Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Đầu tư vào Forex và Tài khoản PAMM

Những chân trời mới cho nhà đầu tư

Giải pháp đầu tư đã qua kiểm định cho những ai muốn tiết kiệm thời gian

Đầu tư
  • nhà sáng lập

  • Kiểm toán đã xác nhận

    Baker Tilly Russaudit

Theo tỷ suất lợi nhuận

22.81 %

mỗi tuần

3,947.19 %

tổng

43,093 USD

đang quản lý

Barber

Trade without surprises

19.82 %

mỗi tuần

394.18 %

tổng

62,348 USD

đang quản lý

Turtle EUR

No pain no gain.

11.36 %

mỗi tuần

146.58 %

tổng

49,713 EUR

đang quản lý

V.I.P. Market

НА СЕВЕР

10.64 %

mỗi tuần

583.93 %

tổng

3,395,347 RUR

đang quản lý

9.63 %

mỗi tuần

970.25 %

tổng

12,953 USD

đang quản lý

Theo độ phổ biến

Lucky Pound

Breakout trading

2358

nhà đầu tư

2,713.83 %

tổng

539,796 USD

đang quản lý

Moriarti

support lines

1972

nhà đầu tư

63,226.27 %

tổng

853,174 USD

đang quản lý

Sovenok

Low Risk

1436

nhà đầu tư

470.31 %

tổng

346,827 USD

đang quản lý

1405

nhà đầu tư

127,784.65 %

tổng

463,372 USD

đang quản lý

1393

nhà đầu tư

1,095.80 %

tổng

70,990 USD

đang quản lý

Theo tỷ suất lợi nhuận

American World.

Super оферта 5 процентов

178.06 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

66

nhà đầu tư

1 năm 4 tháng

tuổi thọ danh mục đầu tư

173.58 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

11

nhà đầu tư

3 tháng 8 ngày

tuổi thọ danh mục đầu tư

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

141.72 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

26

nhà đầu tư

1 năm 4 tháng

tuổi thọ danh mục đầu tư

Nice Dream

Торговый Результат

139.18 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

27

nhà đầu tư

8 tháng 14 ngày

tuổi thọ danh mục đầu tư

Euro_Team

Super оферта 5 процентов

132.06 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

8

nhà đầu tư

1 năm 1 tháng

tuổi thọ danh mục đầu tư

Theo độ phổ biến

TANIGAWA

Best Offers

American World.

Super оферта 5 процентов

GrowUp

Надежные управляющие.

Kiếm nhiều hơn

Trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền, khi đầu tư tiền, khách hàng sẽ được cộng điểm thưởng sau đó có thể quy đổi ra tiền thực.
Khối lượng đầu tư càng lớn, bạn càng kiếm được nhiều điểm thưởng hơn!

Đăng ký

Tìm hiểu thêm

Lưu ý:

  • Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Alpari cung cấp Tài khoản PAMM cho nhà quản lý và nhà đầu tư, nhưng không tham gia vào quá trình quản lý và đầu tư.
  • Alpari không tham gia và không có trách nhiệm quản lý nguồn vốn của những khách hàng sử dụng dịch vụ Tài khoản PAMM.
Quay lên trên