Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Làm thế nào để Đầu tư vào các Tài khoản PAMM?

Dịch vụ Tài khoản PAMM - Đề nghị sáng tạo từ Alpari

Đây là sản phẩm sáng tạo cho phép kiếm tiền không cần tự giao dịch trên thị trường Forex. Vì vậy Tài khoản PAMM rất phổ biến trong số các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Đầu tư kinh phí

Nếu bạn không có đủ kiến thức để tự giao dịch Forex hoặc không đủ thời gian, hãy đầu tư vào tài khoản của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Hãy lựa chọn từ bảng xếp hạng Tài khoản PAMM, phù hợp với chiến lược, thu nhập, tuổi thọ, cùng các chỉ số khác và đầu tư.

Tài khoản PAMM làm việc thế nào

Danh Mục PAMM

Để giảm rủi ro, hãy lựa chọn các Danh Mục PAMM, được kết nối thành nhiều Tài khoản PAMM của các nhà quản lý khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể tập hợp danh mục pamm, đề nghị danh mục này cho các nhà đầu tư khác và nhận phí hoa hồng.

Danh Mục PAMM làm việc thế nào

Lựa chọn quyết định đầu tư hiệu quả

Đang tải...
Dữ liệu không thể hiển thị.

Khả năng sinh lời

Khác với các sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng, thu nhập tiềm năng trên Tài khoản PAMM không bị giới hạn. Thị trường Forex cung cấp nhiều cơ hôi, lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào tài năng của nhà quản lý Tài khoản PAMM trong việc tận dụng cơ hội.

Minh bạch

Bạn có thể theo dõi kết quả làm việc của nhà quản lý và đánh giá mức hiệu quả nhờ các báo cáo và giám sát bên trong myAlpari.

Đáng tin cậy

Nhà quản lý không thể rút tiền từ tài khoản, mà chỉ thực hiện các hoạt động giao dịch. Độ chính xác trên các thông tin và tài liệu của mỗi nhà quản lý đã được kiểm định bởi công ty kiểm toán quốc tế.

Rút tiền bất kỳ lúc nào

Bạn có thể rút lợi nhuận và tài sản hoặc đầu tư bổ sung để tăng mức lợi nhuận tiềm năng.

Làm thế nào để đầu tư vào Tài khoản PAMM và Danh Mục PAMM

  1. Đăng ký myAlpari

    Nạp tiền vào tài khoản tạm thời tại myAlpari với số tiền mà bạn định đầu tư.

  2. Lựa chọn Tài khoản PAMM hoặc Danh Mục PAMM

    Trên bảng xếp hạng Tài khoản PAMM hoặc Danh Mục PAMM, hãy lựa chọn tài khoản bạn mong muốn đầu tư và nhấn "Đầu tư".

Đầu tư

Quay lên trên