Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Kiểm tra tuân thủ dịch vụ Tài Khoản PAMM

Là người sáng lập dịch vụ Tài Khoản PAMM, chúng tôi luôn cố gắng làm sao cho chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất. Vì vậy, dịch vụ Tài Khoản PAMM luôn trải qua các cuộc kiểm tra từ các công ty kiểm toán độc lập.

Kết quả kiểm toán

Baker Tilly Russaudit

Nghiên cứu dịch vụ Tài Khoản PAMM được thực hiện bởi công ty Baker Tilly Russaudit - là công ty nằm trong một hệ thống kiểm toán lớn nhất thế giới Baker Tilly International. Công ty đã làm việc trong lĩnh vực dịch vụ quản lý và tư vấn thị trường hơn 20 năm. Baker Tilly Russaudit nằm trong top 5 công ty kiểm toán IPO và top 10 chuyên gia tư vấn đầu tư tại Nga.

Kết quả kiểm tra tuân thủ dịch vụ

Kết quả kiểm tra tiết lộ rằng, tất cả nhà quản lý Tài Khoản PAMM nằm trong bảng xếp hạng vào thời điểm diễn ra kiểm toán, đã cung cấp đầy đủ giấy tờ phù hợp với yêu cầu của công ty khi thực hiện đăng ký. Các thông số chính Tài Khoản PAMM trên bảng xếp hạng phù hợp với các dữ liệu bên trong hệ thống thông tin Alpari.

Kết quả của cuộc kiểm toán tuân thủ có thể được tìm thấy tại trang chủ của chúng tôi.

Vì sao lại cần kiểm toán?

Kết quả kiểm tra tuân thủ dịch vụ giúp phát hiện các trường hợp gian lận trong khi sử dụng dịch vụ Tài Khoản PAMM từ phía nhà quản lý cũng như các nhà đầu tư. Hơn thế nữa, việc phân tích thông số hiển thị trên trang chủ giúp cho các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào dịch vụ.

Những thông tin thực hiện kiểm toán

  • Dữ liệu về các nhà quản lý Tài Khoản PAMM trên bảng xếp hạng.
    Kiểm tra các tài liệu cần thiết của nhà quản lý cũng như tính chính xác của các thông tin trong các tài liệu đó.
  • Hiển thị chính xác trên trang chủ các thông số Tài Khoản PAMM.
    Nghiên cứu các thông số như lợi nhuận Tài Khoản PAMM, vốn đầu tư, số lượng nhà đầu tư.

Bạn có thể lựa chọn nhà quản lý từ bảng xếp hạng Tài Khoản PAMM mà không cần lo lắng về tính xác thực của những thông tin trên đó.

Ngoài ra, có thể thực hiện kiểm tra toàn bộ quá trình nạp tiền của nhà đầu tư vào các tài khoản đầu tư của họ trong Tài Khoản PAMM.

Top 10 nhà quản lý Tài khoản PAMM

Theo thu nhập

Yellow dragon 2

Классический трейдинг

38.99 %

mỗi tuần

417.18 %

tổng

3,234 USD

đang quản lý

Treasures dragon

Ночной скальпинг

24.80 %

mỗi tuần

873.14 %

tổng

47,509 USD

đang quản lý

Conservative2017

Not a robot

17.84 %

mỗi tuần

213.19 %

tổng

1,268 USD

đang quản lý

11.31 %

mỗi tuần

437.71 %

tổng

4,856 USD

đang quản lý

11.14 %

mỗi tuần

160.36 %

tổng

1,502 USD

đang quản lý

Mik777

1111

10.03 %

mỗi tuần

1,309.93 %

tổng

69,424 USD

đang quản lý

9.09 %

mỗi tuần

159.51 %

tổng

394 USD

đang quản lý

8.84 %

mỗi tuần

465.02 %

tổng

68,820 USD

đang quản lý

7.07 %

mỗi tuần

6,056.70 %

tổng

34,729 USD

đang quản lý

6.18 %

mỗi tuần

259.52 %

tổng

17,388 USD

đang quản lý

Theo độ phổ biến

Moriarti

support lines

2482

nhà đầu tư

78,430.09 %

tổng

1,066,075 USD

đang quản lý

Lucky Pound

Breakout trading

2031

nhà đầu tư

2,574.57 %

tổng

436,896 USD

đang quản lý

1694

nhà đầu tư

124,187.71 %

tổng

557,074 USD

đang quản lý

1359

nhà đầu tư

1,087.83 %

tổng

72,109 USD

đang quản lý

Sovenok

Low Risk

1171

nhà đầu tư

362.12 %

tổng

252,431 USD

đang quản lý

A0-HEDGE

Low Risk MM

1138

nhà đầu tư

1,983.63 %

tổng

304,318 USD

đang quản lý

Expensivebuyer

MTS.Low risk

1064

nhà đầu tư

1,804.17 %

tổng

883,811 USD

đang quản lý

FOX.

Старание и терпение.

1030

nhà đầu tư

11,894.85 %

tổng

484,721 USD

đang quản lý

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1026

nhà đầu tư

10,546.97 %

tổng

3,059,082 RUR

đang quản lý

815

nhà đầu tư

653.13 %

tổng

68,302 USD

đang quản lý

Nhận tối đa từ khoản đầu tư của bạn

Chúng tôi đã đảm bảo an toàn cho bạn.

Đầu tư vào Tài khoản PAMM
Quay lên trên