Danh Mục PAMM

Moneybox01

31,5%
hint
Không thể đầu tư.
Nhà quản lý vì một lý do nào đó chưa sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.
 • Kết quả giao dịch
  hint
  -708 USD
 • Đang quản lý
  hint
  1,611 USD
 • Số lượng nhà đầu tư
  0
 • Thù lao của nhà quản lý
  15%
 • Tuổi thọ của danh mục
  6 tháng 30 ngày
 • Trên bảng xếp hạng
  hint
  355

Top Danh Mục PAMM từ bảng xếp hạng

Không có Danh Mục PAMM phù hợp