
  • Lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư với mức bảo vệ vốn 95%
  • Lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư với mức bảo vệ vốn 100%
  • Giai đoạn đầu tư

Dựa trên các chỉ số mà nhà đầu tư đã chọn, hệ số đầu tư sẽ tự động được tính. Ví dụ nó bằng 1.4.

Theo đó, nếu giá vàng tăng từ 1,600 USD cho đến 1,880 USD tương đương với việc 17.5%, thu nhập của nhà đầu tư khi đầu tư vào sản phẩm rủi ro là 17.5% × 1.4 = 24.5%. Như vậy nhà đầu tư sẽ nhận được 24.5% + 95% = 119.5% từ số tiền đầu tư ban đầu. Nếu giá vàng giảm, với mức bảo vệ vốn đã thiết lập, nhà đầu tư sẽ nhận lại 95% từ số tiền đầu tư ban đầu.

Nếu như nhà đầu tư thiết lập mức bảo vệ vốn 100%, hệ số đầu tư sẽ thấp hơn, ví dụ 0.9. Khi đó nếu giá vàng tăng đến 1,880 USD, thu nhập của nhà đầu tư sẽ là
17.5% × 0.9 = 15.75%, và đến cuối giai đoạn đầu tư, nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được 15.75% + 100% = 115.75% từ số tiền đầu tư ban đầu.

Nếu như giá vàng giảm, nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đầu tư.

Đầu Tư Vào Sản Phẩm

Bộ phận hỗ trợ

Lưu ý:

  • Ví dụ trên nhằm chỉ ra sản phẩm cấu trúc hoạt động như thế nào. Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Tất cả sản phẩm cấu trúc được mua bằng USD.
  • Phí thanh toán cho việc đầu tư vào một sản phẩm cấu trúc là 2% của giá trị tài sản. Phí bị trừ khi sản phẩm hết hạn.
Quay lên trên