Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Đầu tư vào Forex và Tài khoản PAMM

Những chân trời mới cho nhà đầu tư

Giải pháp đầu tư đã qua kiểm định cho những ai muốn tiết kiệm thời gian

Đầu tư
  • nhà sáng lập

  • Kiểm toán đã xác nhận

    Baker Tilly Russaudit

Theo tỷ suất lợi nhuận

13.32 %

mỗi tuần

145.58 %

tổng

7,100 USD

đang quản lý

13.30 %

mỗi tuần

417.73 %

tổng

22,332 USD

đang quản lý

VelociRaptor

Инвестируй в нац.валюту

5.80 %

mỗi tuần

1,016.43 %

tổng

3,764,880 RUR

đang quản lý

4.95 %

mỗi tuần

1,114.45 %

tổng

68,100 USD

đang quản lý

Avp555

Gold

4.92 %

mỗi tuần

472.93 %

tổng

25,272 GLD

đang quản lý

Theo độ phổ biến

Lucky Pound

Breakout trading

2202

nhà đầu tư

2,651.52 %

tổng

484,330 USD

đang quản lý

Moriarti

support lines

2040

nhà đầu tư

64,292.53 %

tổng

984,622 USD

đang quản lý

Sovenok

Low Risk

1537

nhà đầu tư

470.62 %

tổng

392,772 USD

đang quản lý

1356

nhà đầu tư

1,114.45 %

tổng

68,100 USD

đang quản lý

A0-HEDGE

Low Risk MM

1150

nhà đầu tư

1,986.80 %

tổng

308,727 USD

đang quản lý

Theo tỷ suất lợi nhuận

American World.

Super оферта 5 процентов

212.50 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

76

nhà đầu tư

1 năm 5 tháng

tuổi thọ danh mục đầu tư

Nice Dream

Торговый Результат

205.72 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

31

nhà đầu tư

9 tháng 16 ngày

tuổi thọ danh mục đầu tư

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

171.30 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

37

nhà đầu tư

1 năm 5 tháng

tuổi thọ danh mục đầu tư

Euro_Team

Super оферта 5 процентов

170.69 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

8

nhà đầu tư

1 năm 2 tháng

tuổi thọ danh mục đầu tư

160.76 %

tỷ suất lợi nhuận hiện tại

18

nhà đầu tư

3 tháng 24 ngày

tuổi thọ danh mục đầu tư

Theo độ phổ biến

Forex Auto Deal com

MAX PROFIT _ SAFE INVEST

American World.

Super оферта 5 процентов

TANIGAWA

Best Offers

Kiếm nhiều hơn

Trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền, khi đầu tư tiền, khách hàng sẽ được cộng điểm thưởng sau đó có thể quy đổi ra tiền thực.
Khối lượng đầu tư càng lớn, bạn càng kiếm được nhiều điểm thưởng hơn!

Đăng ký

Tìm hiểu thêm

Lưu ý:

  • Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
  • Alpari cung cấp Tài khoản PAMM cho nhà quản lý và nhà đầu tư, nhưng không tham gia vào quá trình quản lý và đầu tư.
  • Alpari không tham gia và không có trách nhiệm quản lý nguồn vốn của những khách hàng sử dụng dịch vụ Tài khoản PAMM.
Quay lên trên