Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sản Phẩm Giới Hạn Lợi Nhuận

Loại sản phẩm cấu trúc có vốn đầu tư tối thiểu không lớn nhưng hệ số đầu tư khá cao. Nó phù hợp với các nhà đầu tư dự đoán thông tin ngắn hạn.

Bạn có thể kiếm tiền từ việc giá trị các tài sản cơ bản tăng hoặc giảm giá.

Sản Phẩm Giới Hạn Lợi Nhuận

35%
30%
26.5%
21%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%
  • Giá Vàng
  • Lợi nhuận của sản phẩm với mức bảo vệ vốn 95%
  • Lợi nhuận của sản phẩm với mức bảo vệ vốn 100%
  • Lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư với mức bảo vệ vốn 95%
  • Lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư với mức bảo vệ vốn 100%
  • Thời Gian Đầu Tư

Giả dụ giá vàng tại thời điểm hiện tại là 1,600 USD mỗi ounce. Nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên, nhưng trong vòng 6 tháng sẽ không tăng quá 1,920 USD mỗi ounce (ngưỡng giá trị). Thiết lập mức bảo vệ vốn 95%.. Điều này có nghĩa rằng vào cuối giai đoạn đoạn đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận lại ít nhất 95% số tiền đầu tư.

Dựa trên các chỉ số mà nhà đầu tư đã chọn, hệ số đầu tư và lợi nhuận tối đa - phần trăm lợi nhuận tối đa sẽ được tính tự động. Phần trăm lợi nhuận tối đa mà nhà đầu tư có thể nhận được nếu giá của tài sản cơ bản đạt đến ngưỡng giá trị. Giả dụ hệ số tự động bằng 1.8. Lợi nhuận tối đa nhận được là: 20% × 1.8 = 36%, tại đó 20% — giá tài sản tăng từ 1,600 USD đến 1,920 USD.

Nếu sau 6 tháng giá vàng tăng từ 1,600 USD đến 1,880 USD, tức là tăng 17.5%, nhà đầu tư sẽ nhận được 17.5% × 1.8 = 31.5%. Vào cuối giai đoạn, nhà đầu tư sẽ nhận được 31.5% + 95% = 126.5% từ số tiền ban đầu.

Nếu sau 6 tháng giá vàng tăng từ 1,600 USD cho đến 2,080 USD - tương đương với 30%, lợi nhuận tối đa nhà đầu tư nhận được không phải là 30% × 1.8 = 54%, mà là 36% theo ngưỡng giá trị được thiết lập tại mức giá 1,920 USD. Điều này có nghĩa là vào cuối giai đoạn đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận được 36% + 95% = 131% từ số tiền đầu tư ban đầu.

Nếu như giá vàng giảm, nhà đầu tư sẽ nhận lại 95% từ số tiền đầu tư ban đầu.

Đầu Tư Vào Sản Phẩm

Bộ phận hỗ trợ

Lưu ý:

  • Ví dụ trên nhằm chỉ ra sản phẩm cấu trúc hoạt động như thế nào. Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Tất cả sản phẩm cấu trúc được mua bằng USD.
  • Phí thanh toán cho việc đầu tư vào một sản phẩm cấu trúc là 2% của giá trị tài sản. Phí bị trừ khi sản phẩm hết hạn.
Quay lên trên