Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Điều kiện đầu tư

Nhà quản lý

Thông sốTài khoản PAMM công khaiTài khoản PAMM không công khai
Các loại tài khoảnpamm.standard.mt4, pamm.standard.mt5, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt5
Đề xuất cấp một50 USD, 50 EUR, 50 GLDKhông dưới:
50 USD, 50 EUR, 50 GLD
Phạm vi chi trả thù lao nhà quản lý10-50%
Phạm vi xử lý yêu cầu nạp và rút tiền1Yêu cầu nạp tiền: Xử lý vào mỗi lần rollover, 24 lần một ngày
Yêu cầu rút tiền: Từ 1 đến 24 lần/ngày. Tối thiểu 1 rollover mở 1 ngày, thời gian thực hiện yêu cầu từ 1 đến 30 phút
Mở Tài khoản PAMM

Nhà đầu tư

Thông sốTài khoản PAMM công khaiTài khoản PAMM không công khai
Số tiền đầu tư tối thiểu50 USD, 50 EUR, 50 GLDDựa theo đề xuất của nhà quản lý
Số dư tối thiểu trên tài khoản của nhà đầu tư250 USD, 50 EUR, 50 GLDDựa theo đề xuất cấp một của nhà quản lý
Số tiền nạp / rút tối thiểu310 USD, 10 EUR, 10 GLD
Đầu tư

Vui lòng lưu ý:

  1. Được thiết lập bởi nhà quản lý tại myAlpari.
  2. Nếu sau khi xử lý yêu cầu rút tiền, tài sản trên tài khoản thấp hơn mức tối thiểu, tài khoản sẽ tự động đóng lại. Nhà đầu tư có thể hủy yêu cầu rút tiền. Chức năng này khả dụng tại myAlpari dưới dạng mẫu yêu cầu rút tiền.
  3. Số tiền tối thiểu cho lần nạp / rút tiền tiếp theo (từ lần 2 trở đi). Số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu phù hợp với đề xuất của nhà quản lý.

Nhà quản lý

Thông sốDanh Mục PAMM công khaiDanh Mục PAMM không công khai
Số tiền mà nhà quản lý không thể rút1.000 USD, 1.000 EUR, 1.000 GLD100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Số lượng Tài khoản PAMM của nhà quản lýKhông quá 50% trên tổng số tài khoảnKhông giới hạn
Tỷ lệ tài sản của nhà quản lý trong Tài khoản PAMMKhông quá 50% từ tổng khối lượng tài sảnKhông giới hạn
Phần trăm thù lao tối đa của nhà quản lý trên Tài khoản PAMM trong trường hợp bổ sung vào Danh Mục PAMMKhông quá 35%
Phạm vi chi trả thù lao nhà quản lýTừ 0 đến 15%
Khoảng thời gian thực hiện yêu cầu nạp và rút tiềnYêu cầu nạp tiền: Xử lý vào mỗi lần rollover, 24 lần một ngày
Yêu cầu rút tiền: Từ 1 đến 24 lần/ngày. Tối thiểu 1 rollover mở 1 ngày, thời gian thực hiện yêu cầu từ 1 đến 240 phút
Tạo Danh Mục PAMM

Nhà đầu tư

Thông sốDanh Mục PAMM công khaiDanh Mục PAMM không công khai
Số tiền đầu tư tối thiểu100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Số dư tối thiểu trên tài khoản của nhà đầu tư1100 USD, 100 EUR, 100 GLD
Số tiền nạp / rút tối thiểu210 USD, 10 EUR, 10 GLD
Lựa chọn Danh Mục PAMM

Vui lòng lưu ý:

  1. Nếu sau khi xử lý yêu cầu rút tiền, tài sản trên tài khoản thấp hơn mức tối thiểu, tài khoản sẽ tự động đóng lại. Nhà đầu tư có thể hủy yêu cầu rút tiền. Chức năng này khả dụng tại myAlpari dưới dạng mẫu yêu cầu rút tiền.
  2. Số tiền tối thiểu cho lần nạp / rút tiền tiếp theo (từ lần 2 trở đi). Số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu phù hợp với mức đầu tư tối thiểu.
Quay lên trên