Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tài khoản PAMM hoạt động như thế nào?

Tài khoản PAMM là một dịch vụ đầu tư cho phép nhà đầu tư có cơ hội để kiếm tiền mà không cần phải tự giao dịch trên thị trường Forex và cho phép nhà quản lý có thể kiếm thêm thu nhập nhờ việc quản lý vốn cho khách hàng.

Nguyên tác hoạt động trên Tài khoản PAMM

Muốn đầu tư vào Tài Khoản PAMM hoặc trở thành nhà quản lý Tài Khoản PAMM? Hãy đăng ký ngay bây giờ.

Đăng ký

Biểu đồ hoạt động Tài khoản PAMM

$300

Nhà quản lý mở Tài Khoản PAMM, xác định điều kiện đầu tư (đề xuất Tài khoản PAMM) và bắt đầu giao dịch bằng vốn của mình.

Mở một Tài khoản PAMM
$100
$60
$40

Nhà quản lý tiếp tục giao dịch trên Tài khoản PAMM, sử dụng vốn riêng và vốn của nhà đầu tư. Hoạt động quản lý càng tốt, vị trí trên bảng xếp hạng của anh ta càng cao.

200%

Nếu nhà quản lý đạt lợi nhuận, số vốn trên tài khoản PAMM tăng và lợi nhuận được phân bổ giữa nhà quản lý và nhà đầu tư dựa trên số tiền đầu tư ban đầu của họ.

Trong trường hợp này, lợi nhuận đạt 200%
và số dư tài khoản tăng đến 1.500 USD.

Đầu tư + Lợi nhuận

$300 + $600

60%

20%

12%

8%

$1.500

Đầu tư + Lợi nhuận

$100 + $200

$60 + $120

$40 + $80

Nhà đầu tư trích một phần lợi nhuận để chi trả cho nhà quản lý cho việc giao dịch thành công. Khoản thù lao được quyết định bởi nhà quản lý phù hợp với điều kiện đầu tư và khoản tiền đã đầu tư vào.

Trong ví dụ của chúng tôi, thù lao nhà quản lý chiếm 20% lợi nhuận nhà đầu tư.

Lợi nhuận nhà quản lý
bao gồm thù lao

$980

Thù lao nhà quản lý

+$40

+$24

+$16

Lợi nhuận nhà đầu tư không bao gồm thù lao nhà quản lý

$260
$100 + ($200 - 20%)

$156
$60 + ($120 - 20%)

$104
$40 + ($80 - 20%)

Chương trình đối tác dịch vụ PAMM Alpari

Nhà quản lý có thể tự phát triển Tài khoản PAMM của mình hoặc mời đối tác hợp tác. Đối tác không làm việc trên Forex và không thể tham gia vào việc quản lý Tài khoản PAMM. Nhiệm vụ của anh ta - tìm kiếm nhà đầu tư hoặc giúp nhà quản lý phát triển Tài khoản PAMM phụ thuộc vào chương trình đối tác đã chọn.

Bất kỳ khách hàng Alpari nào cũng có thể trở thành đối tác nhà quản lý. Chương trình hợp tác của chúng tôi có hệ thống chi trả thù lao đối tác, nhờ đó nhà quản lý và đối tác có thể kiểm tra dễ dàng.

Trở thành đối tác

Lưu ý:

  • Lợi nhuận trong quá khứ của Tài Khoản PAMM không bảo đảm lợi nhuận trong tương lai!
  • Alpari cung cấp dịch vụ Tài Khoản PAMM như là một dịch vụ cho các nhà quản lý và nhà đầu tư, nhưng không tham gia vào việc quản lý tài khoản.
  • Alpari không quản lý và không tham gia vào việc quản lý vốn của khách hàng, nhà đầu tư vào dịch vụ Tài khoản PAMM.
Quay lên trên