Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Kiểm tra tuân thủ dịch vụ Tài Khoản PAMM

Là người sáng lập dịch vụ Tài Khoản PAMM, chúng tôi luôn cố gắng làm sao cho chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất. Vì vậy, dịch vụ Tài Khoản PAMM luôn trải qua các cuộc kiểm tra từ các công ty kiểm toán độc lập.

Kết quả kiểm toán

Baker Tilly Russaudit

Nghiên cứu dịch vụ Tài Khoản PAMM được thực hiện bởi công ty Baker Tilly Russaudit - là công ty nằm trong một hệ thống kiểm toán lớn nhất thế giới Baker Tilly International. Công ty đã làm việc trong lĩnh vực dịch vụ quản lý và tư vấn thị trường hơn 20 năm. Baker Tilly Russaudit nằm trong top 5 công ty kiểm toán IPO và top 10 chuyên gia tư vấn đầu tư tại Nga.

Kết quả kiểm tra tuân thủ dịch vụ

Kết quả kiểm tra tiết lộ rằng, tất cả nhà quản lý Tài Khoản PAMM nằm trong bảng xếp hạng vào thời điểm diễn ra kiểm toán, đã cung cấp đầy đủ giấy tờ phù hợp với yêu cầu của công ty khi thực hiện đăng ký. Các thông số chính Tài Khoản PAMM trên bảng xếp hạng phù hợp với các dữ liệu bên trong hệ thống thông tin Alpari.

Kết quả của cuộc kiểm toán tuân thủ có thể được tìm thấy tại trang chủ của chúng tôi.

Vì sao lại cần kiểm toán?

Kết quả kiểm tra tuân thủ dịch vụ giúp phát hiện các trường hợp gian lận trong khi sử dụng dịch vụ Tài Khoản PAMM từ phía nhà quản lý cũng như các nhà đầu tư. Hơn thế nữa, việc phân tích thông số hiển thị trên trang chủ giúp cho các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào dịch vụ.

Những thông tin thực hiện kiểm toán

  • Dữ liệu về các nhà quản lý Tài Khoản PAMM trên bảng xếp hạng.
    Kiểm tra các tài liệu cần thiết của nhà quản lý cũng như tính chính xác của các thông tin trong các tài liệu đó.
  • Hiển thị chính xác trên trang chủ các thông số Tài Khoản PAMM.
    Nghiên cứu các thông số như lợi nhuận Tài Khoản PAMM, vốn đầu tư, số lượng nhà đầu tư.

Bạn có thể lựa chọn nhà quản lý từ bảng xếp hạng Tài Khoản PAMM mà không cần lo lắng về tính xác thực của những thông tin trên đó.

Ngoài ra, có thể thực hiện kiểm tra toàn bộ quá trình nạp tiền của nhà đầu tư vào các tài khoản đầu tư của họ trong Tài Khoản PAMM.

Top 10 nhà quản lý Tài khoản PAMM

Theo thu nhập

Night Owl

Medium risk

12.94 %

mỗi tuần

1,631.49 %

tổng

60,110 USD

đang quản lý

11.15 %

mỗi tuần

122.31 %

tổng

875 USD

đang quản lý

8.44 %

mỗi tuần

410.08 %

tổng

4,918 USD

đang quản lý

Solaris500

стабильный

8.40 %

mỗi tuần

193.32 %

tổng

4,915 USD

đang quản lý

7.84 %

mỗi tuần

244.55 %

tổng

38,153 USD

đang quản lý

FOX.

Старание и терпение.

7.56 %

mỗi tuần

3,799.95 %

tổng

324,653 USD

đang quản lý

7.35 %

mỗi tuần

301.65 %

tổng

3,249 USD

đang quản lý

Mik777

1111

7.30 %

mỗi tuần

1,134.00 %

tổng

22,531 USD

đang quản lý

6.62 %

mỗi tuần

259.93 %

tổng

637 USD

đang quản lý

Sovenok

Low Risk

6.59 %

mỗi tuần

347.90 %

tổng

83,707 USD

đang quản lý

Theo độ phổ biến

Lucky Pound

Breakout trading

2787

nhà đầu tư

2,671.09 %

tổng

668,482 USD

đang quản lý

Moriarti

support lines

1948

nhà đầu tư

58,331.58 %

tổng

706,749 USD

đang quản lý

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1573

nhà đầu tư

1,946.50 %

tổng

462,308 USD

đang quản lý

1458

nhà đầu tư

1,124.82 %

tổng

76,031 USD

đang quản lý

1436

nhà đầu tư

1,180.58 %

tổng

223,906 USD

đang quản lý

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1030

nhà đầu tư

9,907.08 %

tổng

4,514,010 RUR

đang quản lý

MovingUP

Взвешенная работа

1006

nhà đầu tư

606.27 %

tổng

238,296 USD

đang quản lý

TARB-1

Доп. счёт TARB2

974

nhà đầu tư

1,125.42 %

tổng

280,222 USD

đang quản lý

905

nhà đầu tư

39,926.39 %

tổng

151,365 USD

đang quản lý

888

nhà đầu tư

1,103.09 %

tổng

378,985 USD

đang quản lý

Nhận tối đa từ khoản đầu tư của bạn

Chúng tôi đã đảm bảo an toàn cho bạn.

Đầu tư vào Tài khoản PAMM
Quay lên trên