Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sản phẩm cấu trúc là gì?

Sản phẩm cấu trúc là giải pháp tốt nhất cho nhà đầu tư muốn bảo toàn nguồn vốn của họ và có mức sinh lợi lớn hơn so với tiền gửi ngân hàng tại cùng thời điểm. Bạn có thể kiểm soát sự phân bổ nguồn vốn của mình đến các công cụ tài chính rủi ro nhưng nhiều lợi nhuận và không rủi ro nhưng ít lợi nhuận hơn.

Sản phẩm cấu trúc được tạo thành từ 2 phần -
không rủi ro và lợi nhuận

Phần không rủi ro

Quỹ được đầu tư vào các công cụ tài chính với
lợi nhuận cố định (tài khoản tiết kiệm ngân hàng,
hối phiếu hoặc trái phiếu).

Phần lợi nhuận

Phần này được đầu tư vào các công cụ có lợi nhuận cao
nhưng nhiều rủi ro hơn, ví dụ: quyền chọn.

Sản phẩm cấu trúc hoạt động thế nào

1

Nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm cấu trúc mà họ cho là phù hợp
dựa vào thông số cơ bản của sản phẩm

Mức bảo vệ vốn

Có thể lên tới 100%. Thể hiện phần trăm
số tiền đầu tư mà khách hàng
được đảm bảo sẽ nhận lại.

Hệ số tham gia

Là một phần từ lợi nhuận tiềm năng
của tài sản cơ sở mà khách hàng có
thể nhận được vào cuối giai đoạn đầu tư.

Số tiền đầu tư

Số tiền đầu tư
tối thiểu từ 500 USD.

Thời hạn đầu tư

Thời hạn đầu tư
tối thiểu: từ 2 tuần.

Lựa chọn sản phẩm
2

Điều gì xảy ra với khoản tiền được đầu tư?

Trong trường hợp thuận lợi, nhà đầu tư nhận được lợi nhuận đáng kể bao gồm thu nhập đảm bảo1 khi đầu tư vào công cụ không rủi ro
và lợi nhuận từ việc đầu tư vào tài sản rủi ro. Nếu kết quả đầu tư vào sản phẩm rủi ro không tốt thì
lợi nhuận đảm bảo từ khoản đầu tư đầu tiên sẽ giúp giảm thiểu thua lỗ.

Lợi nhuận tiềm năng phụ thuộc vào mức bảo vệ vốn thế nào

Mức bảo vệ vốn 100%

100%
0%
Đầu giai đoạn
đầu tư
Cuối giai đoạn
đầu tư
Lợi nhuận tiềm năng từ
số tiền đầu tư vào phần rủi ro

Mức thu nhập được đảm bảo
từ việc đầu tư vào phần
không có rủi ro
3.000 USD

Mức bảo vệ vốn 90%

90%
0%
Đầu giai đoạn
đầu tư
Cuối giai đoạn
đầu tư
Lợi nhuận tiềm năng từ
số tiền đầu tư vào phần rủi ro

Mức thu nhập được đảm bảo
không phụ thuộc vào thay đổi
giá tài sản cơ sở
2.700 USD
  • Số tiền đầu tư: 3.000 USD
  • Đầu tư vào phần rủi ro
  • Đầu tư vào phần không rủi ro
  • Mức bảo vệ vốn nhà đầu tư

Bạn muốn tăng lợi nhuận tiềm năng từ khoản đầu tư của mình?

Nếu số tiền đầu tư của bạn vượt quá 3.000 USD với mức bảo vệ vốn không dưới 66,7%, bằng cách thế chấp sản phẩm cấu trúc,
bạn có thể nhận tiền mặt và sử dụng khoản tiền đó để giao dịch Forex, đầu tư vào Tài khoản PAMM và Danh mục PAMM.

Tìm hiểu thêm

Những Loại Sản phẩm Cấu trúc mà chúng tôi cung cấp

Không giới hạn lợi nhuận

Thu nhâp từ sản phẩm không bị giới hạn và chỉ phụ thuộc vào
lợi nhuận mang đến từ việc đầu tư vào các tải sản
rủi ro bao gồm hệ số tham gia.

Giới hạn lợi nhuận

Sản phẩm với hệ số tham gia lớn và số tiền đầu tư thấp.
Nhà đầu tư nhận được lợi nhuận, giới hạn bởi mức giá
đã xác định, kể cả giá có đi xa hơn nữa.

Chạm

Để đầu tư vào sản phẩm này, cần phải xác định
mức giá mà tài sản cơ sở sẽ chạm hoặc không chạm.

Thanh toán bằng lợi tức

Đầu tư vào sản phẩm cấu trúc này khách hàng cần phải
xác định được mức giá sẽ chạm. Nếu giá không chạm nhưng
xu hướng di chuyển giá trùng hợp với dự đoán của nhà đầu tư,
anh ta sẽ nhận được một phần lợi nhuận theo lợi tức.

Tạo sản phẩm của riêng bạn, phù hợp với yêu cầu của bạn
bằng công cụ xây dựng

Tạo sản phẩm riêng

Giải pháp sẵn có

Các chyên gia của chúng tôi đã tạo sẵn cho bạn các giải pháp
đầu tư. Hãy lựa chọn và đầu tư!

Lựa chọn sản phẩm

Hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi
sẽ lựa chọn cho bạn điều kiện
đầu tư tối ưu nhất

Lưu ý:

  • Thu nhập từ sản phẩm đầu tư trong ví dụ trên cũng như kết quả nhận được trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.
  • Tất cả sản phẩm được niêm yết bằng USD.
  • Phí thanh toán cho việc tạo một sản phẩm cấu trúc là 2% từ giá trị tài sản. Phí bị trừ khi sản phẩm hết hạn.
  • Thu nhập tiềm năng được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm mỗi năm.

Vui lòng lưu ý:

  1. Phần thu nhập đảm bảo được cộng vào tài khoản khi đầu tư vào công cụ với thu nhập cố định (trái phiếu Châu Âu, trái phiếu của các tổ chức phát hành đáng tin cậy, tiền gửi tại các ngân hàng lớn). Alpari không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp các công cụ này gặp rủi ro nếu các công ty phát hành trái phiếu Châu Âu, trái phiếu tổ chức, các ngân hàng nơi khách hàng đã gửi tiền bị phá sản.
Quay lên trên