Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Loại Sản phẩm cấu trúc

Công ty cung cấp 4 loại Sản phẩm cấu trúc phù hợp với từng chiến lược đầu tư riêng. Nhiều lựa chọn các tài sản cơ sở và dịch vụ thuận tiện sẽ giúp bạn đầu tư theo nhiều phương pháp mới.

Sản phẩm không giới hạn lợi nhuận

Sản phẩm không giới hạn lợi nhuận

Loại sản phẩm này phù hợp với những người mới đang chuẩn bị đầu tư. Bạn không cần thực hiện các tính toán phức tạp, lợi nhuận tiềm năng chỉ phụ thuộc vào tài sản cơ sở: càng hoạt động tích cực, thu nhập tiềm năng càng cao. Ngoài ra, các sản phẩm không giới hạn lợi nhuận cũng phù hợp với các nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư một số tiền lớn trong thời gian dài.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm giới hạn lợi nhuận

Loại Sản phẩm cấu trúc này phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, bởi vì tại đây bạn có thể tính toán trước được lợi nhuận sẽ nhận được. Sản phẩm giới hạn lợi nhuận có lợi hơn là sản phẩm không giới hạn lợi nhuận.

Đặt các ngưỡng giá trị, bạn sẽ giới hạn lợi nhuận tiềm năng của mình nhưng sẽ có thể mua sản phẩm với điều kiện ưu đãi hơn. Hãy áp dụng các kỹ năng phân tích của bạn: hãy nhìn xem quá trình đầu tư của bạn đạt hiệu quả tối đa vào thời điểm nào khi giá của tài sản cơ sở thay đổi.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm giới hạn lợi nhuận
Sản phẩm chạm

Sản phẩm chạm

Bạn là nhà giao dịch tích cực? Vậy hãy chú ý đến sản phảm chạm. Với sự hình thành của nó, bạn cần phải thiết lập thông số bổ sung: mức giá mà tài sản cơ sở sẽ chạm hoặc không chạm.

Đối với loại sản phẩm này, bạn chỉ có thể sử dụng tài sản cơ sở là các cặp tiền tệ. Hơn 30% nhà đầu tư của chúng tôi lựa chọn EUR/USD.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm thanh toán bằng lợi tức

Loại sản phẩm này có lợi nhuận cao nhất. Mua Sản phẩm thanh toán bằng lợi tức, bạn có thể tận dụng cơ hội để kiếm tiền trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn xác định đúng mức mà giá sẽ chạm trong khoản thời gian nhất định.
  • Nếu bạn xác định đúng xu hướng di chuyển giá (kể cả trong trường hợp giá không đạt đến mức đã thiết lập).

Như vậy, cơ hội để bạn đạt được lợi nhuận rất cao. Do đó, bạn có thể lựa chọn bất kỳ tài sản cơ cở nào - Forex, kim loại giao ngay, chỉ số chứng khoán, cổ phiếu, hàng hóa - đầu tư với bất kỳ khoảng thời gian nào.

Tìm hiểu thêm

Công cụ xây dựng Sản phẩm cấu trúc
Công cụ xây dựng Sản phẩm cấu trúc

Tạo sản phẩm

Bạn không lựa chọn được sản phẩm từ các phương án trên? Vậy hãy tạo sản phẩm của riêng mình với sự trợ giúp của công cụ xây dựng của chúng tôi. Hãy thiết lập các thông số cần thiết, lựa chọn tài sản cơ sở và đầu tư.

Tìm hiểu thêm

Không xác định được chiến lược đầu tư?
Hãy làm quen với các ý tưởng sẵn có từ các chuyên gia của chúng tôi!

Tiếp tục

Bộ phận hỗ trợ

Lưu ý:

  • Ví dụ trên nhằm chỉ ra sản phẩm cấu trúc hoạt động như thế nào. Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Tất cả sản phẩm cấu trúc được mua bằng USD.
  • Phí thanh toán cho việc đầu tư vào một sản phẩm cấu trúc là 2% của giá trị tài sản. Phí bị trừ khi sản phẩm hết hạn.
  • Lợi nhuận tiềm năng được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm mỗi năm.
Quay lên trên